<brak>

Ten termin ma: 85.
Oglądasz: 1 - 25


14.09.2018 | Forbes

Według przedstawicieli #IQVIA #AptekiSieciowe  w Polsce po wprowadzeniu #AptekaDlaAptekarza będą stale przejmować rynek. Chociaż liczba sieci aptecznych w Polsce maleje to liczba aptek, które im podlegają stale rośnie. Zdaniem IQVIA rosnąć będą największe sieci apteczne, które przejmując małe apteki zwiększają zasięg swojej działalności. 

Zobacz szczegóły

07.09.2018 | NIA

NA stronie #NIA pojawiła się odpowiedź Izby na raport utworzony przez #ZPP i #PharmaNET dotyczący skutków programu #AptekaDlaAptekarza. NIA ostro zareagowała na raport, uznając że jest to kolejna próba zaklinania rzeczywistości.

Czytaj odpowiedź NIA

06.09.2018 | Rynek Aptek

#ZPP poinformował, że po wprowadzeniu #AptekaDlaAptekarza w polsce liczba #AptekaOGólnodostępna zmniejszyła się o 352, z czego ponad 100 placówek zamknęło się na wsiach i w małych miastach. Związek przypomina, że z założenia przepis miał zwiększyć dostepność do leków mieskzańców wsi, jednak tak się nie dzieje. 

Zobacz więcej

03.09.2018 | Aptekarze.org

#ZAPPA opublikował listę 546 aptek (4% rynku), co do których związek ma podejrzenie, że po wejściu w życie ustawy #AptekaDlaAptekarza, zaczęły być prowadzone przez podmioty nieuprawnione.

Zobacz listę

30.08.2018 | Rzeczpospolita

Jak donosi dzisiejsza #Rzeczpospolita, wprowadzenie #AptekaDlaAptekarza nie zahamowało ekspancji #SieciApteczne. Nadal przejmują one małe, prywatne apteki oraz rozwijają #FranczyzaAptek

Zobacz więcej

28.08.2018 | Sejm

Od momentu wprowadzenie do życia ustawy #PrawoFarmaceutyczne wprowadzającą #AptekaDlaAptekarza, stałe zmniejsza się liczba aptek ogólnodostępnych na terenach wiejskich oraz w miastach do 100 tys. mieszkańców. Zdaniem #MinisterstwoZdrowia ten proceder nie wpływa na spadek dostępności leków dla pacjentów. Przypomnijmy, że osoby odpowiedzialne za wprowadzenie AdA argumentowały ten zabieg możlwością zwiększenia liczby aptek na terenach wiejskich. 

Zobacz więcej

11.07.2018 | Rynek Aptek

Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek #ZAPPA zapowiada stworzenie listy aptek, które zostały przejęte przez #SiećApteczna po wprowadzeniu #AptekaDlaAptekarza. W tym celu prosi wszystkie osoby mające informacje na ten temat o przesyłanie ich na adres mailowy: krs.apteki@wp.pl.

Zobacz więcej

12.06.2018 | Okręgowa Izba Aptekarska w Poznaniu

#OIAPoznań zwraca uwagę na trudną kondycję finansową większości #AptekaIndywiualna. Zdaniem prezes ww. izby nawet wprowadzenie #AptekaDlaAptekarza nie polepszyło tej sytuacji. 

Zobacz więcej

28.05.2018 | Pharma Net

#PharmaNET podsumowała zestawienie otwieranych i zamykanych aptek po wejściu #AptekaDlaAptekarza. Wynika z nich, że znacznie zmniejszyła się liczba aptek na obszarach wiejskich i w małych miasteczkach. 

Zobacz szczegóły

21.05.2018 | Rynek Aptek

W pierwszą rocznicę wprowadzenia ustawy #AptekaDlaAptekarza #MZ zorganizowało konferencję prasową na której wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej przedstawił krótkie podsumowanie zmian jakie spowodowała ustawa. Od 25 czerwca 2017 roku #InspekcjaFarmaceutyczna wydała 420 zezwoleń na nowe apteki. Z tego połowa znajduje się na terenach wiejskich i w małych miejscowościach.

