<brak>

Ten termin ma: 18.
Oglądasz: 1 - 18


12.10.2018 | Polityka Zdrowotna

Jak informuje szef Głównego Inspektoratu Sanitarnego #GIS, jest już gotowy nowy #KalendarzSzczepień na 2019 r. 

Zobacz zmiany w kalendarzu szczepień

10.10.2018 | Rynek Aptek

Główny Inseptkorat Sanitarny #GIS informuje, że ilość pacjentów zakażonych bakterią #KlebsiellaPneumoniae, rośnie w Polsce w geometrycznym tempie i pilnie potrzebne są standardy postępowania z pacjentami. 

Czytaj więcej

15.06.2018 | Rynek Aptek

Główny Inspektor Sanitarny #GIS wydał ostrzeżenie dotyczące parówek z szynki. Stwierdzono w nich obecność bakterii #ListeriaMonocytogenes.

Zobacz szczegóły

12.06.2018 |

Dzień jak dzień, wydaje mi się, że w aptece pojawił się zwykły pacjent. Boli go gardło prosi o coś na tą przypadłość i tak w jego rękach lądują tabletki do ssania. Na ich pudełku dużymi literami napisane „wyrób medyczny”. Ku mojemu zaskoczeniu zapytał, a cóż oznacza takie stwierdzenie. I tak się zastanawiam jak mu odpowiedzieć… hmmm… może, że to coś pomiędzy lekiem a suplementem. Trochę tak, ale właściwie każdy spełnia inną funkcję. Poszperałem w Internecie i przeczytałem wyklepaną regułkę. Aby Was nie spotkał taki sam problem w aptece przygotowałem tekst, w którym poruszę różnice pomiędzy wyrobem medycznym a produktami leczniczymi i suplementami diety.

Produkty sprzedawane w aptece są podzielone na kilka kategorii, w zależności od celu ich przeznaczenia, jak i skutku jaki dzięki nim ma zostać osiągnięty. Różnice można znaleźć również w procedurach ich produkcji, nadzorze nad sprzedażą oraz osobach, które mogą mieć do nich dostęp i dla których są przeznaczone.

Produkt leczniczy - najważniejszy w aptece?

Produkt leczniczy - czyli lek. Musimy sobie zdać sprawę, że jeszcze duża część pacjentów, którzy odwiedzają aptekę traktują wszystkie produkty w niej kupowane jako leki. Niestety tylko ok. 50% asortymentu aptecznego może się pochwalić tym mianem (oczywiście wszystko zależy od rodzaju apteki). Produkt leczniczy można zdefiniować jako substancję bądź też mieszaninę substancji mające właściwości zapobiegania lub leczenia chorób. Może być również podawany w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji funkcji fizjologicznych organizmu poprzez wykazywanie działania farmakologicznego, immunologicznego bądź metabolicznego.

Aby wprowadzić lek na rynek apteczny musi on przejść skomplikowaną i długoletnią procedurę rejestracyjną, która oprócz sporządzenia właściwej dokumentacji obejmuje również przeprowadzenie badań klinicznych. Po przeprowadzeniu wszelkich procedur producent danego leku zgłasza się z prośbą do #URPL o uzyskanie pozwolenia na dopuszczenie go do obrotu. Po jego otrzymaniu preparat taki jest wpisywany do #RejestruProduktówLeczniczychDopuszczonychDoObrotu na terytorium RP. Leki, które uzyskały pozwolenie na ich sprzedaż w aptece podlegają ciągłej kontroli, którą sprawuje #GIF. Produkty lecznicze podlegają również bardzo rygorystycznym przepisom jeśli chodzi o reklamy. W telewizji mogą pojawić się jedynie informację nt. tych wydawanych bez recepty oraz nie może być mowy o zachęceniu do ich kupienia. Również żaden farmaceuta ani lekarz nie może uczestniczyć w tego typu spocie czy to w radio, czy telewizji.

