<brak>

Ten termin ma: 41.
Oglądasz: 1 - 25


19.10.2018 | aptekaszpitalna.pl

#FDA zatwierdziła lek #Talazoparib w terapii pacjentów z wadliwym genem BRCA z mutacją, HER2-ujemnym, miejscowo zaawansowanym lub z przerzutowym rakiem piersi. #Badania III fazy EMBRACA wykazały #BezpieczeństwoFarmakoterapii i skuteczność większą niż przy standardowej chemioterapii.

Więcej na ten temat

16.10.2018 | aptekaszpitalna.pl

#FDA zatwierdziła terapię łączoną dla leków: rywaroksaban #Xarelto plus #Aspiryna w zapobieganiu wystąpienia poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych u dorosłych pacjentów z przewlekłą chorobą wieńcową lub chorobą tętnic obwodowych. Monoterapia ASA w dawce 100 mg okazała się o 24% mniej skuteczna od terapii ASA 100 mg + rywaroksaban w dawce 2,5 mg dwa razy na dobę w badaniu fazy 3 COMPASS.

Więcej na ten temat 

11.10.2018 | aptekaszpitalna.pl

#FDA zatwierdziła lek #Revcovi w terapii osób dorosłych oraz dzieci z ciężkim złożonym niedoborem odporności w wyniku niedoboru deaminazy adenozynowej ADA-SCID. #BadaniaKliniczne wykazały poprawę całkowitej liczby limfocytów u pacjentów oraz zwiększoną aktywność ADA.

Więcej na ten temat

10.10.2018 | Rynek Aptek

Agencja ds. Żywności i Leków #FDA zatwierdziła lek #Hemlibra (#Emicizumab), który znalazł zastosowanie w zapobieganiu krwawienia u osób z #HemofiliaTypA bez obecności inhibitorów czynnika VIII.

Zobacz szczegóły

10.10.2018 | Rynek Aptek

Agencja ds. Żywności i Leków #FDA zatwierdziła lek #Hemlibra (#Emicizumab), który znalazł zastosowanie w zapobieganiu krwawienia u osób z #HemofiliaTypA bez obecności inhibitorów czynnika VIII.

Zobacz szczegóły

10.10.2018 | Rynek Aptek

#FDA zatwierdziła lek #Hemlibra - #Emicizumab w leczeniu profilaktycznym u osób dorosłych i dzieci chorych na hemofilię typu A bez obecności inhibitorów czynnika VIII w celu zapobiegania epizodom krwawienia. #BadaniaKliniczne III fazy potwierdziły redukcję krwawień istotną statystycznie i klinicznie u osób otrzymujących lek.

Więcej na ten temat

05.10.2018 | aptekaszpitalna.pl

#Seracyklina to nowy #Antybiotyk zatwierdzony przez #FDA w terapii umiarkowanego oraz ciężkiego trądziku ze zmianami zapalnymi u pacjentów w wieku 9 lat i starszych. #BezpieczeństwoFarmakoterapii oraz skuteczność leczenia seracykliną zostało potwierdzone przez  #Badania przeprowadzone na grupie 2002 pacjentów.

Więcej szczegółów

01.10.2018 | aptekaszpitalna.pl

#Nuplazid to lek stosowany w terapii halucynacji i urojeń związanych z psychozą #ChorobaParkinsona. #FDA na skutek doniesień o zgonach pacjentów stosujących lek podjęła się przeglądu tych zgonów i innych zdarzeń niepożądanych zgłoszonych agencji. Oświadczenie wydane przez FDA zawiera pozytywną ocenę Nuplazidu. Agencja wzywa jednak pracowników służby zdrowia do zapoznania się z ostrzeżeniami i środkami ostrożności związanymi z lekiem.

Więcej na ten temat 

24.09.2018 | FDA

Amerykańska Agencja Leków #FDA ostrzega, że odnotowano przypadki wystąpienia infekcji narządów płciowych u pacjentów stosujących lek przeciw #CukrzycaTypuII. Mowa tutaj o inhibitorach transportazy sodowo-glukozowej-2 (#SGLT2).

Zobacz szczegóły

14.09.2018 | aptekaszpitalna.pl

#FDA zatwierdziła dwa nowe leki w terapii #HIV u dorosłych bez wcześniejszej historii leczenia przeciwretrowirusowego - #Pifeltro i #Delstrigo. Leki są wskazane do przyjmowania raz na dobę.

Więcej szczegółów

14.09.2018 | Puls Medycyny

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków #FDA rozszerzyła o dzieci w wieku 7-13 lat z cukrzycą typu 1, wskazania do stosowania ciągłego monitoringu stężenia glukozy we krwi porzez zastosowanie hybrydowego systemu zamkniętej pętli. System ten jednocześnie dostosowuje dawkę insuliny. System ten w zeszłym roku został pozytywnie zaopiniowany u pacjentów powyzej 14 rokku życia. 

