Zarządzanie magazynem aptecznym

Maciej Birecki

Właściwa kontrola magazynu aptecznego jest jednym z kluczowych elementów mających wpływ na sukces apteki. Skuteczna analiza zakupów pozwala na zaspokojenie potrzeb obsługiwanych pacjentów, ale i również uniknięcie ryzyka przeterminowania leków i w związku z tym koniecznością ich kosztownej utylizacji.  Istnieje kilka metod pozwalających prowadzić analizę stanów magazynowych, w tym te oferowane przez programy apteczne. 

Zasady zarządzania magazynem aptecznym

Aby we właściwy sposób zarządzać magazynem aptecznym należy racjonalizować zakupy w stosunku do sprzedaży preparatów w poszczególnych placówkach. W tym celu trzeba zbudować asortyment w oparciu o dane rynkowe i własne doświadczenia na danym obszarze. Ponadto niezwykle ważna jest kontrola wartości magazynu wobec wartości sprzedaży. Jedną z najczęściej stosowanych zasad przy jakiej tworzy się model magazynowania jest zasada #Pareto. Pozwala ona na wyróżnienie w asortymencie aptecznym trzech grup A, B i C, które są zależne od wartości oraz wielkości obrotów:

A: tutaj zaliczymy asortyment, który stanowi tylko 20% magazynu, jednak odpowiada on aż za 75-80% wartości sprzedażowej.
B: wyróżniamy w tej grupie preparaty, które stanowią 15-20% magazynu i odpowiadają za taki sam procent wartości sprzedażowej.
C: na tą grupę składa się asortyment odpowiadający zaledwie za 5% wartości sprzedażowej, ale stanowiący aż 60-70% magazynu.

Analizując te zestawienie należy przyjąć wysoki priorytet zamówień dla asortymentu należącego do grupy A. Powinniśmy dbać o to aby go nigdy nie brakowało w aptece, bo to on generuje najwyższe wartości obrotu. 
Aby podjąć prawidłowe decyzje w stosunku do magazynu i asortymentu, który się w nim znajduje, wszelkie wskaźniki sprzedażowe należy rozpatrywać w stosunku rocznym, który uwzględni chociażby zmiany sprzedażowe spowodowane sezonowością, czy trendami wynikającymi, np. z przeprowadzanej kampanii reklamowej.
Opracowując zamówienia apteczne musimy wziąć pod uwagę jakie ilości danego preparatu sprzedają się w ciągu dnia, czy jest to zmienna zależna od pory roku, czy chociażby miesiąca (np. większy popyt na leki stosowane w chorobach przewlekłych w okresie na początku miesiąca, ze względu na otrzymywanie w tym czasie emerytur przez naszych pacjentów). Analiza powinna również zawierać wybór preparatu- lidera z danej grupy terapeutycznej, który zawsze może stanowić substytut dla produktu wskazanego przez pacjenta.
Do analizy rentowności sprzedaży w aptekach wykorzystywany jest również #WspółczynnikRotacji. Jest to zależność pomiędzy wartością magazynu a średnim miesięcznym obrotem. Przyjmuje się, że prawidłowa wartość tego parametru powinna mieścić się w granicach 0,8-1,2. Jest ona zależna od charakteru apteki, jej umiejscowienia, a także obranego celu biznesowego. Jeśli wskaźnik ten jest większy oznacza to, że rotacja jest zbyt wolna i zalecane jest zawężanie asortymentu do najczęściej kupowanych preparatów. Natomiast wartość wskaźnika poniżej 0,8 zwraca uwagę na zbyt szybką rotację produktów i daje możliwość poszerzenia asortymentu chociażby o produkty, które są niedostępne u konkurencji, a są pożądane przez pacjentów apteki.

Strony

Oferty pracy z Twojej okolicy

Te sieci mają oferty w Twojej okolicy