<brak>

Ten termin ma: 24.
Oglądasz: 1 - 24


14.08.2018 | FDA

8 sierpnia Komitet Doradczy ds. Leków Przeciwdrobnoustrojowych Amerykańskiej Agencji #FDA zatwierdził nowy lek #Omadacyklina we wskazaniach: ostra infekcja bakteryjna skóry i struktur skóry oraz pozaszpitalne bakteryjne zapalenie płuc.

Więcej informacji

10.08.2018 | www.fda.gov

#FDA zatwierdziła lek #Fulphila jako lek biopodobny do Neulasty. #Neulasta to lek stosowany u osób otrzymujących chemioterapię mielosupresyjną, której towarzyszy często zmniejszenie ilości neutrofilów we krwi. Wiąże sie to ze zwiększoną podatnością na infekcje.

Więcej informacji

10.08.2018 | Alivia

Amerykańska Agencja Leków #FDA zatwierdziła lek #Fulphila (pelfiglastrym), który jest pierwszym #LekBiopodobny do leku #Neulasta. Leki te znajdują zastosowanie w zmniejszeniu ryzyka zakażenia u pacjentów chorych na nowotowry , inne niż nowotwory szpiku. 

Zobacz więcej

30.07.2018 | aptekaszpitalna.pl

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków #FDA zatwierdziła pojedynczą dawkę praparatu #Krintafel do zapobiegania nawrotom malarii wywołanej Plasmodium vivax. Lek może być stosowany u pacjentów w wieku 16 lat i starszych, którzy otrzymują odpowiednią terapię przeciwmalaryczną w ostrym zakażeniu P. vivax.

Więcej informacji

26.06.2018 | Puls Farmacji

Amerykańska Agencja ds. Leków #FDA zarejestrowała lek zawierający wyciąg z #LeczniczaMarihuana, który znajdzie zastosowanie w leczeniu padaczki.

Czytaj więcej

06.06.2018 | FDA

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków #FDA opublikowała ostrzeżenie dotyczące stosowania #Lamotrygina, leku stosowanego w przypadku zdiagnozowania padaczki. 

Zobacz szczegóły

29.05.2018 | Rynek Aptek

#FDA zatwierdziło lek #Palynziq (pegvaliase-pqpz) przeznaczony dla osób dorosłych z rzadką chorobą genetyczną znaną jako #Fenyloketonuria

Zobacz szczegóły

26.05.2018 | Puls Biznesu

Food and Drug Administration #FDA zatwierdziła lek, który pomaga złagodzić ból migrenowy. 

Zobacz szczegóły

21.05.2018 | https://novartis.gcs-web.com

17 maja 2018 r firmy Novartis i Amgen ogłosiły  zatwierdzenie przez #FDA preparatu #Aimovig (erenumab). Jest to nowy lek opracowany specjalnie w celu zapobiegania migrenom. Wniosek o dopuszczenie do obrotu #EMA dla Aimovig jest w trakcie przeglądu. #Novartis spodziewa się zatwierdzenia w UE w nadchodzących miesiącach.

Więcej informacji

23.04.2018 | Polityka Zdrowotna

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków #FDA zatwierdziła lek #Crysvita (#BurosumabTWZA), który jest pierwszym lekiem przeznaczonym do terapii osób dorosłych i dzieci od 1. roku życia chorych Na #KrzywicaHipofosfatamiczna związaną z chromosomem X.

Zobacz szczegóły

28.03.2018 | FDA

Amerykańska Agencja Leków #FDA wydała ostrzeżenia dot. stosowania #Klarytromycyny u osób chorujących na schorzenia dosercowe. 

Zobacz komunikat

19.03.2018 | Polityka Zdrowotna

Agencja ds. Żywności i Leków #FDA planuje zmniejszyć makymalną ilość nikotyny jaka może być zawarta w papierosach. Działanie to ma na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa popdania w nałóg palenia papierosów. 

Zobacz szczegóły

01.02.2018 | FDA

#FDA zamierza ograniczyć wielkość opakowań #Loperamid ze względu na podwyższone ryzko działań niepożądanych, w tym zaburzeń rytmu serca. 

