<brak>

Ten termin ma: 93.
Oglądasz: 1 - 25


04.06.2018 | Rynek Aptek

Potwierdziły się poranne przypuszczenia o tym, że Paweł Piotrowski zostanie #GłównyInspektorFarmaceutyczny. Prezes Rady Ministrów, powołał jego osobę na to stanowisko. 

Zobacz szczegóły

04.06.2018 | Gazeta Polska Codziennie

Jak donosi Gazeta Polska Codziennie, dzisiaj mamy poznać nazwisko nowego #GłównyInspektorFarmaceutyczny. Zdaniem dziennika zostanie nim Paweł Piotrowski. 

Zobacz szczegóły

30.05.2018 | Puls Farmacji

Jak podaje portal #PulsFarmacji w konkursie na stanowisko #GłównyInspektorFarmaceutyczny wystartuje siedmiu kandydatów. 

Czytaj więcej

08.05.2018 | Puls Farmacji

Z wiadomości przekazanych przez #PulsFarmacji wynika, że Zbigniew Niewójt został odwołany ze stanowiska p.o. #GłównyInspektorFarmaceutyczny. Jego funkcję od dzisiaj przejęła Barbara Walenciuk- do tej pory sprawowała funkcję dyrektora Departamentu Nadzoru #GIF

06.02.2018 | Polityka Zdrowotna

Stanowisko #GłównyInspektorFarmaceutyczny nadal pozostaje nieobsadzone. Od września 2016 r. stanowisko osoby stojącej na czele Inspekcji Farmaceutycznej jest nadal wolne. Powołanie GIF leży tylko i wyłącznie w gestii Prezesa Rady Ministrów, więc nadal nie wiadomo, kiedy ono nastąpi. 

Czytaj więcej

20.12.2017 | Główny Inspektorat Farmaceutyczny

#GłównyInspektorFarmaceutyczny #WycofujeZObrotu produkt leczniczy #Bondulc (Travoprostum), 40 mcg/ml, krople do oczu, podmiot  odpowiedzialny: Actavis Group PTC ehf., Islandia. Decyzja podjęta w związku z brakiem spełnienia wymagań specyfikacji wytwórcy ze wzgledu na obniżoną zawartość płynu w opakowaniu oraz nieczytelność oznakowania opakowań bezpośrednich numerem serii i datą ważności.

Pobierz decyzję

20.12.2017 | Główny Inspektorat Farmaceutyczny

#GłównyInspektorFarmaceutyczny #WycofujeZObrotu produkt leczniczy #Flexbumin (Albuminum humanum), 200 g/l, roztwór do infuzji, podmiot odpowiedzialny: Baxalta Poland Sp. z o.o. (obecnie: Shire Polska Sp. z o.o. Decyzja podjęta w związku z brakiem spełnienia wymagań jakościowych w zakresie potencjalnego braku szczelności zamknięcia opakowania bezpośredniego.

Pobierz decyzję

20.12.2017 | Główny Inspektorat Farmaceutyczny

#GłównyInspektorFarmaceutyczny #PonownieDopuszczaDoObrotu na terenie całego kraju produkt leczniczy #Cipro Inf (Ciprofloxacinum), 2mg/ml, roztwór do infuzji, podmiot  odpowiedzialny: Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. 

Pobierz decyzję

Dotyczy: Decyzja Nr 6/WS/2017 z dnia 25 lipca 2017 r.

14.12.2017 | Główny Inspektorat Farmaceutyczny

#GłównyInspektorFarmaceutyczny #WycofujeZObrotu produkt leczniczy #AlkaPrim (Acidum acetylsalicyylicum), 330mg, tabletki musujące, podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.. Przyczyną decyzji jest zniekształcenie opakowania bezpośredniego, będące wynikiem wewnętrznej reakcji substancji pomocniczej z wodą zawartą w produkcie.

