<brak>

Ten termin ma: 45.
Oglądasz: 1 - 25


04.10.2018 | RCL

W Rządowym Centrum Legislacyjnym #RCL opublikowano projekt nowelizacji ustawy #PrawoFarmaceutyczne. Umożliwi ono. m.in. informowanie pacjentów o Karcie Dużej Rodziny, czy wydawanie leków pacjentom z #AptekaSzpitalna. Ponadto za uchylanie się od kontroli apteki WIF będzie mógł wnioskować o cofnięcie pozwolenia na jej prowadzenie. 

Zobacz projekt ustawy

04.10.2018 | MZ

#MZ opublikowało #ProjektRozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie określenia kwalifikacji oraz stażu pracy wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi oraz wykazu stanowisk w poszczególnych działach i pracowniach tych jednostek. Zgodnie z projektem pielęgniarki i położne zostały uwzględnione w wykazie stanowisk personelu #AptekaSzpitalna i #DziałFarmacjiSzpitalnej w centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Więcej informacji

13.09.2018 | mgr.farm

Według nowelizacji ustawy #PrawoFarmaceutyczne przygotowanej przez #MinisterstwoSprawiedliwości oraz #MinisterstwoZdrowia całodobowe zaopatrzenie w produkty lecznicze będzie realizowane przez #AptekaSzpitalna. Ma to dotyczyć pacjentów korzystających z całodobowych świadczeń zdrowotnych. 

Zobacz szczegóły

12.09.2018 | Rynek Aptek

W województwie małopolskim został powołany nowy wojewódzki konsultant w dziedzinie #FarmacjaSzpitalna. Został nim Piotr Tomczyk, kierownik #AptekaSzpitalna w Brzesku. 

Zobacz szczegóły

11.09.2018 | www.sejm.gov.pl

Do #MZ została wystosowana #Interpelacja nr 2569 w sprawie sytuacji studentów farmacji. Autorem jest posłanka Anna Sobecka, która zwróciła się z zapytaniem, w jaki sposób ministerstwo planuje poradzić sobie z nadużyciami dotyczącymi naliczania opłat studentom za możliwość odbycia praktyk w #AptekaSzpitalna.

Wiecej na ten temat

28.08.2018 | Rynek Aptek

Wiceminister zdrowia, Marcin Czech zwraca uwagę na problem związany z nieprawidłowym obrotem produktów leczniczych w #AptekaSzpitalna i #DziałFarmacjiSzpitalnej. Minister proponuje, aby zintensyfikować kontrolę #PaństwowaInspekcja Farmaceutyczna w ww. placówkach. 

Zobacz szczegóły

20.08.2018 | www.prawo.pl

W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu funkcjonuje system ordynacji leków "unit dose". #AptekaSzpitalna przygotowuje leki dla konkretnego pacjenta na podstawie pisemnego zlecenia lekarza, które w saszetkach z kodem kreskowym trafiają na oddział. Taka dystrybucja leków to oszczędności ponad 20% w stosunu do standardowej procedury.

Więcej na ten temat

13.08.2018 | aptekaszpitalna.pl

Na stronie aptekaszpitalna.pl opublikowano zasady konkursu dla farmaceutów, którzy chcieliby podjąć współpracę z magazynem #AptekaSzpitalna. Należy napisać #Artykuł na jeden z czterech tematów m.in. #Chemioterapia okiem farmaceuty szpitalnego. Główną nagrodą jest możliwość podjęcia wsp

ółpracy redakcyjnej. 

Czytaj zasady konkursu

10.08.2018 | Apteka Szpitalna

Jak donosi portla #AptekaSzpitalna studenci farmacji, którzy mają obowiązek odbycia stażu po IV roku farmacji w #AptekSzpitalna w niektórych przypadkach muszą uiścić opłatę za taką możliwość. Warszawski Uniwersytet Medyczny #WUM donosi, że wie o 6 takich przypadkach, a kwoty opłaty sięgają nawet 400 zł. 

Zobacz szczegóły

17.07.2018 | Apteka Szpitalna

Jak podaje portal #AptekaSzpitalna, #MinisterstwoZdrowia powoła na stanowisko #KrajowyKonsultantWDziedzinieFarmacjiSzpitalnej, panią Krystynę Chma-Jagiełło, która dotychczas była konsultantem w województwie małopolskim. 