Zobacz szczegóły

22.01.2018 | Rynek Aptek

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków #FDA przyznała lekowi o nazwie #Rybocyklib status terapii przełomowej. To pierwszy i jedyny inhibitor CDK4/6, który wykazał przewagę nad doustną terapią hormonalną u kobiet chorych na zaawansowanego raka piersi przed menopauzą w badaniu III fazy.

Czytaj więcej

 

09.10.2017 | Rynek Aptek

#FDA podjęła decyzję o zawieszeniu projektu #Selvity, w ramach którego prowadzone były badania kliniczne nad lekiem na białaczkę szpikową. Jeden z pacjentów, któremu podawano lek, zmarł na udar. 

Czytaj więcej

04.09.2017 | Rynek Aptek

Amerykańska Agencja Żywności i Leków #FDA zatwierdziła do użycia pierwszą terapię genową modyfikująca układ odpornościowy chorego. Najpierw będzie stosowana w przypadku opornej na leki białaczki limfoblastycznej występującej u dzieci i młodych osób dorosłych.

Czytaj więcej

18.08.2017 | Polityka Zdrowotna

#FDA przeprowadziło w USA badania, dzięki którym stwierdzono, że długie informacje o niebezpieczeństwu stosowania leków jakie zawarte są w reklamach nie są przyswajane przez pacjentów. Im krótsze informacje były przekazywane chorym tym zapamiętywali oni więcej i zdawali sobie sprawę z niebezpieczeństwa jakie może pojawić się podczas farmakoterapii. 

Czytaj więcej. 

14.08.2017 | Rynek Aptek

#FDA po przeanalizowaniu raportów z ostatnich 50 lat, odkryła 64 zgłoszenia dotyczące ciężkich trudności z oddychaniem, w tym 24 zgony związanych z użyciem #kodeina u dzieci i młodzieży. Ponadto, 9 przypadków, w tym 3 zgony, były powiązane właśnie z #tramadol.

Czytaj więcej

31.07.2017 | Polityka Zdrowotna

#FDA proponuje, by zwiększyć podaż na leki, co ma wpłynąć na obniżenie cen leków. Stanie się tak dlatego, że zostanie zwiększona konkurencja. 

Czytaj więcej. 

16.05.2017 | Rynek Aptek

Koncern #Takeda ogłosił, że lek #Alunbrig (#brigatynib), uzyskał przyspieszoną rejestrację przez amerykańską #FDA. Lek ten znajduje zastosowanie w leczeniu pacjentów z przerzutowym, niedrobnokomórkowym rakiem płuc. 

Czytaj więcej. 

24.04.2017 | Polityka Zdrowotna

W 2017 roku Agencja Żywności i Leków #FDA zaaprobowała w pierwszym kwartale tego roku wyjątkowo dużo nowych produktów. Jest to więcej niż w jakimkolwiek analogicznym okresie w przeciągu ostatnich kilku lat. Tylko w pierwszym kwartale tego roku zatwierdziła wyjątkowo dużo nowych produktów. Jest to więcej niż w jakimkolwiek analogicznym okresie w przeciągu ostatnich kilku lat.

Czytaj więcej

04.04.2017 | Rynek Aptek

#FDA dopuściła do stosowania lek Dupixent (dupilumab) w postaci do wstrzykiwań, zarejestrowany do leczenia dorosłych pacjentów z atopowym zapaleniem skóry o nasileniu umiarkowanym lub ciężkim.

Czytaj więcej

31.03.2017 | Rynek Aptek

Szwajcarski koncern #Roche poinformował, że Administracja ds. Żywności i Leków #FDA zatwierdziła lek ocrelizumab, pierwszy produkt zarejestrowany do walki z pierwotnie postępującą postacią stwardnienia rozsianego.

Czytaj więcej

04.01.2017 | farmacja.pl

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków #FDA wydała zgodę na rozpoczęcie badań klinicznych III fazy nad zastosowaniem ecstasy w leczeniu zespołu stresu pourazowego. To może być powrót tej substancji do lecznictwa – była już bowiem stosowana w tym celu w latach 70.