SzortyFarmaceutyczne - termin #głównyinspektorfarmaceutyczny

Ten termin ma: 89.
Oglądasz: 1 - 10


06.02.2018 | Polityka Zdrowotna

Stanowisko #GłównyInspektorFarmaceutyczny nadal pozostaje nieobsadzone. Od września 2016 r. stanowisko osoby stojącej na czele Inspekcji Farmaceutycznej jest nadal wolne. Powołanie GIF leży tylko i wyłącznie w gestii Prezesa Rady Ministrów, więc nadal nie wiadomo, kiedy ono nastąpi. 

Czytaj więcej

20.12.2017 | Główny Inspektorat Farmaceutyczny

#GłównyInspektorFarmaceutyczny #WycofujeZObrotu produkt leczniczy #Bondulc (Travoprostum), 40 mcg/ml, krople do oczu, podmiot  odpowiedzialny: Actavis Group PTC ehf., Islandia. Decyzja podjęta w związku z brakiem spełnienia wymagań specyfikacji wytwórcy ze wzgledu na obniżoną zawartość płynu w opakowaniu oraz nieczytelność oznakowania opakowań bezpośrednich numerem serii i datą ważności.

Pobierz decyzję

20.12.2017 | Główny Inspektorat Farmaceutyczny

#GłównyInspektorFarmaceutyczny #WycofujeZObrotu produkt leczniczy #Flexbumin (Albuminum humanum), 200 g/l, roztwór do infuzji, podmiot odpowiedzialny: Baxalta Poland Sp. z o.o. (obecnie: Shire Polska Sp. z o.o. Decyzja podjęta w związku z brakiem spełnienia wymagań jakościowych w zakresie potencjalnego braku szczelności zamknięcia opakowania bezpośredniego.

Pobierz decyzję

20.12.2017 | Główny Inspektorat Farmaceutyczny

#GłównyInspektorFarmaceutyczny #PonownieDopuszczaDoObrotu na terenie całego kraju produkt leczniczy #Cipro Inf (Ciprofloxacinum), 2mg/ml, roztwór do infuzji, podmiot  odpowiedzialny: Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. 

Pobierz decyzję

Dotyczy: Decyzja Nr 6/WS/2017 z dnia 25 lipca 2017 r.

14.12.2017 | Główny Inspektorat Farmaceutyczny

#GłównyInspektorFarmaceutyczny #WycofujeZObrotu produkt leczniczy #AlkaPrim (Acidum acetylsalicyylicum), 330mg, tabletki musujące, podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.. Przyczyną decyzji jest zniekształcenie opakowania bezpośredniego, będące wynikiem wewnętrznej reakcji substancji pomocniczej z wodą zawartą w produkcie.

Pobierz decyzję

08.12.2017 | Główny Inspektorat Farmaceutyczny

#GłównyInspektorFarmaceutyczny #WycofujeZObrotu produkt leczniczy #ErythromycinumIntravenosumTZF (Erythromycinum), 300mg, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, podmiot odpowiedzialny: Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” S.A. Przyczyną podjęcia takiej decyzji było stwierdzenie przez #NarodowyInstytutLeków, iż seria produktu leczniczego nie spełnia wymagań specyfikacji jakościowej w deklarowanym okresie ważności pod wzgledem zawartości zanieczyszczeń widocznych gołym okiem.

Pobierz decyzję

07.12.2017 | Rynek Aptek

#MinisterstwoZdrowia poinformowało, że nie zna daty, kiedy zostanie powołany #GłównyInspektorFarmaceutyczny

Zobacz szczegóły. 

04.12.2017 | Główny Inspektorat Farmaceutyczny

#GłównyInspektorFarmaceutyczny #WycofujeZObrotu serię #OctanineF1000 (Factor IX coagulationis humanus), 1000 j.m. proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, podmiot odpowiedzialny: Octapharma (IP) Limited, Wielka Brytania. Powodem wycofania serii leku z obrotu jest błędna data ważności: 06.2019. widniejąca na opakowaniu.

Pobierz decyzję

08.11.2017 | Główny Inspektorat Farmaceutyczny

#GłównyInspektorFarmaceutyczny #WycofujeZObrotu produkt leczniczy #Vytaros (Alprostadilum), krem 3mg/g, podmiot odpowiedzialny: Recordati Ireland Limited. Przyczyną podjęcia takiej decyzji było stwierdzenie wyniku poza specyfikacją w trakcie badań stabilności w zakresie zawartości substancji czynnej.

Pobierz decyzję

06.11.2017 | Główny Inspektorat Farmaceutyczny

#GłównyInspektorFarmaceutyczny #WstrzymujeWObrocie dwie serie leku #Cyclaid (Ciclosporinum) – 50 mg i 100 mg, kapsułki miękkie, 50 kapsułek, podmiot odpowiedzialny: Apotex Europe B.V. W jednostkowym opakowaniu zewnętrznym leku Cyclaid 100 mg o numerze serii 910233 zidentyfikowano blistry leku Cyclaid 50 mg o tym samym numerze serii.

Pobierz decyzję

Strony