Refundacja Wyrobów Medycznych

Maciej Birecki

Wyroby medyczne są to wszelkie przedmioty, sprzęty, aparaty, które mogą działać samodzielnie, bądź w połączeniu z innymi  produktami w celu diagnozowania, monitorowania, zapobiegania lub leczenia niektórych chorób. Dostępne są w głównej mierze w sklepach medycznych, jednak część z nich może być również sprzedawana w aptece. W dzisiejszym artykule poruszymy kwestie ich refundacji dla pacjentów

Komu przysługuje refundacja na wyroby medyczne?

Refundacja na wyroby medyczne przysługuje każdemu pacjentowi, który posiada ubezpieczenie zdrowotne. Ważne jest, że nie można wystawić zlecenia na ich zapotrzebowanie osobom, które nie są ubezpieczone w Polsce, a posiadają kartę EKUZ, bądź poświadczenie NFZ. Również refundacja na wyroby medyczne nie należy się osobom nieubezpieczonym, które legitymują się uprawnieniami dodatkowymi takimi jak: IN, DN, CN.

Kto może wystawić zlecenie na wyroby medyczne?

Wystawić zlecenie na wyroby medyczne może tylko i wyłącznie lekarz. W zależności od rodzaju wyrobu medycznego, który ma zostać zrefundowany takie uprawnienia przysługuje lekarzom z różnymi specjalizacjami, np. na aparaty słuchowe zlecenie może wystawić jedynie laryngolog. W temacie, który nas najbardziej interesuje, a więc życia aptecznego najczęściej refundowanymi wyrobami medycznymi są pieluchomajtki. Tutaj lista osób, która może wystawić na nie zlecenie jest dłuższa. Może to być lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, urolog, chirurg, bądź też neurolog. Wszystkie osoby uprawnione do wystawiania zleceń na zapotrzebowaniezawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia ws. wykazu wyrobów medycznych.

Ile pacjent płaci za refundowane wyroby medyczne?

Pacjenci za refundowane wyroby medyczne, na które mają wystawione zlecenie na zapotrzebowania płacą określoną kwotę, która jest opublikowana w wykazie refundowanych wyrobów medycznych. Ceny danego wyrobu mogą się różnić w zależności od producenta, jakości, czy rozmiaru. Według rozporządzenia Ministra Zdrowia wymagane jest, aby dany producent zapewnił pacjentowi przynajmniej jeden rodzaj wyrobu medycznego w cenie detalicznej niższej od limitu określonego przez resort. Przynajmniej jeden produkt o takiej cenie musi posiadać również podmiot realizujący zlecenia, a więc również i apteka. Daje to możliwość otrzymania bezpłatnie bez dopłaty do limitu wyrobów medycznych pewnej uprzywilejowanej grupie pacjentów, do których zalicza się: inwalidów wojennych i wojskowych; cywilów, którzy utracili wzrok w wyniku działań wojennych; osoby represjonowane; żołnierzy i inny pracowników, którzy nabyli urazy w trakcie wykonywania działań poza granicami kraju.

W jaki sposób zrealizować zlecenie na zapotrzebowanie na wyroby medyczne?

Pacjent, który otrzymał zlecenie na zapotrzebowanie na wyroby medyczne od danego lekarza musi udać się do swojego oddziału NFZ, w którym uprawniony pracownik potwierdzi je. Z takim zleceniem może on zgłosić się do każdej placówki, która ma podpisaną z NFZ-em umowę na realizację świadczeń zdrowotnych, czyli również może wybrać aptekę, w której zrealizuje zlecenie na pieluchomajtki. Pacjent może wybrać taką placówkę w całym kraju, nie tylko na terenie swojego oddziału NFZ. Dla nas, jako osób realizujących dane zlecenie ważne jest aby zawierało ono odpowiednie dane:

  • dane podmiotu wystawiającego zlecenie;
  • numer zlecenia;
  • dane osobowe pacjenta;
  • numer wyrobu medycznego, liczbę jego sztuk;
  • kod schorzenia, na które zlecenie zostało wydane;
  • dane i podpis osoby wystawiającej zlecenie;
  • datę wystawienia zlecenia;
  • potwierdzenie przez odpowiedni NFZ uprawnienia do realizacji zlecenia na wyroby medyczne;

Warto zaznajomić się z najnowszymi przepisami dotyczącymi refundacji wyrobów medycznych, aby swoją prace wykonywać w sposób jak najbardziej rzetelny. 

Oferty pracy z Twojej okolicy

Te sieci mają oferty w Twojej okolicy