 Produkty lecznicze również dzielą się na kategorię dostępności: na receptę (Rp.), na środki narkotyczne i odurzające (Rpw.) oraz leki bez recepty (OTC). Wiele osób błędnie do tej ostatniej grupy zalicza również suplementy diety oraz wyroby medyczne czy kosmetyki, traktując całość jako OTC. Wynikiem takich zaniedbań są zawyżone wyniki sprzedażowe tej grupy asortymentu wobec leków wydawanych na receptę.

Wyrób medyczny - czy to lek, czy suplement diety?

Wyrób medyczny jest to narzędzie, przyrząd, urządzenie, oprogramowanie, materiał albo inny artykuł stosowany samodzielnie bądź też w połączeniu, w tym z oprogramowaniem stosowanym u ludzi, m.in. w celu diagnozowania, monitorowania, leczenia, łagodzenia przebiegu choroby, a także zastępowania lub modyfikowania budowy anatomicznej lub procesu fizjologicznego. Najważniejsza różnica pomiędzy produktem leczniczym a wyrobem medycznym odnosi się do sposobu jego działania, który w przypadku tych drugich najczęściej ma charakter fizyczny. Nie mogą one natomiast, w przeciwieństwie do produktów leczniczych wykazywać działania farmakologicznego ani metabolicznego. Aby wprowadzić wyrób medyczny na rynek apteczny należy wszcząć przeprowadzenie jego oceny klinicznej, uruchomienie postępowania ws. incydentów medycznych oraz dot. jego bezpieczeństwa , a następnie powiadomić Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (#URPLWMiPB). Po wprowadzeniu wyrobu medycznego na rynek apteczny kontrolę nad nim sprawuję zarówno ww. urząd jak i GIF.

Suplementy diety - czy leczą?

Suplementy diety jak sama nazwa wskazuje mają za zadanie jedynie być substytutem codziennej diety. Nie leczą one jak produkty lecznicze, nie wspomagają tego procesu tak jak wyroby medyczne. Są zupełnie odrębną grupą, która jest stawiana na równi żywności sprzedawanej w sklepach spożywczych. Suplementy mają za zadanie uzupełnić niedobory witamin, minerałów, czy też innych drogocennych związków dostępnych w pożywieniu, np. flawonoidów, antocyjanów. Wprowadzenie ich na rynek wymaga jedynie zgłoszenia do Inspekcji Sanitarnej #GIS, która również sprawuje kontrolę nad ich sprzedażą. Wobec suplementów diety nie obowiązują żadne restrykcje jeśli chodzi o ich reklamę, dlatego tak często polecane są one przez pana bądź panią w białym kitlu.

#Dermokosmetyki - poznaj prawdę

Kosmetyki są to produkty, które służą do stosowania jedynie na zewnętrzne części ciała, zęby bądź błony śluzowe. Ich wyłącznym celem jest utrzymanie ciała w czystości, zmiana jego wyglądu, ochrona, utrzymywanie w dobrej kondycji lub korygowanie jego zapachu. Nie może on posiadać jakichkolwiek właściwości leczniczych ani zapobiegać chorobom. Dermokosmetyk jest to jedynie określenie reklamowe, mające zachęcić większą liczbę pacjentów do jego kupienia. Nie ma on odniesienia prawnego. Dlatego należy przyjąć, że jest to zwykły kosmetyk i nie zmienia nic faktu, iż najczęściej jest sprzedawany w aptece. Wprowadzenie kosmetyków na rynek wymaga jedynie zgłoszenia unijnego do #PortalZgłoszeniaProduktówKosmetycznych oraz przeprowadzenia jego oceny bezpieczeństwa, z której to należy sporządzić raport. Nadzór nad ich obrotem sprawuję GIS oraz #InspekcjaHandlowa.

