Błąd w sztuce aptekarskiej

Maciej Birecki

Nawet największa ostrożność i skupienie uwagi w naszej pracy nie sprawią, że w 100% wyeliminujemy pojawiające się błędy. Mogą one wynikać zarówno z czynników od nas zależnych, jak i przyczyn całkowicie zewnętrznych. Czy zdajecie sobie sprawę jakie konsekwencje mogą wynikać z takowych zdarzeń? Co można zrobić, aby jak najskuteczniej wyeliminować takie sytuacje z naszej pracy?

Jakie najczęściej błędy pojawiają się w naszej pracy?

W odniesieniu do art. 86 ustawy #PrawoFarmaceutyczne można wyróżnić trzy rodzaje błędów jakie mogą się pojawić w sztuce aptekarskiej. Po pierwsze mogą się one pojawić podczas wydawania leków oraz wyrobów medycznych i wtedy dotyczą, m.in. sprzedaży innego leku niż jest zapisany na recepcie, wydania preparatu w złej dawce albo produktu wycofanego lub wstrzymanego decyzją #GIF. Błędy w naszej pracy zdarzają się również w związku z wykonywaniem leków robionych w recepturze. W tym przypadku może dojść do pomyłki podczas odważania składników recepturowych. Problem może się ponadto pojawić, gdy czynności podczas wykonywania leku recepturowego będą nieprawidłowe, np. niejałowe wykonanie leku z antybiotykiem, zatarcie porów moździerza najmniejszą ilością substancji, ale i również doprowadzenie do niezgodności recepturowych. Choć nie każdy z nas sobie zdaje z tego sprawę, błędem sztuki aptekarskiej jest również udzielenie nieprawidłowych informacji dot. wydawanych produktów leczniczych. Mowa tutaj chociażby o schematach dawkowania, działaniach niepożądanych, czy też przeciwwskazaniach. Nie wstydźmy się zasięgnąć wiedzy z ulotki przy pacjencie, jest to dużo lepsze rozwiązanie niż wprowadzanie go w błąd.

Innym podziałem błędów może być taki, który uwzględnia pomyłki zagrażające życiu i zdrowiu pacjentów oraz formalne. Do pierwszych można zaliczyć wszystkie wyżej opisane. Natomiast drugi rodzaj wiąże chociażby z wydaniem leków na nieprzysługującą pacjentowi zniżkę, przyjęcie recepty przeterminowanej, bądź nie zawierającej wszystkich wymaganych danych.

Strony

Oferty pracy z Twojej okolicy

Te sieci mają oferty w Twojej okolicy