<brak>

Ten termin ma: 5.
Oglądasz: 1 - 5


22.10.2018 | Polityka Zdrowotna

#NFZ poinformował, że Karta Europejskiego Ubezpieczenia Zdrowotnego #EKUZ będzie ważna 18 miesięcy, a nie rok jak dotychczas. Dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż. jej ważność będzie wynosiła natomiast 5 lat. 

Zobacz szczegóły

31.07.2017 | Rynek Aptek

Coraz więcej Polaków udających się na zagraniczne wakacje zamiast wyrabiania karty #EKUZ wykupuje polisę ubezpieczeniową. Dzieje się tak dlatego, że zakres ochrony karty oferowanej przez #NFZ jest niewielki. 

Czytaj więcej. 

07.06.2017 | Rynek Aptek

#NFZ wprowadza wydłużenie z 6 miesięcy do 12 terminu ważności karty #EKUZ

Czytaj więcej. 

26.05.2017 |

Coraz częściej w naszej pracy spotykamy pacjentów nieposiadających polskiego obywatelstwa. Systematycznie odwiedzają oni apteki znajdujące się w przygranicznych miejscowościach. Pracujący tam aptekarze są doświadczeni w kwestii ich obsługi. Jednak duża część farmaceutów to pracownicy aptek, w których cudzoziemiec stanowi mały odsetek odwiedzających ją osób. Czy zawsze wiemy jak się zachować?

Cudzoziemiec wchodzi do apteki i….

… pierwszym problemem, który się pojawia jest różnica językowa między nami, a zagranicznym pacjentem. Łatwiej jest, gdy posługuje się on znanym nam językiem obcym w jakiś sposób można zrozumieć, co mu dolega i jak możemy mu pomóc. Gorzej, gdy rozbieżność jest na tyle duża, że pozostaje nam jedynie rozmowa na migi oraz rysowanie obrazków na kartkach. Gdy rozwikłamy powód dla którego cudzoziemiec odwiedził naszą aptekę może się pojawić kolejny - realizacja przedstawionej przez niego recepty. Inny jej wzór, nieznane pismo lekarza, a nawet problemy z odczytaniem alfabetu (cyrylica naszych wschodnich sąsiadów jest naprawdę ciężka do rozczytania) mogą sprawić nam dużo trudności.

Jakie recepty przedstawione przez cudzoziemca możemy zrealizować?

Możemy zrealizować recepty, na które zostały przepisane leki zarejestrowane w Polsce. Obcokrajowiec ma prawo przedstawić receptę wystawioną w kraju, z którego pochodzi. Możemy na nią wydać leki, ale jedynie ze 100% odpłatnością. Z tego względu warto zorientować się jak wyglądają wzory recept w innych krajach, chociażby ościennych. Poniżej omówienie recept niemieckich.

Zobacz omówienie niemieckich recept

Inna sytuacja jaka może mieć miejsce, to przedstawienie recepty wypisanej przez polskiego lekarza, ale na 100%. Oczywiście wydajemy leki, ale warto poinformować pacjenta, że ma on prawo do zwrotu poniesionych kosztów, w swoim rodzimym kraju. W tym celu należy wystawić mu fakturę za zakupione preparaty oraz przekazać ksero recepty i jej taksacji. Cudzoziemiec może również przedstawić polską receptę, na której widnieją leki na zniżkę. Wypisanie jej jest możliwe na podstawie posiadanego poświadczenia #NFZ, bądź karty #EKUZ.

Czym jest karta EKUZ?

Karta EKUZ jest dowodem poświadczającym ubezpieczenie w rodzimym kraju, które należy albo do Unii Europejskiej, albo do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Obcokrajowcy posiadający taką kartę, mają takie same prawa do opieki zdrowotnej jak ubezpieczeni obywatele polscy. Karta ta, uprawnia do korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej tylko w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Jej posiadanie nie daje prawa do skorzystania z zaplanowanych świadczeń, na zasadzie, tzw. „turystyki zdrowotnej”. Karta EKUZ wygląda odmiennie w zależności od kraju, w którym została wydana. Wzory kart możecie sprawdzić pod tym linkiem. Jedynie awers karty jest jednakowy dla wszystkich krajów, które ją wydają. Powinny być na nim naniesione dane identyfikacyjne jej posiadacza, takie jak imię i nazwisko, data urodzenia, numery identyfikacyjne ubezpieczonego, karty oraz instytucji, która ją wydała, a także data jej ważności.

Na co zwrócić uwagę podczas realizacji recepty zniżkowej wystawionej na obcokrajowca?

W polu, w którym widnieją dane pacjenta musi być zawarty numer poświadczenia o prawie do świadczeń zdrowotnych, który widnieje na poświadczeniu NFZ. Jeśli brak takiego dokumentu powinien być wpisany numer identyfikacyjny karty EKUZ. Ponadto w polu, gdzie z reguły wpisywany jest numer oddziału NFZ powinien być umieszczony symbol państwa, w którym znajduje się ubezpieczyciel pacjenta. Jeśli lekarz nie umieścił ww. danych lub wpisał je w sposób nieczytelny, bądź niewłaściwy możemy na podstawie okazanych przez cudzoziemca dokumentów uzupełnić je przez opisanie z tyłu recepty i potwierdzeniu ich prawidłowości własnoręcznym podpisem. Należy zwrócić szczególną uwagę na ważność karty EKUZ oraz czy wszystkie pola na karcie posiadają dane.

W jaki sposób zgłosić tak zrealizowaną receptę do refundacji?

Wraz z #Refundacja, we właściwym oddziale #NFZ należy złożyć jej część B, do której należy dołączyć ksero dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych (np. ksero karty EKUZ albo ksero poświadczenia NFZ oraz ksero recepty, a także jej taksacji. Jeśli niemożliwe staje się wykonanie czytelnego ksera ww. dokumentów można wykonać odpis karty bądź poświadczenia NFZ.

W obecnych czasach, gdy granice Unii Europejskiej są otwarte, a podróżowanie stało się coraz bardziej popularne, warto wiedzieć w jaki sposób realizować recepty przedstawiane przez obcokrajowców. To do naszych obowiązków należy umiejętność prawidłowej obsługi pacjenta zagranicznego.

 

22.03.2017 | Rynek Aptek

#NFZ informuje, że  w większości przypadków wydłużony został termin wazności karty #EKUZ z 6 do 12 miesięcy.