Podsumowując przytoczone definicje i szczegółowe informacje należy powiedzieć, że wyrób medyczny powinien wspomagać leczenie, które wynika z działania produktu leczniczego. Suplementy diety uzupełniają normalną dietę w potrzebne składniki odżywcze, a kosmetyki upiększają ciało i pozwalają je utrzymać w dobrej kondycji.

P.S. Nie dajcie się zaskoczyć pacjentom J

#WyróbMedyczny
#ProduktLeczniczy
#SuplementyDiety

05.03.2018 |

Jednymi z wątpliwości, które nurtują nowych rodziców tuż po narodzinach potomka są te, które dotyczą jego ochrony przed chorobami zakaźnymi. W mediach coraz częściej można się spotkać z informacjami dot. szkodliwości podawanych dzieciom szczepionek oraz tezami o posiadaniu przez noworodka naturalnej odporności, którą uzyskuje od matki, stąd żadne sztuczne uodparnianie jest niekonieczne. Czy szczepienia są potrzebne? W jaki sposób można zniwelować ich działania niepożądane? Zapraszam do lektury.

Odporność bierna i czynna w życiu dziecka

Noworodek w pierwszych miesiącach swojego życia posiada odporność bierną, czyli taką która zanika po jakimś czasie. Pozyskuje ją od matki podczas okresu życia płodowego oraz w pierwszych miesiącach życia podczas karmienia piersią. Z tego względu ważne jest aby rozwinąć u takiego dziecka odporność czynną. Może się ona rozwinąć na skutek bezpośredniego kontaktu z antygenem, jednak wtedy istnieje duże prawdopodobieństwo rozwoju choroby. Innym sposobem jest podanie szczepionki, czyli atenuowanych szczepów drobnoustroju bądź antygenów, których stężenie jest na tyle małe, że choroba się nie rozwinie. Noworodek w pierwszych miesiącach życia jest poddawany zewsząd narażeniem na różnorodne patogeny, stąd wsparcie jego naturalnej odporności szczepieniami staje się nieuniknione. W kalendarzu szczepień, który jest corocznie aktualizowany przez Głównego Inspektora Sanitarnego #GIS widnieje lista prawie dwudziestu antygenów, które muszą zostać podane dziecku do ukończenia przez niego 3 lat. W tym są zarówno dawki podstawowe jak i przypominające. Szansą na zmniejszenie liczby szczepień jest podawanie dzieciom szczepionek skojarzonych, tzw. poliwalentnych. Zawierają one w składzie kilka skojarzonych ze sobą antygenów bądź atenuowanych szczepów, których podanie umożliwia rozwój przeciwciał przeciwko kilku jednostkom chorobowym po wykonaniu tylko jednej iniekcji.

Szczepionki poliwalentne vs. szczepionki monowalentne

Aktualnie, można śmiało stwierdzić, że skuteczność szczepionek poliwalentnych nie odbiega w żadnym stopniu od skuteczność szczepionek monowalentnych, które wchodzą w ich skład. Aby zachować ich wysoką aktywność, antygeny w nich znajdujące się powinny się wzajemnie stymulować. Nie można również zapominać o tym, by były one zgodne pod względem fizykochemicznym. Wysokiej jakości procesy technologiczne jakie są wykorzystywane w produkcji szczepionek poliwalentnych sprawiają, że obecnie ich skuteczność jest wyższa od tych, które uodparniają tylko przeciwko jednej chorobie. Przykładowo zawierają one bezkomórkowy składnik patogenu, który wywołuje krztuśca, podczas gdy szczepionka monowalentna zawiera go w formie komórkowej, która jest gorzej tolerowana przez młodych pacjentów, z tego względu częściej jest przyczyną wystąpienia działań niepożądanych. Obawy rodziców w kwestii nadmiernego obciążenia organizmu ich dziecka po podaniu szczepionki poliwalentnej są bezzasadne. Na przekór ich podanie odciąża organizm, gdyż zawartość w nich antygenów jest mniejsza niż w szczepionkach monowalentnych. Ponadto prawdopodobieństwo wystąpienia reakcji poszczepiennych, takich jak rumień czy ropień jest dużo mniejsze po podaniu szczepionek skojarzonych.

