Szorty Farmaceutyczne - termin #ema

Ten termin ma: 34.
Oglądasz: 1 - 25


23.05.2018 | ema.europa.eu

Jak podaje #EMA, nowe  badanie sugeruje ryzyko wad wrodzonych u niemowląt urodzonych przez kobiety przyjmujące #Dolutegrawir. Jest to lek ograniczający uszkodzenia układu odpornościowego u osób zakażonych wirusem #HIV.

Więcej informacji

21.05.2018 | https://novartis.gcs-web.com

17 maja 2018 r firmy Novartis i Amgen ogłosiły  zatwierdzenie przez #FDA preparatu #Aimovig (erenumab). Jest to nowy lek opracowany specjalnie w celu zapobiegania migrenom. Wniosek o dopuszczenie do obrotu #EMA dla Aimovig jest w trakcie przeglądu. #Novartis spodziewa się zatwierdzenia w UE w nadchodzących miesiącach.

Więcej informacji

16.04.2018 | URPL

#NovoNordisk wraz z Europejską Agencją ds. Leków #EMA oraz #URPL informują o potencjalnym ryzyku pomylenia insuliny #Fiasp (szybkodziałającej insuliny aspart) z insuliną #Tresiba (bazową insuliną degludec).

Zobacz komunikat

06.04.2018 | Polityka Zdrowotna

Europejska Agencja Leków #EMA zdecydowała, że w Unii Europejskiej nie będą już dostępne produkty zawierające #Flupirtyna (w Polsce preparat #Katadolon). Przyczyną takiej decyzji jest znaczne ryzyko uszkodzenia wątroby podczas stosowania tego leku. 

Zobacz szczegóły

04.04.2018 | Rynek Aptek

Europejska Agencja Leków #EMA po przeanalizowaniu wpływu #Retinoidy na płód dziecka oceniła, że konieczna jest aktualizacja metod antykoncepcyjnych w trakcie stosowania tego typu leków. 

Zobacz szczegóły

29.03.2018 | URPL

#URPL przekazuje informacje o zmianach wprowadzonych przez #EMA do referencyjnej informacji o leku, które dotyczą leku #Pradaxa

Zobacz komunikat

26.03.2018 | Rynek Aptek

Europejska Agencja Leków #EMA wydała pozytywną opinię nt. biopodobnego leku #Herceptin (#Trastuzumab). 

Zobacz szczegóły

12.03.2018 | Rynek Aptek

Europejska Agencja Leków #EMA zaakceptowała ponowną rejestrację biopodobnej substancji #Pegfilgrastim. Chodzi o biopodobny lek do #Neulasta firmy #Amgen

Czytaj więcej

08.03.2018 | Polityka Zdrowotna

Europejska Agencja Leków #EMA rozpoczęła w trybie pilnym ocenę leku #Zinbryta (#daklizumab), który jest stosowany w leczeniu stwardnienia rozsianego #SM

Czytaj więcej

29.01.2018 | Polityka Zdrowotna

#EMA przedstawiła siedem nowych leków do zatwierdzenia, w tym nowe opcje leczenia hemofilii, cukrzycy i bardzo rzadkich schorzeń genetycznych.

Zobacz więcej

29.01.2018 | URPL

#EMA wydała aktualizację zaleceń dotyczących antykoncepcji i zastosowania #Mykofenolan

Zobacz zalecenia

23.01.2018 | EMA

Zdaniem Europejskiej Agencji Leków #EMA, #Paracetamol występujący w formie SR powoduje zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Z  tego względu agencja postanowiła znieść ich sprzedaż z rynku. W Polsce dotyczy to produktu: #DoretaSR

Zobacz komunikat

09.01.2018 | Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych

Analiza przeprowadzona przez Europejską Agencję Leków  potwierdza,że po stosowaniu gadolinowych środków kontrastowych w tkankach mózgu gromadzą się niewielkie ilości gadolinu. W związku z powyższym #URPL z porozumieniu z #EMA wydał zaktualizowane zalecenia po ocenie gromadzenia się gadolinu w mózgu i innych tkankach.

