Sposób na idealnego kierownika apteki

Maciej Birecki

Kto może zostać kierownikiem apteki? Musi to być magister farmacji mający aktualne Prawo Wykonywania Zawodu #PWZ, posiadający minimum 5-letnie doświadczenie w pracy w aptece, bądź 3-letnie doświadczenie jeśli posiada on specjalizację z farmacji aptecznej. Dodatkowo po spełnieniu tych kryteriów musi on otrzymać rękojmie należytego prowadzenia apteki udzielaną przez właściwą Okręgową Izbę Aptekarską #OIA. Ścieżka kariery dla wielu, którzy kończą studia farmaceutyczne jest w taki sposób poukładana aby znalazło się na niej miejsce właśnie dla kierownika apteki. 

​Obowiązki kierownika apteki

​ Do podstawowych obowiązków kierownika apteki należą te, które są zawarte w art. 88 ustawy #PrawoFarmaceutyczne. Należą do nich, m.in. organizacja pracy w aptece, nadzór nad obrotem środkami farmaceutycznymi, a także wytwarzaniem leków recepturowych. Również kierownik apteki odpowiada za wszelkie kontakty prowadzonej przez niego placówki z NFZ-em, Inspekcją Farmaceutyczną, czy Samorządem Aptekarskim, wliczając w to również kontrole przeprowadzane przez te instytucje. Ponadto magister farmacji pełniący funkcje kierownicze zobowiązuje się do wykonywania decyzji Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego #GIF związanymi z wycofywaniem, bądź wstrzymywaniem obrotu danych produktów leczniczych, a także do znajomości i przestrzegania ustaw i wydawanych na ich podstawie aktów wykonawczych, w szczególności rozporządzeń Ministra Zdrowia. Kierownik apteki jak każdy farmaceuta musi również brać udział w ciągłych szkoleniach, na których zdobywa #PunktyEdukacyjne. Pozyskaną w ten sposób wiedzę powinien skrupulatnie przekazywać podlegającemu mu personelowi. 

​Kierownik liderem zespołu?

​ Wszystkie powyżej wypisane obowiązki odnoszą się do merytorycznej kwestii prowadzenia apteki. Jednak, aby być prawdziwym kierownikiem należy stać się liderem zespołu ludzi, który został powierzony do prowadzenia. To kierownik odpowiada za zintegrowanie pracowników, rozwiązywanie konfliktów, które się pojawiają. Kierownik jest częścią całego zespołu, nie stoi z boku, nie krytykuje, nie obwinia innych za błędy, nie wykorzystuje swoich podwładnych. Prawdziwy lider swoją pracę opiera na wzajemnej współpracy. To on naprawia popełnione przez zespół błędy i motywuje innych do większego zaangażowania w wypełnianiu powierzonych obowiązków. Kierownik powinien opierać  rozwój swoich pracowników na własnym autorytecie. Ponadto musi on sobie zdać sprawę, że „przykład zawsze idzie z góry”. Jeśli sam będzie wypełniał swoje obowiązki z pełnym zaangażowaniem tak samo będą je wykonywać jego pracownicy. Również ta kwestia odnosi się do pracy za pierwszym stołem. To kierownik musi pokazać jak najlepiej doradzać pacjentom, świadczyć opiekę farmaceutyczną, być kimś więcej niż tylko podawaczem i kasjerem. 

Strony

Oferty pracy z Twojej okolicy

Te sieci mają oferty w Twojej okolicy