<brak>

Ten termin ma: 49.
Oglądasz: 1 - 25


22.10.2018 | Rynek Aptek

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi #CHMP pracujący przy Europejskiej Agencji Leków #EMA zalecił zatwierdzenie sześciu nowych leków oraz zarekomendował rozszerzenia wskazań terapeutycznych dla trzech preparatów. 

Zobacz szczegóły

16.10.2018 | Polityka Zdrowotna

Decyzją Europejskiej Agencji Leków #EMA wstrzymała dostawu koljenej z substancji stosowanej w leczeniu nadciśnienia- #Irbesarta, produkowanej przez chińską firmę farmaceutyczną, #Aurobindo

Zobacz szczegóły

09.10.2018 | URPL

#URPL na stronie prezentuje sprawozdanie z 101 posiedzenia  Rady Zarządzającej #EMA, które odbyło się 04.10.2018r. w Londynie. Na posiedzeniu przedstawiono raport EMA dotyczący działalności agencji w pierwszym półroczu 2018r. Poruszono również temat przygotowań agencji do wychodzenia UK z UE. 

Więcej na temat spotkania

02.10.2018 | EMA

Kontrola przeprowadzona przez Eurepejską Agencję Leków #EMA i organy krajowe wykazała, że firma #ZhejiangHuahai nie przestrzegała dobrej praktyki produkcyjnej #GMP podczas produckji  #Valsartanum w zakładzie #Chuannan w Linhai w Chinach. 

Zobacz szczegóły

01.10.2018 | aptekaszpitalna.pl

#CHMP Europejskiej Agencji Leków #EMA wydał pozytywną opinię na temat zastosowania antybiotyku #Vabomere w leczeniu wybranych zakażeń u osób dorosłych, m.in. powikłane zakażenie dróg moczowych, skomplikowane zakażenie wewnątrzbrzuszne czy szpitalne zapalenie płuc. Dalszą decyzję i  #DopuszczenieDoObrotu musi wydać teraz #KomisjaEuropejska.

Więcej szczegółów

01.10.2018 | aptekaszpitalna.pl

#TerapiaGenowaLuxturna to pierwsza terapia genowa zatwierdzona przez #CHMP Europejskiej Agencji Leków #EMA w leczeniu dorosłych i dzieci z wrodzoną dystrofią siatkówki spowodowaną mutacjami genów RPE65. #BadaniaKliniczne wykazały skuteczność Luxturna i poprawę  poprawę widzenia nocnego wśród pacjentów.

Więcej na ten temat 

01.10.2018 | aptekaszpitalna.pl

#CHMP wydał pozytywną opinię w zastosowaniu #Emgality - #PrzeciwciałoMonoklnonalne #Galcanezumab do zapobiegania atakom migreny. #KomisjaEuropejska na podstawie opinii komitetu #EMA może podjąć teraz decyzję w sprawie udzielenia pozwolenia na #DopuszczenieDoObrotu w całej UE.

Więcej na ten temat 

22.08.2018 | aptekaszpitalna.pl

Europejska Dyrekcja ds. Jakości Leków i Opieki Zdrowotnej #EDQM zawiesiła certyfikat #CEP na wytwarzanie walsartanu przez firmę Zhejiang Tianyu. Agencja #EMA ściśle współpracuje z EDQM w sprawie przeglądu walsartanu w kierunku zawartości NDMA.

Więcej na ten temat

21.08.2018 | Polityka Zdrowotna

Europejska Agencja Leków #EMA poinformowała  że kolejny producent (#Zhejiang Tianyu)substancji czynnej, która jest stosowana do wytwarzania leków  zawierający #walsartan stracił certyfikat upoważniający do dostaw swoich produktów na rynek UE. 

Zobacz szczegóły

09.08.2018 | EMA

#EMA rekomenduje dodatkowe środki ostrożności przed rozpoczęciem i w trakcie terapii lekiem #Esmya. Dotyczy to możliwości wywołania uszkodzenia wątroby podczas zażywania preparatu. Wymagane są m.in. regularne badania poziomu enzymów wątrobowych u pacjentek.

Więcej informacji

07.08.2018 | URPL

Na stronie #URPL opublikowano komunikat firmy #Biogen i #EMA w sprawie leku #Zinbryta, w którym informuje się o możliwości wystąpienia autoimmunologicznego zapalenia mózgu, w tym zapalenia mózgu związanego z obecnością przeciwciał przeciwko receptorowi NMDAR. Pacjenci powinni być monitorowani do 12 miesięcy po odstawieniu leku. 

