Pracownia cytostatyczna, czyli farmaceuta w szpitalu

Maciej Birecki

Centralna Pracownia Leków Cytostatycznych #CPLC jest elementem apteki szpitalnej, przystosowanym do przygotowywania leków cytostatycznych, które następnie są podawane pacjentom na oddziale szpitalnym. Układ pomieszczeń, zasady przygotowywania roztworów substancji leczniczych, a nawet warunki pracy w niej są ściśle określone w przepisach. Wykonywanie fachowych czynności w takim miejscu wymaga odpowiedniej wiedzy teoretycznej jak i przygotowywania praktycznego. 

Kto może przygotowywać leki w pracowni cytostatycznej? 

W pracowni cytostatycznej zgodnie z ustawą #PrawoFarmaceutyczne zatrudniony może być magister farmacji bądź technik farmaceutyczny, jednak to ten pierwszy jest odpowiedzialny za cały proces przygotowania dawek dziennych leków. Również tylko magister może przygotowywać leki cytostatyczne należące do wykazu A, które w praktyce stanowią większość substancji, z którymi mamy do czynienia w pracowni. Personel pracujący w CPLC musi odbyć szkolenie, zakończone certyfikatem (Masterclass in Oncology i/lub Advanced Masterclass in Oncology) wydawanym przez Polskie Stowarzyszenie Farmaceutów Onkologicznych #PSFO oraz Europejskie Stowarzyszenie Farmaceutów Onkologicznych #ESOP. Konieczność wyszkolenia pracowników do pracy z lekami cytostatycznymi jest zapisana w Standardach Jakościowych Farmacji Onkologicznej, Przewodniku dotyczącym Dobrych Praktyk w Aptekach Szpitalnych i Przyzakładowych oraz w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 1 października 2008 r. w sprawie Dobrej Praktyki Wytwarzania. Oczywiście, aby pracować z lekami cytostatycznymi należy zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi stricte onkologii, w tym zaznajomienie się z lekami, schematami leczenia, czy dawkowania. Także, konieczne jest również poznanie zasad BHP obowiązujących w CPLC a także sprzętu używanego w trakcie pracy, w tym specjalistycznego oprogramowania komputerowego. 

Personel przygotowany do pełnienia obowiązków w CPLC musi być na tyle liczny aby mogły być spełnione wszelkie normy związane z przepisami dotyczącymi pracy w niej. Mówią one, że maksymalny czas przygotowywania leków cytostatycznych w boksie przez jedną osobę nie może być dłuższy niż 2 godziny, a przerwa po tym okresie musi wynosić przynajmniej 30 minut, która może być spożytkowana na przetransportowanie przygotowanych leków na oddział bądź na przygotowywaniu sprzętu do dalszej pracy. 

Kilka słów na temat CPLC…

Ustawa Prawo Farmaceutyczne określa, że Centralna Pracownia Leków Cytostatycznych jest częścią apteki szpitalnej i tylko i wyłącznie w niej mogą być przygotowywane dzienne dawki leków cytostatycznych. Pracownia musi być oddzielona od innych pomieszczeń aptecznych śluzami. Ponadto wymagana jest przynajmniej 10-krotna wymiana powietrza w ciągu godziny oraz klasa powietrza B, tzn. takiego, w którym dopuszczalna liczba cząstek nie większych niż 0,5µm nie może przekraczać 3500 . Boks musi być wyposażony w lożę laminarną, w której wymagany jest nawiew laminarny, klasa powietrza A oraz filtry HEPA. 

Strony

Oferty pracy z Twojej okolicy

Te sieci mają oferty w Twojej okolicy