Zobacz szczegóły

15.06.2018 | Fundusze Europejskie

W łódzkim szpitalu wjewódzkim uruchomiono w pełni zautomatyzowaną #AptekaSzpitalna. Zamontowano w niej system #UnitDoseOne, który umożliwi dostarczanie leków w określonych dla każdego pacjenta dawkach. 

Zobacz szczegóły

11.06.2018 | Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie

Naczelna Izba Aptekarska #NIA wydała komunikat ws. poparcia protestu farmaceutów pracujących w #AptekaSzpitalna

Zobacz komunikat

08.06.2018 | Okręgowa Izba Aptekarska w Gdańsku

Naczelna Izba Aptekarska #NIA zakwalifikowała trzech farmaceutów na stażowy wyjazd do Hiszpanii. Staż odbędzie się w jednej z #AptekaSzpitalna

Zobacz szczegóły

16.05.2018 | mgr.farm

#PTFarmKraków oraz #OIAKraków apelują o wprowadzenie minimalnych norm zatrudnienia dla farmaceutów pracujących w #AptekaSzpitalna i w działach farmacji szpitalnej. 

Zobacz szczegóły

17.04.2018 | Okręgowa Izba Aptekarska w Rzeszowie

#OIARzeszów oraz firma #NovoNordisk zapraszają na #szkolenie dla farmaceutów pracujących w #AptekaSzpitalna, które odbędzie się 18 maja br. w Rzeszpowie. Za udział w szkoleniu będzie można otrzymać 2 #PunktyEdukacyjne

Zobacz szczegóły

13.04.2018 | Rynek Aptek

#MinisterstwoZdrowia zamierza wprowadzić zmiany w ustawa #PrawoFarmaceutyczne, w którym planuje zmienić kwestie wymogów kadrowych i lokalowych dla #AptekaSzpitalna

Zobacz szczegóły

10.04.2018 | Naczelna Izba Aptekarska

Rusza druga edycja #MiędzynarodowyProgramStażyZawodowych organizowany przez Naczelną Izbę Aptekarską #NIA dla farmaceutów. Wybrani farmaceuci będą mogli odbyć staż w jednej z hiszpańskich #AptekaSzpitalna

Zobacz szczegóły

06.04.2018 | NIK

Najwyższa Izba Kontroli #NIK po skontrolowania #AptekaSzpitalna oraz działów farmacji szpitalnej wydała komunikat, z którego wynika, że działalność prowadzona przez te podmioty nie zawsze zapewniała bezpieczeństwo farmakoterapii, co mogło wpłynąć na zdrowie oraz życie pacjentów. 

Zobacz szczegóły

15.03.2018 | Apteka Szpitalna

#PexPharmaSequence wypowiedziała się nt. sytuacji w #AptekaSzpitalna. zdaniem organizacji nie ma aktualnie danych na podstawie których możliwe staje się równomierne zaopatrzenie szpitala w leki. 

Zobacz szczegóły

17.01.2018 | Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi

#WIFŁódź przypomina o konieczności posiadania przez #AptekaOgólnodostępna oraz #AptekaSzpitalna aktualnego wydania #FarmakopeaPolska

Czytaj więcej

21.12.2017 | Szpital Gorzów

W szpitalu wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. powstała nowa #AptekaSzpitalna. Jej koszt opiewa na prawie 1,5 mln zł, jednak spełnia ona najwyższe standardy. 

Czytaj więcej. 

19.12.2017 | Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie

Specjaliści progonozują, że nadchodzą bardzo dobre czasy dla #AptekaSzpitalna. Prognozy mówią, że ich rozwój będzie bardzo dynamiczny i zintensyfikowany. Wszystko za sprawą nowych #LekiBiologiczne oraz wprowadzeniem kolejnych #ProgramLekowy

Czytaj więcej. 

14.11.2017 |

Centralna Pracownia Leków Cytostatycznych #CPLC jest elementem apteki szpitalnej, przystosowanym do przygotowywania leków cytostatycznych, które następnie są podawane pacjentom na oddziale szpitalnym. Układ pomieszczeń, zasady przygotowywania roztworów substancji leczniczych, a nawet warunki pracy w niej są ściśle określone w przepisach. Wykonywanie fachowych czynności w takim miejscu wymaga odpowiedniej wiedzy teoretycznej jak i przygotowywania praktycznego. 