Czytaj dalej

18.05.2018 | Rynek Aptek

#MinisterstwoZdrowia informuje, że 21 maja br. odbędzie się spotkanie podsumowujące rok obowiązywania #AptekaDlaAptekarza

Zobacz szczegóły

05.04.2018 | Rynek Aptek

Naczelna Izba Aptekarska #NIA odpowiedziała na pismo konfederacji #Lewiatan ws. szkodliwego wpływu #AptekaDlaAptekarza. Zdaniem Izby zmiany ustawy #PrawoFarmaceutyczne nie wpłynęły niekorzystnie na pacjenta. 

Zobacz szczegóły

04.04.2018 | Okręgowa Izba Aptekarska w Poznaniu

W czasopiśmie #FarmacjaWielkopolska szef #WIF w Poznaniu, porusza temat #AptekaDlaAptekarza, opowiadając jak przepisy zmieniły rynek farmaceutyczny. 

Zobacz więcej

03.04.2018 | Lewiatan

#KonfederacjaLewiatan zaapelowała do #MinisterstwoInwestycjiIRozwoju o pomoc w zmianie ustawy #AptekaDlaAptekarza, który umożliwiłby rozwój branży farmaceutycznej, której obecnie przeżywamy zahamowanie. 

 Zobacz szczegóły

12.03.2018 | Rynek Aptek

Kryteria demograficzne i geograficzne określające optymalne miejsce  powstawania  nowych aptek to jedna z korzyści wynikająca z ustawy #AptekaDlaAptekarza według wiceministra zdrowia Marcina Czecha. Ma to przyczynić się do lepszej dostępności leków i usług farmaceutycznych na terenach wiejskich.

Czytaj więcej

23.02.2018 | Medexpress

Jak wynika z danych publikowanych przez #Medexpress w przeciągu całego roku 2017 ceny leków wzrosły średnio o ok. 10%, dot. to,zarówno leków na receptę, jak i dostępnych w sprzedaży odręcznej. Eksperci przypuszczają, że tak gwałtowny skok cen może być efektem wprowadzenia #AptekaDlaAptekarza

Czytaj więcej

22.02.2018 | Okręgowa Izba Aptekarska w Gdańsku

#OIAGdańsk zaprasza na #szkolenie dot. wprowadzenia #AptekaDlaAptekarza, które odbędzie się 28 lutego br. w Gdańsku. 

Zobacz szczegóły

13.02.2018 |

Od 25 czerwca 2017 r. obowiązują zmiany ustawy #PrawoFarmaceutyczne, które wprowadziły tzw. zasadę #AptekaDlaAptekarza. Podstawowym założeniem nowych przepisów jest kryterium demograficzno-geograficzne w kwestii otwierania nowych aptek. W myśl ustawy nowa apteka nie może powstać, gdy odległość do najbliższej innej placówki wynosi mniej niż 500 m, a na jedną aptekę w danej gminie przypada mniej niż 3 tysięcy mieszkańców. Owe przepisy nie obowiązują, gdy nowa placówka będzie otwierana w odległości większej niż kilometr od poprzedniej. Ponadto właścicielem apteki może być tylko i wyłącznie magister farmacji, bądź spółka w skład w której wchodzą magistrzy farmacji. Co więcej, farmaceuta może być właścicielem maksymalnie 4 aptek. Jak owe przepisy wpłynęły na rynek pracy farmaceutów? Czy potencjalnych miejsc zatrudnienia jest więcej czy mniej niż przed wprowadzeniem Apteki dla Aptekarza? W jaki sposób zmieniły się zarobki farmaceutów?

Liczba aptek w Polsce ciągle maleje

Od kiedy w naszym kraju zaczęły obowiązywać przepisy wprowadzające zasadę Apteka dla Aptekarza liczba aptek stale ulega zmniejszeniu. Na dzień 1 luty 2018 r. w naszym kraju jest otwartych 13 454 apteki ogólnodostępne, co daje wynik o 57 mniejszy niż miesiąc wcześniej oraz 252 mniejszy niż pół roku wcześniej. Stąd można przyjąć, że codziennie zamykają się dwie apteki! Inną kwestią jest to, że zamykają się głównie apteki indywidualne,  a liczba aptek sieciowych stale wzrasta. W utrzymaniu stałej liczby aptek nie pomogła nawet złożona, rekordowa liczba wniosków o otwarcie nowej placówki - 508 w czerwcu, tuż przed wprowadzeniem nowych przepisów. Liczba tych wniosków ma odzwierciedlenie w liczbie nowych aptek sieciowych, które otworzyły się w drugiej połowie zeszłego roku (452). Oznacza to, że liczba aptek prywatnych pomniejszyła się znacznie - o ok. 700 tylko w ciągu 7 miesięcy od wprowadzenia zmian w ustawie Prawo Farmaceutyczne.