Zobacz komunikat

28.12.2017 | Puls Farmacji

Europejska Agencja Leków #EMA wydała zalecenia dotyczące stosowania antykoncepcji u mężczyzn i kobiet stosujących farmakoterapię #Mykofenolan
 

Czytaj więcej

22.12.2017 | Rynek Aptek

Europejska Agencja Leków #EMA zaktualizowała zalecenia dotyczące antykoncepcji u mężczyzn i kobiet przyjmujących produkty lecznicze zawierające #mykofenolan, stosowane w celu zapobiegania odrzuceniu przeszczepionych narządów.

Czytaj więcej

22.11.2017 | Polityka Zdrowotna

Europejska Agencja Leków #EMA wyraziła negatywną opinię nt. leku stosowanego w leczenieu stwardnienia rozsianego #SM. #Dakulizumab (preparat #Zinbryta) może przyczyniać się do uszkodzenia wątroby. 

Czytaj więcej. 

14.11.2017 | Roche

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi #EMA wydał pozytywną opinię dla leku Ocrevus (okrelizumab) rekomendowanego do stosowania u dorosłych pacjentów z rzutowymi postaciami oraz pierwotnie postępującą postacią stwardnienia rozsianego #SM.

Czytaj więcej

30.10.2017 | URPL

#URPL informuje, że wszystkie zgłoszenia, zarówno ciężkie jak i nieciężkie, podmioty odpowiedzialne mają obowiązek przesyłać w wersji elektronicznej do Europejskiej Agencji Leków #EMA, bezpośrednio do systemu #EudraVigilance, zgodnie z art. 36h Ustawy z dnia 6 września 2001 r. #PrawoFarmaceutyczne

Czytaj więcej. 

06.09.2017 | Rynek Aptek

#EMA zaprasza farmaceutów pracujących w aptekach ogólnodostępnych do wypełnienia #Ankieta dotyczącej systemu zgłaszania działań niepożądanych leków oraz sposobu, w jaki pacjenci oraz pracownicy służby zdrowia zgłaszają tego rodzaju działania.

Link do ankiety 

05.09.2017 | EUSurvey

Europejska Agencja Lekowa #EMA zaprasza farmaceutów pracujących w aptekach ogólnodostępnych do wypełnienia ankiety dotyczącej systemu zgłaszania #DziałanieNiepożądane leków (skutków ubocznych) oraz sposobu w jaki pacjenci/konsumenci oraz pracownicy służby zdrowia zgłaszają tego rodzaju działania.

Wyniki ankiety zostaną przeanalizowane przez Europejską Agencję Leków, a następnie sprawozdanie zawierające zgromadzone informacje zostanie przekazane #KomisjaEuropejska (DG SANTE) i rozpowszechnione publicznie.

Wypełnij ankietę

16.08.2017 | Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych

#URPL opublikował komunikat  w sprawie ostatecznego stanowiska #EMA potwierdzającego ograniczenia w zakresie stosowania środków gadolinowych o budowie liniowej w celu wzmacniania obrazu uzyskiwanego w badaniu metodą rezonansu magnetycznego (MRI).

Zobacz komunikat

03.08.2017 | Rynek Aptek

2 sierpnia Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł wziął udział w spotkaniu w siedzibie #EMA w Londynie. Po odbytych rozmowach przyznał, że są duże szanse na to, aby Warszawa stała się nową siedzibą tej instytucji po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE.

Czytaj więcej

17.07.2017 | Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych

#EMA informuje o tymczasowych zaleceniach dla produktu Zinbryta (daklizumab) na czas prowadzonej w Europie oceny ryzyka uszkodzenia wątroby.

Zobacz komunikat

07.06.2017 | Rynek Aptek

Europejska Agencja Leków #EMA udzieliła pozwolenia na wprowadzenie do obrotu produktu leczniczego zawierającego kwas chenodeoksycholowy o nazwie #ChenodeoxycholicAcidLeadiant w leczeniu wrodzonej wady syntezy pierwotnego kwasu żółciowego.

Czytaj więcej

31.05.2017 | Rynek Aptek

Europejska Agencja Leków #EMA zaleciła wprowadzenie zmian do druków informacyjnych antybiotyku #Wankomycyna w celu zapewnienia odpowiedniego stosowania leku w leczeniu ciężkich zakażeń wywołanych bakteriami Gram-dodatnimi. 

Czytaj więcej

Strony