Kto może przygotowywać leki w pracowni cytostatycznej? 

W pracowni cytostatycznej zgodnie z ustawą #PrawoFarmaceutyczne zatrudniony może być magister farmacji bądź technik farmaceutyczny, jednak to ten pierwszy jest odpowiedzialny za cały proces przygotowania dawek dziennych leków. Również tylko magister może przygotowywać leki cytostatyczne należące do wykazu A, które w praktyce stanowią większość substancji, z którymi mamy do czynienia w pracowni. Personel pracujący w CPLC musi odbyć szkolenie, zakończone certyfikatem (Masterclass in Oncology i/lub Advanced Masterclass in Oncology) wydawanym przez Polskie Stowarzyszenie Farmaceutów Onkologicznych #PSFO oraz Europejskie Stowarzyszenie Farmaceutów Onkologicznych #ESOP. Konieczność wyszkolenia pracowników do pracy z lekami cytostatycznymi jest zapisana w Standardach Jakościowych Farmacji Onkologicznej, Przewodniku dotyczącym Dobrych Praktyk w Aptekach Szpitalnych i Przyzakładowych oraz w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 1 października 2008 r. w sprawie Dobrej Praktyki Wytwarzania. Oczywiście, aby pracować z lekami cytostatycznymi należy zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi stricte onkologii, w tym zaznajomienie się z lekami, schematami leczenia, czy dawkowania. Także, konieczne jest również poznanie zasad BHP obowiązujących w CPLC a także sprzętu używanego w trakcie pracy, w tym specjalistycznego oprogramowania komputerowego. 

Personel przygotowany do pełnienia obowiązków w CPLC musi być na tyle liczny aby mogły być spełnione wszelkie normy związane z przepisami dotyczącymi pracy w niej. Mówią one, że maksymalny czas przygotowywania leków cytostatycznych w boksie przez jedną osobę nie może być dłuższy niż 2 godziny, a przerwa po tym okresie musi wynosić przynajmniej 30 minut, która może być spożytkowana na przetransportowanie przygotowanych leków na oddział bądź na przygotowywaniu sprzętu do dalszej pracy. 

Kilka słów na temat CPLC…

Ustawa Prawo Farmaceutyczne określa, że Centralna Pracownia Leków Cytostatycznych jest częścią apteki szpitalnej i tylko i wyłącznie w niej mogą być przygotowywane dzienne dawki leków cytostatycznych. Pracownia musi być oddzielona od innych pomieszczeń aptecznych śluzami. Ponadto wymagana jest przynajmniej 10-krotna wymiana powietrza w ciągu godziny oraz klasa powietrza B, tzn. takiego, w którym dopuszczalna liczba cząstek nie większych niż 0,5µm nie może przekraczać 3500 . Boks musi być wyposażony w lożę laminarną, w której wymagany jest nawiew laminarny, klasa powietrza A oraz filtry HEPA. 

Podstawowe zasady bezpieczeństwa w pracy w CPLC

Aby praca podczas przygotowywania leków cytostatycznych w CPLC mogła być w pełni bezpieczna należy stosować się do podstawowych zasad. Obejmują one chociażby ubiór pracowników. Każda osoba pracująca w CPLC musi być ubrana w jałowy fartuch, czepek, maseczkę oraz ochraniacze na obuwie. Oczywiście do przygotowania dziennych dawek cytostatyków należy wykorzystywać tylko i wyłącznie jednorazowy, jałowy sprzęt. W celu zapobiegnięcia kontaminacji preparaty, a także sprzęt, który jest podawany do loży musi zostać zdezynfekowany przy pomocy etanolu 70%. W celu utrzymania wysokiej jakości sporządzanych leków oraz czystości w loży i w boksie aseptycznym należy regularnie przeprowadzać badania mikrobiologiczne. 

