Konflikt w aptece- przyczyny i sposoby jego rozwiązania

Maciej Birecki

Zespół pracowników, w tym tych zatrudnionych w aptece, tak naprawdę składa się z kilku indywidualności. Aby się zgrać nieuniknione stają się pojawiające konflikty, które mogą umożliwić poznanie wielu cech współpracowników. Rozwiązanie trudnych sytuacji może być kluczem do jeszcze lepszej współpracy i osiągnięcia wielu korzystnych efektów dla samej apteki. Osobą, która powinna umiejętnie radzić sobie z zaogniającym się konfliktem jest lider zespołu, czyli w naszym przypadku kierownik placówki, w której pracujemy.

Znajdź dobrą stronę konfliktu!

Najważniejsze aby podczas sytuacji konfliktowych nie zamykać się i nie udawać, że nic się nie dzieje. Pozwoli to zarówno współpracownikom jak i kierownikowi na wzajemne, jeszcze lepsze poznanie się. Gdy każda ze stron wyrazi swoje zdanie, można dowiedzieć się jakie wartości wyznaje, jakie ma poglądy, przekonania oraz potrzeby. Konflikt jest też szansą dla kierownika, który umiejętną konwersacją, poprzez poznanie wartości jakie wyznają pracownicy w kwestii podejścia do pracy, może rozdysponować obowiązki. Również taka sytuacja jest okazją na aktywne poszukiwanie nowych rozwiązań w aptece, a także większej aktywności ze strony pracowników, kierownika lub właściciela apteki. Niestety przekroczenie pewnej granicy, które może być efektem ucieczki od trudnej sytuacji, będzie przyczyną destrukcji zespołu aptecznego, co w przyszłości może przełożyć się na coraz to gorsze wyniki samej apteki.

Od czego rozpocząć rozwiązywanie konfliktu?

Aby skutecznie rozwiązać konflikt należy go najpierw zidentyfikować i nazwać, poszukując przy tym jego przyczyny. Pierwszymi oznakami są pretensje jednej ze stron, które są wyrażane w sposób niewerbalny. Mogą to być zdawkowe odpowiedzi, utrzymywanie dystansu przy przywitaniu, bądź pożegnaniu, brak kontaktu wzrokowego, czy też unikanie przebywania w tym samym pomieszczeniu. Na takie zachowania należy jak najszybciej reagować i doprowadzić do rozmowy.

Konflikt może zrodzić się poprzez ograniczenia strukturalne jakie istnieją w danej aptece. Przykładowo, przychodzi do apteki pacjent, który posiada receptę na bardzo drogi lek. Przyjęto w aptece, że za zamówienie takiego leku odpowiada kierownik, jednak w tym momencie nie można się z nim skontaktować. Całe zażenowanie pacjenta jest wyładowywane na obsługującym go farmaceucie, a kierownik apteki po dowiedzeniu się o całej sytuacji nie ma sobie nic do zarzucenia.

Kolejną przyczyną konfliktu mogą być inne wartości jakie kierują pracownikami za pierwszym stołem, a tymi wyznawanymi przez kierownika czy właściciela apteki. Tym pierwszym zależy na rozmowie z pacjentem, jego opiece, pomocy w wyborze odpowiedniego preparatu. Drugiej ze stron zależy jedynie na uzyskaniu jak największych zysków, a długa obsługa jednego pacjenta w jej ocenie jest stratą czasu, gdyż w tym czasie można by obsłużyć większą liczbę osób.

Strony

Oferty pracy z Twojej okolicy

Te sieci mają oferty w Twojej okolicy