Więcej szczegółów

06.08.2018 | URPL

Firma #GedeonRichter wystosowała list do pracowników służby zdrowia, w tym farmaceutów dotyczący leku #Esmya. Zgodnie z zaleceniami #EMA farmaceuci mają obowiazek dołożenia do każdego opakowaia leku specjalnej Karty dla Pacjentki, która zawiera nowe przeciwskazania i ograniczenia stosowania Esmya. Karta jest dostępna online.

Więcej informacji

03.08.2018 | Rynek Aptek

Według #EMA stosowanie leków zawierajacych zanieczyszczony #Walsartan w dawce dziennej conajmniej 320 mg przez okres 7 lat powoduje wystąpienie raka u 1 na 5000 pacjentów. Podstawą oszacowania ryzyka były #Badania wykonywane na zwierzętach.

Więcej szczegółów

02.08.2018 | aptekaszpitalna.pl

Leczenie skojarzone pacjentów w III stadium czerniaka za pomocą preparatu #Tafinlar (dabrafenib) w skojarzeniu z #Mekinist (trametynib) uzyskało pozytywną opinię #CHMP Europejskiej Agencji Leków #EMA. #BezpieczeństwoFarmakoterapii w powyższym wskazaniu nie zostało jednak jeszcze ustalone. 

Więcej informacji

27.07.2018 | EMA

Europejska Agencja Leków #EMA ogranicza stosowanie leku #Xofigo w leczeniu opornym na kastrację rakiem gruczołu krokowego. 

Zobacz komunikat

23.05.2018 | ema.europa.eu

Jak podaje #EMA, nowe  badanie sugeruje ryzyko wad wrodzonych u niemowląt urodzonych przez kobiety przyjmujące #Dolutegrawir. Jest to lek ograniczający uszkodzenia układu odpornościowego u osób zakażonych wirusem #HIV.

Więcej informacji

21.05.2018 | https://novartis.gcs-web.com

17 maja 2018 r firmy Novartis i Amgen ogłosiły  zatwierdzenie przez #FDA preparatu #Aimovig (erenumab). Jest to nowy lek opracowany specjalnie w celu zapobiegania migrenom. Wniosek o dopuszczenie do obrotu #EMA dla Aimovig jest w trakcie przeglądu. #Novartis spodziewa się zatwierdzenia w UE w nadchodzących miesiącach.

Więcej informacji

16.04.2018 | URPL

#NovoNordisk wraz z Europejską Agencją ds. Leków #EMA oraz #URPL informują o potencjalnym ryzyku pomylenia insuliny #Fiasp (szybkodziałającej insuliny aspart) z insuliną #Tresiba (bazową insuliną degludec).

Zobacz komunikat

06.04.2018 | Polityka Zdrowotna

Europejska Agencja Leków #EMA zdecydowała, że w Unii Europejskiej nie będą już dostępne produkty zawierające #Flupirtyna (w Polsce preparat #Katadolon). Przyczyną takiej decyzji jest znaczne ryzyko uszkodzenia wątroby podczas stosowania tego leku. 

Zobacz szczegóły

04.04.2018 | Rynek Aptek

Europejska Agencja Leków #EMA po przeanalizowaniu wpływu #Retinoidy na płód dziecka oceniła, że konieczna jest aktualizacja metod antykoncepcyjnych w trakcie stosowania tego typu leków. 

Zobacz szczegóły

29.03.2018 | URPL

#URPL przekazuje informacje o zmianach wprowadzonych przez #EMA do referencyjnej informacji o leku, które dotyczą leku #Pradaxa

Zobacz komunikat

26.03.2018 | Rynek Aptek

Europejska Agencja Leków #EMA wydała pozytywną opinię nt. biopodobnego leku #Herceptin (#Trastuzumab). 

Zobacz szczegóły

12.03.2018 | Rynek Aptek

Europejska Agencja Leków #EMA zaakceptowała ponowną rejestrację biopodobnej substancji #Pegfilgrastim. Chodzi o biopodobny lek do #Neulasta firmy #Amgen

Czytaj więcej

08.03.2018 | Polityka Zdrowotna

Europejska Agencja Leków #EMA rozpoczęła w trybie pilnym ocenę leku #Zinbryta (#daklizumab), który jest stosowany w leczeniu stwardnienia rozsianego #SM

Czytaj więcej

29.01.2018 | Polityka Zdrowotna

#EMA przedstawiła siedem nowych leków do zatwierdzenia, w tym nowe opcje leczenia hemofilii, cukrzycy i bardzo rzadkich schorzeń genetycznych.

Zobacz więcej

Strony