Większa liczba iniekcji przy stosowaniu szczepionek monowalentnych wiąże się z narażeniem dziecka na większy ból oraz stres. Liczniejsze zastrzyki to zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia zakażenia spowodowanego poprzez naruszenie ciągłości tkanek.

Wybór szczepionek poliwalentnych wiąże się również z poniesieniem mniejszych kosztów. Mniej iniekcji to mniejsza liczba zużytych strzykawek, igieł i innych wyrobów medycznych. Również produkcja kilku szczepionek poliwalentnych to mniejsze koszty produkcji, a następnie ich magazynowania niż kilkanastu szczepionek monowalentnych. Co więcej, wybór szczepionek skojarzonych wiąże się z mniejszą liczbą wizyt u lekarza. Niestety szczepionki poliwalentne dla samych rodziców to większe koszty. Nie są one finansowane z budżetu państwa (w przeciwieństwie do monowalentnych), chociaż wydaje się, że #MinisterstwoZdrowia będzie musiało podjąć decyzję o ich refundacji, gdyż taki stan rzeczy obowiązuje w większości państw Unii Europejskiej.

Najpopularniejsze szczepionki poliwalentne w Polsce

Według Kalendarza Szczepień noworodek tuż po urodzeniu musi się zaszczepić przeciwko gruźlicy oraz wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Kolejne miesiące to szereg iniekcji mający uodpornić go przed zachorowaniem na błonicę, krztusiec, tężec, poliomyelitis i zakażenia wywołane przez Heamophilus influenzae typu B. Drugi rok życia dziecko musi rozpocząć od zaszczepienia przeciwko odrze, śwince, różyczce oraz pneumokokom. Z tego względu do najpopularniejszych szczepionek poliwalentnych należą „5 w 1” oraz „6 w 1”, które realizują zalecenia GIS podczas 1. roku życia oraz „3 w 1”, które realizują zalecenia podczas 2. roku życia.

Jak widać, wbrew opinii wielu ruchów antyszczepionkowych uodparnianie noworodków i dzieci jest niezwykle ważne. Oprócz jednostkowego zabezpieczenia przed chorobą, dzięki szczepieniom rozwija się, tzw. odporność populacyjna, chroniąca całą grupę ludzi przed zakażeniem. Aby jak najbardziej zniwelować ból i stres związany z iniekcjami polecane są szczepionki poliwalentne, które zmniejszają do minimum liczbę ukłuć.

#OdpornośćBierna #OdpornośćCzynna #KalendarzSzczepień #SczepionkaMonowalentna #SzczepionkaPoliwalentna #RuchyAntyszczepionkowe

26.02.2018 | Rynek Aptek

#GIS informuje w postaci infografiki, w jaki sposób rozpoznać przeziębienie od #Grypa

Zobacz grafikę

19.02.2018 | RMF 24

Jak wynika z danych #GIS w ubiegłym tygodniu na #Grypa w naszym kraju zachorowało 272 tysiące osób, z czego 4 umarły. Jest to jeden z najwyższych wskaźników ostatnich lat.

Czytaj więcej

22.01.2018 |

Coraz częściej zdarza mi się tłumaczyć pacjentowi różnice pomiędzy lekiem a suplementem diety. Osoby odwiedzające apteki chcą być świadome wyborów jakie dokonują. Moda na zdrowy styl życia sprawia, że coraz częściej sięgają oni po preparaty witaminowe, czy uzupełniające braki minerałów, które są szeroko reklamowane w mediach. Są to jednak tylko środki uzupełniające niedobory codziennej diety. Nie są to produkty lecznicze, tak jak może myśleć spora rzesza pacjentów. Jakie są różnice pomiędzy tymi dwoma grupami produktów? Po czym można je rozpoznać? I kiedy zalecać stosowanie jednych, a kiedy drugich?

