<brak>

Ten termin ma: 1.
Oglądasz: 1 - 1


12.10.2018 |

Temat smogu coraz częściej przewija się w masowych mediach, na terenie naszego kraju. Nic dziwnego, skoro polskie miasta są w niechlubnej czołówce miejscowości, w których zanieczyszczenie powietrza jest na najwyższym poziomie. Niestety, dotyczy to w dużej mierze miast podgórskich, które jednoznacznie powinny kojarzyć się z wypoczynkiem, m.in. Zakopane, czy Żywiec. Smog jest bardzo niebezpieczny dla ludzkiego zdrowia, dlatego prace nad jego zniwelowaniem są niezwykle istotną kwestią najbliższych lat. 

            Skąd ten smog? 

            #Smog, jak jego nazwa wskazuje (ang. smoke, fog) pochodzi od dymu oraz mgły. Jego powstawaniu sprzyja niskoemisyjne spalanie paliw o niskiej jakości. Dotyczy to w szczególności ogrzewania domów. Ponadto, aby smog się pojawił muszą wystąpić inne zjawiska, m.in. brak ruchów powietrza, niski pułap chmur oraz niższe wartości temperatury otoczenia. 

            W skład smogu wchodzą przede wszystkim liczne pyły. Dzieli się je na te, których cząstki nie przekraczają średnicy 2,5 µm oraz te, których średnica nie przekracza 10 µm. Dodatkowo w składzie smogu można wyróżnić gazy: tlenki azotu, tlenki siarki, tlenki węgla, ozon, lotne zanieczyszczenia organiczne (np. benzoapiren). Każdy z nich odgrywa niekorzystny wpływ na ludzki organizm. 

            Jakie niekorzystne skutki dla ludzkiego organizmu może powodować smog?

            Pyły w zależności od ich średnicy mogą wnikać w różne struktury ludzkiego organizmu uszkadzając je i tym samym wywołując stany zapalne. Im mniejszą średnice mają cząstki pyłów, tym mogą one się głębiej przedostawać, nie tylko do oskrzeli, oskrzelików, ale i również do układu krwionośnego. Pyły działają przede wszystkim drażniąco na układ oddechowy, powodując uszkodzenie jego nabłonka. Wszystko to sprawia, że rozwijają się w jego obrębie stany zapalne. Oddziaływanie pyłów na ludzki organizm jest również widoczne w ich niekorzystnym oddziaływaniu na układ krążenia. Cząstki pyłów powodują  uszkodzenia nabłonka ścian naczyń krwionośnych, co może prowadzić do zawału mięśnia sercowego, udaru mózgu, czy zatoru płucnego. Pyły mogą być również przyczyną reakcji astmatycznych. 

            Lotne zanieczyszczenia organiczne, takie jak benzen, czy benzoapiren są zaliczane do czynników kancerogennych. Ich oddziaływanie na organizm, w szczególności zwiększa ryzyko pojawienia się nowotworu płuc. Bardzo niebezpieczny dla ludzkiego zdrowia jest obecny w smogowym powietrzu, tlenek węgla. Wywołuje on niedotlenienie mięśnia sercowego oraz mózgu. Może to prowadzić do zawału nie tylko serca, ale także innych narządów ludzkiego ciała. Ozon natomiast jest przyczyną reakcji astmatycznych. Charakterystycznymi objawami jego oddziaływania na organizm człowieka są bóle w klatce piersiowej oraz duszący i męczący kaszel. Podobne skutki mogą wywoływać tlenki siarki i tlenki azotu. 

            Bardzo niebezpieczny dla ludzkiego zdrowia jest obecny w smogu- ołów. Uszkadza on układ nerwowy, układ odpornościowy oraz krwiotwórczy. 

            Oddychanie zanieczyszczonym powietrzem w miejscowościach, w których smog występuje może skutkować częstymi, nawracającymi stanami zapalnymi górnych dróg oddechowych. 

            Ponadto smog niekorzystnie oddziaływuje na płód będący w łonie matki, a co więcej może opóźniać rozwój dziecka, nawet po jego urodzeniu.

            Pył zawarty w zanieczyszczonym powietrzu może również niekorzystnie wpływać na narząd wzroku. Oczy mogą ulegać podrażnieniu oraz może pojawiać się w ich obrębie stan zapalny. W skrajnych przypadkach, permanentne narażenie oczu na smog może skutkować ich uszkodzeniem.  

            Walka z zanieczyszczonym powietrzem będzie trwać bardzo długo, więc aby zabezpieczyć się przed niekorzystnym jego działaniem warto zadbać o działania profilaktyczne. Ogólnodostępne są maski antysmogowe, które zmniejszają ryzyko pojawienia się niepożądanych działań powietrza smogowego. Warto również spożywać produkty bogate w antyoksydanty, które zwalczają wolne rodniki będące stymulatorami stanów zapalnych organizmu, wywoływanych, m.in. przez pyły obecne w smogu. 

#MaskiAntysmogowe

#Antyoksydanty