Aptek coraz mniej, miejsc pracy coraz więcej?

Chociaż liczba aptek stale się zmniejsza to ofert pracy dla farmaceutów nadal jest bardzo dużo. Zmniejszenie się liczby placówek o ok. 250 powinno się wiązać  utratą ok. 500 miejsca pracy dla farmaceutów. Prawda jest jednak inna. Mało, która apteka może pochwalić się zatrudnieniem dwóch bądź większej liczby farmaceutów. Z najnowszych danych wynika, że w naszym kraju na jedną placówkę przypada 1,78 farmaceuty. Najgorzej jest w województwie zachodniopomorskim, gdzie w jednej aptece jest średnio zatrudniony jeden farmaceuta. Lepiej sytuacja wygląda w województwach łódzkim oraz pomorskim, w którym wskaźnik farmaceuta do liczby aptek wynosi 2,5. Oznacza to, że farmaceutów nadal brakuje, szczególnie w małych miejscowościach, w województwach zachodnich. Należy sobie zdać sprawę, że powyższe dane są uśrednione. I tak, w dużych miastach, ośrodkach akademickich nie jest niczym dziwnym, gdy w dużych aptekach jest zatrudnionych 3-4 farmaceutów. Natomiast w małych miasteczkach problemem jest obstawienie jednego farmaceuty do godziny 16, nie wspominając już nawet o dyżurach. Wieczorami i w nocy w takich aptekach najczęściej można spotkać tylko i wyłącznie techników farmaceutycznych. Stąd można wywnioskować, że praca dla farmaceutów cały czas była i nadal jest jej bardzo dużo. Jednak, wielu przedsiębiorców prowadzących apteki uważa, że skoro jakoś udawało się przetrwać do tej pory z jednym farmaceutą, zatrudnienie kolejnego okazuje się zbędne, zważywszy na to, że kontrole WIF po godzinie 16 zdarzają się bardzo rzadko.

Zakończenie kształcenia techników farmaceutycznych = więcej miejsc pracy dla farmaceutów?

Przypomnijmy, że rok szkolny 2017/18 jest ostatnim, w którym odbył się nabór na zawód technik farmaceutyczny w szkołach policealnych w Polsce. Oznacza to, że za 4 lata po raz ostatni na rynku pracy pojawi się nowy „narybek” techników farmaceutycznych po stażu. Co to będzie oznaczać dla rynku pracy? Właściwie ciężko na dzień dzisiejszy ocenić. Jednak, jeśli zachowa się trend spadkowy w stosunku do liczby aptek, to ilość zatrudnionych techników farmaceutycznych będzie maleć. Moim zdaniem nie przełoży się to w żaden sposób na liczbę miejsc pracy oferowaną farmaceutom. Nawet, gdy będzie brakować w danej aptece technika farmaceutycznego, to żaden z przedsiębiorców nie zatrudni w jego miejsce magistra farmacji, gdyż po prostu koszt jego utrzymania jest zbyt wysoki.

Co dalej z zarobkami farmaceutów?

Aktualnie oferty pracy oferowane głównie przez sieci apteczne są bardzo korzystne dla farmaceutów. Już nikogo chyba nie dziwi kwota ponad 3 tysięcy dla technika farmaceutycznego, 5 tysięcy dla magistra farmacji, czy 7 tys. dla kierownika apteki. Oczywiście netto. Ma to związek z ekspansją rynku przez sieciówki w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy i pilną potrzebą zatrudnienia personelu. Jeśli nastąpi nasycenie rynku zarobki najprawdopodobniej ulegną ustabilizowaniu, chociaż wyższe koszty związane z prowadzeniem apteki (czynsz, podwyżki cen leków), mogą równie dobrze prowadzić do obniżenia poziomu wynagrodzenia. Wypełnienie wolnych etatów powinno nastąpić w ciągu najbliższych 2-3 lat. Przy utrzymaniu trendu zmniejszania się liczby aptek o kilkaset każdego roku, co roku na rynku pracy przybywa ok. 1000 nowych farmaceutów, a liczba osób, które udają się na emeryturę jest znikoma. W związku z tym łatwo można obliczyć, że nasycenie rynku pracy nastąpi dość szybko.