Suplement diety, a produkt leczniczy według definicji

Suplement diety jest to środek spożywczy, który uzupełnia normalną dietę. Jest on źródłem witamin, minerałów, bądź też innych składników, które normalnie występują w żywności i mogą wywoływać efekt odżywczy bądź fizjologiczny. Ich stosowanie jest zalecane jedynie w celu uzupełnienia niedoborów diety (definicja według art. 3 ust. 39 Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia). Wskazania do stosowania suplementu nie są w żaden sposób określone.

Produkt leczniczy natomiast definiuje się jako substancję bądź mieszaninę substancji lub związków, która posiada właściwości zapobiegania i/lub leczenia chorób, które występują u ludzi i zwierząt. Jest on zalecany pacjentom w celu przywrócenia, poprawienia bądź też modyfikacji fizjologicznych organizmu (definicja według art. 2 ust. 32 Ustawy #PrawoFarmaceutyczne). Wskazania do stosowania produktu leczniczego są określone w jego charakterystyce, które są zatwierdzone przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych #URPL.

W jaki sposób zarejestrować lek a w jaki suplement diety?

Rejestracja suplementu diety dla wprawionej osoby nie trwa dłużej niż kilka minut. Jego wprowadzenie do obrotu jest poprzedzone powiadomieniem Głównego Inspektora Sanitarnego przy pomocy elektronicznego systemu powiadomień oraz przedstawieniem projektu etykiety. Nie jest wymagane przedstawianie jakichkolwiek informacji na temat bezpieczeństwa czy skuteczności rejestrowanego preparatu. Ponadto, za sprawdzenie jakości suplementu odpowiedzialny jest tylko i wyłącznie producent, gdyż na nim jako podmiotowi wprowadzającym go do obrotu ciąży taki obowiązek. Często w reklamach suplementów diety przytaczane są wyniki badań klinicznych potwierdzających ich jakość. Jednak ich prawdziwość nie jest przez nikogo sprawdzana, a podawanie fałszywych informacji nie podlega żadnej odpowiedzialności prawnej.

Wprowadzenie do obrotu produktu leczniczego jest dużo bardziej skomplikowane i trwa zazwyczaj kilka lat. Jest ono poprzedzone szeregiem badań przedklinicznych oraz klinicznych. Producent leku, który chce by się pojawił na rynku musi przedstawić URPL naukową charakterystykę substancji, potwierdzenia przeprowadzenia ww. badań, a także potwierdzających jego jakość, brak toksyczności, bezpieczeństwo stosowania, a także skuteczność terapeutyczną oraz trwałość takiego produktu. Dopiero po przedstawieniu pełnej dokumentacji URPL może dopuścić dany lek do obrotu.

Bezpieczeństwo stosowania ww. preparatów

Pieczę nad jakością produktów leczniczych sprawuje Główny Inspektorat Farmaceutyczny #GIF. Monitorowanie ich bezpieczeństwa odbywa się na wielu płaszczyznach, tj. poczynając od lekarzy, którzy zbierają informację od pacjentów, poprzez nas, a kończąc na samym producencie, który ma za zadanie przeprowadzać okresowe badanie jakości leku. Odmienna sytuacja dotyczy się suplementów diety. Nie ma obowiązku monitorowania ich ciągłego stosowania, a jakość jest nadzorowana przez #GIS.

