Stażysta w aptece, czyli magister farmacji uczy się zawodu

Maciej Birecki

Po obronieniu pracy magisterskiej, przyszłego farmaceutę czeka jeszcze 6- miesięczny staż. Przynajmniej przez połowę tego okresu musi uczyć się do zawodu w aptece ogólnodostępnej, resztę stażu może spędzić w aptece szpitalnej, bądź w aptekach przyzakładowych. Z reguły większość studentów wybiera jednak opcję 6 miesięcy stażu w tej pierwszej placówce.

Jakie wymagania stawiane są aptece, aby mógł student odbyć w niej staż?

Apteka ogólnodostępna, w której farmaceuta może odbywać staż musi posiadać pozytywną opinię Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego #WIF oraz Okręgowej Rady Aptekarskiej #ORA. Ponadto, apteka musi prowadzić obrót lekami silnie działającymi, odurzającymi oraz psychotropowymi. Ważnym aspektem jest umożliwienie studentom sporządzania leków recepturowych, w tym jałowych, szczególnie ocznych (maści, krople). Ponadto opiekunem stażysty może być tylko i wyłącznie farmaceuta, który posiada specjalizację z zakresu farmacji aptecznej, bądź szpitalnej lub 5-letni staż pracy na stanowisku magistra farmacji. Co ważne, nie musi to być w cale kierownik tejże placówki.

Przychodzi student na staż i co dalej?

Odpowiednie zaplanowanie stażu studenta farmacji zapobiegnie zaburzeniu pracy w aptece, jednocześnie pozwali mu na skuteczną naukę. Opiekun stażu musi tak zaplanować i rozdysponować obowiązki w aptece by być również do dyspozycji stażysty. Ważne jest, aby każda osoba pracująca w placówce była zaangażowana w proces nauki młodego farmaceuty.

Pacjenci odwiedzający aptekę widzą jedynie naszą pracę na ekspedycji oraz mogą poznać efekty działań w recepturze farmaceutycznej. Z naszej strony wygląda to zupełnie inaczej. Zapanowanie nad magazynem aptecznym, prace biurowe, przestrzeganie zasad prawa farmaceutycznego oraz wszelkich wymogów dotyczących dystrybucji leków oraz wyrobów medycznych jak i obsługa pacjenta wymagają od nas połączenia logicznego myślenia i umiejętnego zorganizowania pracy. Dla ułatwienia, zarówno studentowi, jak i jego opiekunowi #MinisterstwoZdrowia wydało komunikat, który przewiduje skonkretyzowany plan stażu, podzielony na cztery główne części:

  • Wydawanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz udzielanie informacji o lekach,
  • Sporządzanie produktów leczniczych w recepturze aptecznej,
  • Opieka farmaceutyczna,
  • Prawne, etyczne i administracyjne aspekty pracy farmaceuty,

Wymienione wyżej aspekty pracy są podstawowymi kwestiami w nauce młodego człowieka w aptece. Ponadto poznając różne obowiązki apteczne stażysta musi nabrać szacunku do pracy innych, chociażby pomocy aptecznej, bez której ciężko sobie wyobrazić funkcjonowanie apteki.

Podczas poznawania nowego stażysty należy dogłębnie identyfikować jego predyspozycje, przez cały czas uzupełniając deficyty. Nie można zamknąć studenta w komorze przyjęć, by przez cały dzień sprawdzał towar, a później ewentualnie go roznosił na ekspedycji. Nawet, jeśli takie zajęcie odpowiada stażyście, ponieważ nie czuje się komfortowo w kontakcie z pacjentem, trzeba pomóc przełamać mu stres i zmotywować do pracy przy pierwszym stole. Z drugiej strony mając stażystę komunikatywnego, który bez problemu nawiązuje kontakt z chorymi, nie można go zostawiać bez opieki, a nakreślać mu, co jest najważniejsze w dialogu na linii pacjent-farmaceuta. Również powinniśmy pomóc młodym farmaceutom w recepturze aptecznej. Chociaż to oni powinni mieć aktualniejszą wiedzę z racji niedawnego zakończenia studiów to i tak przedstawienie wskazówek, które usprawniają pracę w recepturze z pewnością podniesie ich komfort pracy.

Strony

Oferty pracy z Twojej okolicy

Te sieci mają oferty w Twojej okolicy