Oprogramowanie informatyczne w CPLC

W większości CPLC wykorzystywane są wyspecjalizowane programy komputerowe, które ułatwiają pracę całemu personelowi pracującemu przy pacjencie na oddziale onkologicznym. Począwszy od lekarzy, którzy za pomocą ww. programu generują zlecenie zgodnie z przyjętym schematem leczenia. Kolejno, farmaceuta, który otrzymuje takie zlecenie sprawdza je pod względem formalnym i merytorycznym. Szczególnie kontroluje dawkę leku, którą oblicza na podstawie podanej wagi i wzrostu. Ponadto na podstawie posiadanej wiedzy weryfikuje właściwy rozpuszczalnik dla przygotowanej substancji leczniczej. Po wprowadzeniu właściwej dawki leku do programu, substancja lecznicza jest odważana metodą grawimetryczną i rozpuszczana we właściwym rozpuszczalniku. Program komputerowy ułatwia również pracę pielęgniarkom, które w łatwy sposób mogą potwierdzić wykonanie zlecenia jakim jest podanie dziennej dawki leku pacjentom. Co więcej, przy pomocy oprogramowania jest możliwe zweryfikowanie kosztów przygotowania leków cytostatycznych, co jest znacznym ułatwieniem dla księgowości danego szpitala. 

Obowiązki farmaceuty w aptece szpitalnej, a już w szczególności w CPLC są zgoła odmienne od tych, które są wykonywane w placówkach ogólnodostępnych. Tutaj kontakt z pacjentem jest ograniczony do minimum, a oprócz wiedzy z zakresu pogranicza farmakokinetyki i farmakologii liczy się opanowanie, cierpliwość i dokładność. Jednak, jeśli ktokolwiek będzie miał okazję do pracy w aptece szpitalnej zachęcam do spróbowania swoich sił i w tej sferze pracy.

#AptekaSzpitalna

#DobraPraktykaWytwarzania

07.11.2017 |

Po obronieniu pracy magisterskiej, przyszłego farmaceutę czeka jeszcze 6- miesięczny staż. Przynajmniej przez połowę tego okresu musi uczyć się do zawodu w aptece ogólnodostępnej, resztę stażu może spędzić w aptece szpitalnej, bądź w aptekach przyzakładowych. Z reguły większość studentów wybiera jednak opcję 6 miesięcy stażu w tej pierwszej placówce.

Jakie wymagania stawiane są aptece, aby mógł student odbyć w niej staż?

Apteka ogólnodostępna, w której farmaceuta może odbywać staż musi posiadać pozytywną opinię Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego #WIF oraz Okręgowej Rady Aptekarskiej #ORA. Ponadto, apteka musi prowadzić obrót lekami silnie działającymi, odurzającymi oraz psychotropowymi. Ważnym aspektem jest umożliwienie studentom sporządzania leków recepturowych, w tym jałowych, szczególnie ocznych (maści, krople). Ponadto opiekunem stażysty może być tylko i wyłącznie farmaceuta, który posiada specjalizację z zakresu farmacji aptecznej, bądź szpitalnej lub 5-letni staż pracy na stanowisku magistra farmacji. Co ważne, nie musi to być w cale kierownik tejże placówki.

Przychodzi student na staż i co dalej?

Odpowiednie zaplanowanie stażu studenta farmacji zapobiegnie zaburzeniu pracy w aptece, jednocześnie pozwali mu na skuteczną naukę. Opiekun stażu musi tak zaplanować i rozdysponować obowiązki w aptece by być również do dyspozycji stażysty. Ważne jest, aby każda osoba pracująca w placówce była zaangażowana w proces nauki młodego farmaceuty.

Pacjenci odwiedzający aptekę widzą jedynie naszą pracę na ekspedycji oraz mogą poznać efekty działań w recepturze farmaceutycznej. Z naszej strony wygląda to zupełnie inaczej. Zapanowanie nad magazynem aptecznym, prace biurowe, przestrzeganie zasad prawa farmaceutycznego oraz wszelkich wymogów dotyczących dystrybucji leków oraz wyrobów medycznych jak i obsługa pacjenta wymagają od nas połączenia logicznego myślenia i umiejętnego zorganizowania pracy. Dla ułatwienia, zarówno studentowi, jak i jego opiekunowi #MinisterstwoZdrowia wydało komunikat, który przewiduje skonkretyzowany plan stażu, podzielony na cztery główne części:

  • Wydawanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz udzielanie informacji o lekach,
  • Sporządzanie produktów leczniczych w recepturze aptecznej,
  • Opieka farmaceutyczna,
  • Prawne, etyczne i administracyjne aspekty pracy farmaceuty,

Wymienione wyżej aspekty pracy są podstawowymi kwestiami w nauce młodego człowieka w aptece. Ponadto poznając różne obowiązki apteczne stażysta musi nabrać szacunku do pracy innych, chociażby pomocy aptecznej, bez której ciężko sobie wyobrazić funkcjonowanie apteki.