Zobacz szczegóły

31.08.2018 | aptekaszpitalna.pl

#FDA wydała ostrzeżenie dla osób przyjmujących inhibitory kotransportera sodu-2 #SGLT2. W okresie od 03.2013r. do 05.2018r. FDA otrzymała zgłoszenia 12 przypadków gangreny Fourniera. Martwicze zapalenie powięzi krocza to #DziałanieNiepożądane które zostanie dodane do informacji o leku i przewodników po lekach z tej grupy.

Więcej na ten temat

31.08.2018 | aptekaszpitalna.pl

#FDA zatwierdziła nowy antybiotyk #Erawacyklina w terapii skomplikowanych zakażeń wewnątrzbrzusznych u osób w wieku 18 lat i starszych. #BadaniaKliniczne wykazały dobrą tolerancję antybiotyku wśród pacjentów oraz wysokie wyniki wyleczalności w porównaniu z dotychczas stosowanymi antybiotykami ertapenem i meropenem.

Więcej na ten temat

23.08.2018 | aptekaszpitalna.pl

#Lenwatynib (Lenvima) został zatwierdzony przez #FDA jako lek pierwszego rzutu w terapii nieresekcyjnego raka wątrobowokomórkowego. #BezpieczeństwoFarmakoterapii terapii zostało określone na podstawie badania otwartego REFLECT.

Wiecej szczegółów

22.08.2018 | Rynek Aptek

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków #FDA zaakceptowała wniosek o zarejestrowanie #kladrybina, która znajduje zastosowanie w leczeniu stwardnienia rozsianego #SM

Zobacz szczegóły

22.08.2018 | www.infolinia.com

#FDA zatwierdziła tańszy #Odpowiednik #Epipen firmy #Mylan. Nowy odpowiednik firmy #Teva będzie wymienny z oryginalnym wtryskiwaczem sprzedawanym przez Mylan.

Więcej na ten temat

21.08.2018 | www.aptekaszpitalna.pl

#FDA zatwierdziła lek #Niwolumab w terapii pacjentów z przerzutowym drobnokomórkowym rakiem płuca, u których rak postępował po chemioterapii opartej na platynie i co najmniej jednej innej linii leczenia.

Więcej szczegółów

14.08.2018 | FDA

8 sierpnia Komitet Doradczy ds. Leków Przeciwdrobnoustrojowych Amerykańskiej Agencji #FDA zatwierdził nowy lek #Omadacyklina we wskazaniach: ostra infekcja bakteryjna skóry i struktur skóry oraz pozaszpitalne bakteryjne zapalenie płuc.

Więcej informacji

10.08.2018 | www.fda.gov

#FDA zatwierdziła lek #Fulphila jako lek biopodobny do Neulasty. #Neulasta to lek stosowany u osób otrzymujących chemioterapię mielosupresyjną, której towarzyszy często zmniejszenie ilości neutrofilów we krwi. Wiąże sie to ze zwiększoną podatnością na infekcje.

Więcej informacji

10.08.2018 | Alivia

Amerykańska Agencja Leków #FDA zatwierdziła lek #Fulphila (pelfiglastrym), który jest pierwszym #LekBiopodobny do leku #Neulasta. Leki te znajdują zastosowanie w zmniejszeniu ryzyka zakażenia u pacjentów chorych na nowotowry , inne niż nowotwory szpiku. 

Zobacz więcej

30.07.2018 | aptekaszpitalna.pl

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków #FDA zatwierdziła pojedynczą dawkę praparatu #Krintafel do zapobiegania nawrotom malarii wywołanej Plasmodium vivax. Lek może być stosowany u pacjentów w wieku 16 lat i starszych, którzy otrzymują odpowiednią terapię przeciwmalaryczną w ostrym zakażeniu P. vivax.

Więcej informacji

26.06.2018 | Puls Farmacji

Amerykańska Agencja ds. Leków #FDA zarejestrowała lek zawierający wyciąg z #LeczniczaMarihuana, który znajdzie zastosowanie w leczeniu padaczki.

Czytaj więcej

06.06.2018 | FDA

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków #FDA opublikowała ostrzeżenie dotyczące stosowania #Lamotrygina, leku stosowanego w przypadku zdiagnozowania padaczki. 

Zobacz szczegóły

29.05.2018 | Rynek Aptek

#FDA zatwierdziło lek #Palynziq (pegvaliase-pqpz) przeznaczony dla osób dorosłych z rzadką chorobą genetyczną znaną jako #Fenyloketonuria

Zobacz szczegóły

26.05.2018 | Puls Biznesu

Food and Drug Administration #FDA zatwierdziła lek, który pomaga złagodzić ból migrenowy. 

Zobacz szczegóły

Strony