<brak>

Ten termin ma: 15.
Oglądasz: 1 - 15


11.10.2018 | E-dukacja.pl

Na portalu #EDukacja pojawiły się nowe #Szkolenia, których odbycie i rozwiązanie końcowego testu jest nagradzane przyznaniem #PunktyEdukacyjne

Najnowsze kursy

03.09.2018 | E-dukacja.pl

Na portalu #EDukacja pojawiło się nowe #Szkolenie dot. wyboru probiotyków. Za odbycie szkolenia i rozwiązanie testu końcowego można otrzymać 2 #PunktyEdukacyjne miękkie. 

Przejdź do szkolenia

16.07.2018 | Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie

#OIAKraków informuje, że na portalu #EDukacja pojawiło się nowe #szkolenie online dot. zastosowania miejscowego leków roślinnych. Za realizację kursu można otrzymać 2 #PunktyEdukacyjne

Zobacz kurs

16.07.2018 | Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie

#OIAKraków informuje, że na portalu #EDukacja pojawiło się nowe #szkolenie online dot. zastosowania miejscowego leków roślinnych. Za realizację kursu można otrzymać 2 #PunktyEdukacyjne

Zobacz kurs

16.07.2018 | Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie

#OIAKraków przypomina, że wszyscy użytkownicy portalu #EDukacja powinni uzupełnić dane w zakładce „Moje konto” o nowy 8-cyfrowy numer Prawa Wykonywania Zawodu #PWZ

Zobacz komunikat

14.05.2018 | E-dukacja.pl

Na portalu #Edukacja zostało udostępnione #szkolenie dot. leczenie chorób alergicznych. Za udział w tym szkoleniu i rozwiązanie końcowego testu można otrzymać 8 #PunktyEdukacyjne

Zobacz szkolenie

26.04.2018 | E-dukacja.pl

Na portalu #EDukacja.pl pojawiło się nowe #Szkolenie, za którego odbycie i rozwiązanie końcowego testu można otrzymać 6 #PunktyEdukacyjne

Zobacz szczegóły

09.04.2018 | E-dukacja.pl

Na portalu #EDukacja pojawiło się nowe #szkolenie, dot. #OpiekaFarmaceutyczna, za którego odbycie i rozwiązanie końcowego testu można otrzymać aż 20 #PunktyEdukacyjne

Zobacz szczegóły

26.03.2018 | E-dukacja

Na portalu internetowym #EDukacja pojawiło się nowe #Szkolenie dot. infekcji górnych dróg oddechowych. Za ukończenie szkolenia i rozwiązanie testu będzie można otrzymać 2 #PunktyEdukacyjne

Przejdź do szkolenia

16.03.2018 | E-dukacja.pl

Na portalu #Edukacja.pl pojawił się nowe #szkolenie dot. chorób układu pokarmowego. Za rozwiązaniemtestu kończącego,szkolenie można będzie otrzymać 6 #PunktyEdukacyjne

Zobacz szczegóły

06.03.2018 | E-dukacja

Na portalu #EDukacja pojawiło się nowe #szkolenie dot. wszawicy. Za wykonanie szkolenia i rozwiązanie testu końcowego farmaceuta może otrzymać 2 #PunktyEdukacyjne

Przejdź do szkolenia

01.03.2018 | E-dukacja

Na portalu #EDukacja zostały zamieszczone nowe #szkolenie, które kończą się testem, za rozwiązanie którego można otrzymać #PunktyEdukacyjne

Zobacz szkolenia

13.02.2018 | Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie

W portalu #EDukacja pojawiło się nowe #szkolenie po odbyciu którego i rozwiązaniu testu końcowego można otrzymać 6#PunktyEdukacyjne. Tematem szkolenia jest układ oddechowy. 

Przejdź do kursu

02.02.2018 | E-dukacja.pl

Na platformie edukacyjnej #Edukacja.pl zostało umieszczone #szkolenie dla farmaceutów, które kończy się testem za rozwiązanie którego można otrzymać 6 #PunktyEdukacyjne

Przejdź do kursu

08.01.2018 | Okręgowa Izba Aptekarska w Lublinie

Na portalu #Edukacja.pl pojawiły się nowe #szkolenie, po ukończeniu których i rozwiązaniu testu końcowego można otrzymać #PunktyEdukacyjne

Zobacz szczegóły