Inna ulotka- po tym rozpoznasz czy masz do czynienia z suplementem diety czy z lekiem

Zacznę od tego, że każdy lek musi posiadać ulotkę z informacjami dla pacjenta. Takiego obowiązku nie ma wobec suplementów diety, z ich producenci często ograniczają się jedynie do informacji dla pacjenta, zawartych na opakowaniu. W ulotce leku powinny znaleźć się następujące informacje:

 • postać farmaceutyczna produktu leczniczego,
 • nazwa produktu leczniczego,
 • nazwa chemiczna substancji,
 • grupa farmako-terapeutyczną,
 • wskazania terapeutyczne,
 • przeciwwskazania,
 • środki ostrożności,
 • interakcje,
 • dawkowanie i/lub schematy dawkowania,
 • działanie w przypadku przedawkowania oraz w przypadku pominięcia dawki,
 • działania niepożądane,
 • stosowanie w przypadku ciąży i karmienia piersią,
 • oddziaływania produktu leczniczego na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu,
 • informacja dotycząca daty ważności oraz ostrzeżenia o niestosowaniu produktu po upływie terminu ważności produktu,
 • sposób przechowywania,
 • informacja dotycząca składu jakościowego substancji pomocniczych,
 • dane podmiotu odpowiedzialnego posiadającego pozwolenie na dopuszczenie do obrotu,
 • data ostatniej weryfikacji ulotki dołączanej do opakowania.

Zgoła odmienne informacje muszą znaleźć się na opakowaniu suplementu diety.

 • określenie „suplement diety”,
 • nazwa kategorii składników odżywczych lub substancji charakteryzujących produkt lub wskazanie ich właściwości,
 • porcja produktu zalecana do spożycia w ciągu dnia,
 • ostrzeżenie dotyczące nieprzekraczania zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia,
 • stwierdzenie, że suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety,
 • stwierdzenie, że suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Również zawsze na opakowaniu leku musi się znaleźć numer pozwolenia na dopuszczenie go do obrotu. Jest to kolejna cecha, która pozwala na jego identyfikację wobec suplementów.

Reklama leków a suplementów diety

Różnice co do tych grup preparatów pojawiają się również w ich reklamie. Prezentacja suplementów diety w mediach nie może przypisywać im jakichkolwiek właściwości zapobiegania chorobom, ich leczenia, czy też informacji, które wskazywałyby, że prawidłowa i zbilansowana dieta nie dostarcza wystarczających składników odżywczych dla organizmu, z tego względu należy je uzupełniać suplementami. Niestety takie informacje często pojawiają się w mediach. Wyjaśnianie tych kwestii trwa bardzo długo, a reklama zdąży już dotrzeć do odbiorców, którzy wykupią wcześniej spore ilości tych preparatów. Ponadto w reklamach produktów leczniczych nie może pojawiać się ani lekarz ani farmaceuta. Takiego zakazu nie ma w kwestii suplementów diety. Sama obecność postaci w białym kitlu może świadczyć posiadaniu właściwości leczniczych danego preparatu.

Dostępność suplementów i dostępność leków

Jedna z najważniejszych różnic pomiędzy lekami a suplementami diety dotyczy ich dostępności zakupu. Pierwsze można kupić tylko i wyłącznie w aptekach oraz punktach aptecznych oraz niewiele z nich jest dostępnych w obrocie pozaaptecznym. Suplementy diety można bez problemu dostać wszędzie, czy to będzie apteka, czy też supermarket albo sklep osiedlowy, wszędzie tam można je kupić, a co ważniejsze sprzedawca nie musi posiadać żadnego pozwolenia na ich obrót.

Wszystkie powyższe przykłady porównań suplementów diety do produktów leczniczych stawiają te pierwsze w złym świetle. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest słaba kontrola i brak restrykcyjnych uregulowań prawnych wobec nich. Prowadzi to do sytuacji, gdy w danym preparacie ilość zapewnianego składnika jest zupełnie niewspółmierna z rzeczywistą, czy do dodawania do suplementów składników posiadających właściwości lecznicze (w szczególności preparaty na odchudzanie i potencję). Nie jest tak, że wszystkie suplementy diety są złe. Jest wielu producentów, którzy dbają o ich wysoką jakość, stopień bezpieczeństwa. My jako farmaceuci powinniśmy uświadamiać pacjentów, z których preparatów warto korzystać, a które mogą nie tylko nie pomóc, ale i czasem zaszkodzić.