A może by tak otworzyć własną aptekę?

Jednym z głównych argumentów osób popierających Apteką dla Aptekarza była większa możliwość otwarcia apteki dla młodych farmaceutów. Jednak zważywszy na proponowane obecnie zarobki, niewielu magistrów farmacji decyduje się na otwarcie apteki z uwzględnieniem aktualnych ograniczeń geograficzno- demograficznych, a więc z dala od centrów miast, głównie z włączeniem obszarów wiejskich (szczerze nie znam ani jednego takiego przypadku, jeśli o takim farmaceucie słyszeliście dajcie znać w komentarzu :) ). Uruchomienie takiego przedsiębiorstwa wiąże się z poniesieniem kosztów przynajmniej ponad stu tysięcy, a oczekiwany zysk jest niewspółmiernie mały.

Dynamiczne zmiany na rynku farmaceutycznym sprawiają, że ciężko jest określić, co czeka nas za kilka lat w kwestii miejsc pracy w aptekach w Polsce. Myślę, że nikt 10 lat temu nie spodziewał się, że sytuacja w naszym środowisku będzie tak właśnie wyglądać jak to jest obecnie. Jedno jest pewne. Na razie wprowadzenie #AdA spowodowało wzrost zarobków farmaceutów, ze względu na otwarcie bardzo dużej liczby aptek sieciowych.

#AptekaSieciowa
#AptekaPrywatna
#TechnikFarmaceutyczny
#KierownikApteki

17.01.2018 | MGR FARM

W 2017 r. do #MinisterstwoZdrowia wpłynęły 3 wnioski o otwarcie apteki z pominięciem zasad #AptekaDlaAptekarza. W jednym przypadku resort podjął decyzję odmowną, podając za argument, m.in. wystarczającą ilość aptek na danym obszarze. 

Czytaj więcej

21.12.2017 | mgr.farm

Trzech przedsiębiorców wystąpiło do tej pory do #MinisterstwoZdrowia o pozwolenie na prowadzenie apteki z pominięciem zasady #AptekaDlaAptekarza

Czytaj więcej. 

23.11.2017 | Rynek Aptek

Wiceminister Zdrowia, Marcin Czech wyraził zdanie nt. #AptekaDlaAptekarza. Potwierdził on tezę, że ustawa ta zatrzymała ekspansję dużych sieci aptecznych, dzięki czemu Polska stała się miejscem, w którym można bezpiecznie otworzyć własną aptekę, bądź przejąć już istniejącą sieć aptek. 

Czytaj więcej. 

21.11.2017 | Lubelska Okręgowa Izba Aptekarska

#NIA podsumowała 100 dni ustawy #AptekaDlaAptekarza

Zobacz szczegóły. 

06.11.2017 | WIF Poznań

#WIF wydał promesę jednemu z przedsiębiorców, dzięki której będzie miał możliwość otwarcia apteki nawet w 2022 r., niezależnie od tego czy będzie spełniał zsadę #AptekaDlaAptekarza czy nie. 

Zobacz szczegóły. 

31.10.2017 | Fronda

W serwisie #Fronda można przeczytać felieton na temat wynikłych zmian z powodu wprowadzenia #AptekaDlaAptekarza. Zdaniem autora po pół roku można stwierdzić, że ustawa spełniła swoje założenie i ograniczyła napływ obcego kapitału na rynek apteczny. 

Czytaj więcej. 

24.10.2017 | Radio Wnet

Paweł Kukiz skrytykował na antenie Radia Wnet ustawę #AptekaDlaAptekarza. Lider Kukiz'15 twierdzi m.in, że to ewidentnie lobbystyczna ustawa.

Czytaj więcej

Posłuchaj audycji

Strony