Podczas poznawania nowego stażysty należy dogłębnie identyfikować jego predyspozycje, przez cały czas uzupełniając deficyty. Nie można zamknąć studenta w komorze przyjęć, by przez cały dzień sprawdzał towar, a później ewentualnie go roznosił na ekspedycji. Nawet, jeśli takie zajęcie odpowiada stażyście, ponieważ nie czuje się komfortowo w kontakcie z pacjentem, trzeba pomóc przełamać mu stres i zmotywować do pracy przy pierwszym stole. Z drugiej strony mając stażystę komunikatywnego, który bez problemu nawiązuje kontakt z chorymi, nie można go zostawiać bez opieki, a nakreślać mu, co jest najważniejsze w dialogu na linii pacjent-farmaceuta. Również powinniśmy pomóc młodym farmaceutom w recepturze aptecznej. Chociaż to oni powinni mieć aktualniejszą wiedzę z racji niedawnego zakończenia studiów to i tak przedstawienie wskazówek, które usprawniają pracę w recepturze z pewnością podniesie ich komfort pracy.

Jak nas widzą, tak o nas piszą

To jaki stosunek będziemy prezentować wobec naszej pracy będzie wpływać niewątpliwie na autorytet zawodu jaki reprezentujemy. Stażysta ucząc się i obserwując z jaką starannością podchodzimy do codziennych obowiązków. Będzie wyrabiał swoje zdanie na temat środowiska zawodowego i w ten sposób może zadecydować o miejscu budowania swojej dalszej kariery. Pamiętajmy, że student będzie opowiadać kolegom na uczelni oraz innym farmaceutom o wrażeniach ze stażu. To niejednokrotnie wpływa na markę apteki oraz opinie o pracownikach. Jeśli stażyście była poświęcana duża uwaga oraz mógł liczyć na szacunek to będą one jak najbardziej pozytywne, a apteka będzie mogła liczyć, że w kolejnych latach kandydatów na staż będzie miała sporo.

Poznajmy naszego stażystę

Przed rozpoczęciem stażu, powinniśmy odbyć rozmowę ze studentem, pamiętając przy tym, że nie ma obowiązku przyjmowania każdej osoby na 6-miesięczną praktykę. Należy najpierw poznać przyszłego farmaceutę, dowiedzieć się o jego predyspozycjach, porównać wzajemne oczekiwania, przedstawić plan praktyk. Dopiero, gdy stwierdzimy, że widzimy go w zespole, to zdecydujmy o przyjęciu takiej osoby na proces edukacyjny do naszej apteki. Jest to bardzo ważne, bo nie ma sensu by przez pół roku jedna ze stron się męczyła, ze względu na wcześniejsze niedomówienia.

Korzyści płynące z przyjęcia studenta na staż

Przyjęcie studenta na staż do apteki wiąże się z odpowiedzialnością, ale i korzyściami płynącymi dla apteki. Placówka zyskuje kolejną parę rąk do pomocy na okres kilku miesięcy nie ponosząc przy tym żadnych kosztów. Wszelkie kwestie ubezpieczenia stażysty pokrywa  uczelnia, ze względu na to, że jest on nadal studentem. Apteka natomiast otrzymuje niewielkie wynagrodzenie za umożliwienie odbycia mu stażu. Student, który chce się dużo nauczyć będzie w pełni uzupełniał zespół apteki i na pewno pomoże w jej funkcjonowaniu.

Stażysta dla jego opiekuna jest wyzwaniem. Musi on oceniać jego postępy, eliminować błędy, chwalić za dobrze wykonane zadania. Decyzja, czy warto przyjąć danego studenta na staż jest indywidualna i zależna od pokładanych oczekiwań i możliwości danej placówki.

#StażFarmaceuty

#Farmaceutastażyta

#AptekaOgólnodostępna

#AptekaPrzyzakładowa

#AptekaSzpitalna

#LekiRecepturowe

#OpiekaFarmaceutyczna

02.11.2017 | Rynek Aptek

Z najnowszych danych wynika, że w Polsce jest aktualnie 13 449 aptek ogólnodostępnych, o 62 więcej niż miesiąc temu. Na rynku aptecznym funkcjonuje również 1532 #AptekaSzpitalna, przyzakładowe oraz działy farmacji szpitalnej. 

Zobacz szczegóły. 

Strony