#SuplementyDiety

#BadaniaKliniczne

06.12.2017 | Rynek Aptek

Do #MinisterstwoZdrowia, #GIS oraz #GIF wysłano petycję w sprawie przeprowadzenia kontroli różnych produktów, w tym żywności i leków, pod kątem ich ważności do użytkowania. Kontrola miałaby objąć między innymi apteki.

Czytaj więcej. 

23.11.2017 | Rynek Aptek

#Canpol wydał oświadczenie ws. wycofanych smoczków przez #GIS

Zobacz szczegóły.

21.11.2017 | GIS

#GIS #WycofujeZObrotu serie smoczków kauczukowych #Canpol z powodu przekroczenia dopuszczalnego poziomu migracji substancji zdolnych do tworzenia N-nitrozoamin z tego wyrobu. 

Zobacz szczegóły. 

Ediit: Canpol wydał oświadczenie w tej sprawie: https://www.farmacjapraca.pl/szorty/decyzje/canpol-wydaje-oswiadczenie-ws-wycofanych-smoczkow

06.10.2017 | Rynek Aptek

#GIS postuluje wprowadzenie specjalnej opłaty w wysokości 1000 zł za zgłoszenie suplementu diety. Propozycja została zawarta w projekcie nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Opłaty w UE za powiadomienia to nic nowego.

11.09.2017 | mgr.farm

Redakcja mgr.farm dotarła do projektu zmian w #Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia, przygotowanym przez Departament Żywności Prozdrowotnej #GIS. Proponowane rozwiązania mają zwiększyć bezpieczeństwo konsumentów suplementów diety. Zmiany miałyby zostać wprowadzone przy okazji najbliższej nowelizacji ustawy #PrawoFarmaceutyczne.

Czytaj więcej

04.09.2017 | mgr.farm

Główny Inspektor Sanitarny #GIS ostrzega przed suplementem diety, który zagraża zdrowiu. W preparacie Klin-kler stwierdzono wysoki poziom ołowiu oraz rtęci. Preparat jest niebezpieczny dla zdrowia i nie powinien być spożywany.. Suplement sprzedawany był w jednym ze sklepów zielarskich w Bielsku Białej.

Czytaj więcej

29.08.2017 | Rynek Suplementów Diety

#InstytutOchronyZdrowia oraz firma #Aliant mają zaszczyt zaprosić na #konferencja #RynekSuplementówDiety.  która odbędzie się 30 sierpnia 2017 r. w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego - PZH, pod patronatem honorowym #GIS, NIL, #NarodowyInstytutZdrowiaPublicznego - #PZH oraz #NIA.

Zobacz szczegóły. 

13.06.2017 | Youtube

Szef #GIS nakręcił teledysk, w którym tłumaczy w jasny i zrozumiały sposób różnicę pomiędzy suplementami diety a lekami. Serdecznie zachęcamy do oglądania i szerzenia tej wiedzy wsród pacjentów.

Zobacz szczegóły. 

10.02.2017 | rynekaptek.pl

Rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego #GIS w odpowiedzi na opublikowany 9 lutego raport #NIK dotyczący krajowego rynku suplementów podkreślił, że system kontroli suplementów diety w Polsce jest bardzo restrykcyjny, często bardziej niż regulacje panujące w Unii Europejskiej.

Czytaj całość

05.01.2017 | Rynek Aptek

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia ukazał się komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego #GIS zawierający informacje dotyczące funkcjonowania Programu Szczepień Ochronnych na rok 2017. Składają się na niego m.in. #Szczepienia obowiązkowe i szczepienia zalecane. Dokument zawiera także opis zasad szczepień przeciw wybranym chorobom zakaźnym oraz informacje o ogólnych zasadach przeprowadzania i organizacji szczepień.

Link do dokumentu