Pobierz decyzję

08.12.2017 | Główny Inspektorat Farmaceutyczny

#GłównyInspektorFarmaceutyczny #WycofujeZObrotu produkt leczniczy #ErythromycinumIntravenosumTZF (Erythromycinum), 300mg, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, podmiot odpowiedzialny: Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” S.A. Przyczyną podjęcia takiej decyzji było stwierdzenie przez #NarodowyInstytutLeków, iż seria produktu leczniczego nie spełnia wymagań specyfikacji jakościowej w deklarowanym okresie ważności pod wzgledem zawartości zanieczyszczeń widocznych gołym okiem.

Pobierz decyzję

07.12.2017 | Rynek Aptek

#MinisterstwoZdrowia poinformowało, że nie zna daty, kiedy zostanie powołany #GłównyInspektorFarmaceutyczny

Zobacz szczegóły. 

04.12.2017 | Główny Inspektorat Farmaceutyczny

#GłównyInspektorFarmaceutyczny #WycofujeZObrotu serię #OctanineF1000 (Factor IX coagulationis humanus), 1000 j.m. proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, podmiot odpowiedzialny: Octapharma (IP) Limited, Wielka Brytania. Powodem wycofania serii leku z obrotu jest błędna data ważności: 06.2019. widniejąca na opakowaniu.

Pobierz decyzję

08.11.2017 | Główny Inspektorat Farmaceutyczny

#GłównyInspektorFarmaceutyczny #WycofujeZObrotu produkt leczniczy #Vytaros (Alprostadilum), krem 3mg/g, podmiot odpowiedzialny: Recordati Ireland Limited. Przyczyną podjęcia takiej decyzji było stwierdzenie wyniku poza specyfikacją w trakcie badań stabilności w zakresie zawartości substancji czynnej.

Pobierz decyzję

06.11.2017 | Główny Inspektorat Farmaceutyczny

#GłównyInspektorFarmaceutyczny #WstrzymujeWObrocie dwie serie leku #Cyclaid (Ciclosporinum) – 50 mg i 100 mg, kapsułki miękkie, 50 kapsułek, podmiot odpowiedzialny: Apotex Europe B.V. W jednostkowym opakowaniu zewnętrznym leku Cyclaid 100 mg o numerze serii 910233 zidentyfikowano blistry leku Cyclaid 50 mg o tym samym numerze serii.

Pobierz decyzję

30.10.2017 | Główny Inspektorat Farmaceutyczny

#GłównyInspektorFarmaceutyczny #WycofujeZObrotu na terenie całego kraju produkt leczniczy #Physioneal40 z glukozą 2,27% w/v 22,7 mg/ml, roztwór do dializy otrzewnowej, podmiot odpowiedzialny: Baxter Polska Sp. z o.o. Decyzja została podjęta z uwagi na potencjalny brak szczelności worka ww. produktu leczniczego z powodu wady zaworu.

Pobierz decyzję

30.10.2017 | Główny Inspektorat Farmaceutyczny

#GłównyInspektorFarmaceutyczny #WycofujeZObrotu na terenie całego kraju produkt leczniczy #Tarcefoksym (Cefotaximum), proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, podmiot odpowiedzialny: Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" S.A. Przyczyną wycofania produktu leczniczego jest niespełnienie wymagań specyfikacji jakościowej pod względem zawartości zanieczyszczeń widocznych okiem nieuzbrojonym

Pobierz decyzję

17.10.2017 | Główny Inspektorat Farmaceutyczny

#GłównyInspektorFarmaceutyczny #WycofujeZObrotu na terenie całego kraju produkt leczniczy #Oekolp (Estriolum), 1mg/g,  krem dopochwowy, podmiot odpowiedzialny: Dr. Kade Pharmazeutische Fabrik GmbH. Decyzja została podjęta w związku z otrzymaniem wyniku poza specyfikacją w zakresie zawartości estriolu.

Pobierz decyzję

09.10.2017 | Główny Inspektorat Farmaceutyczny

#GłównyInspektorFarmaceutyczny #WycofujeZObrotu na terenie całego kraju produkt leczniczy: Roztwór do testów punktowych 708 – (Dermatophagoides farinae), roztwór do skórnych prób punktowych, butelka po 3 ml, podmiot odpowiedzialny: Allergopharma GmbH & Co. KG, Niemcy. Decyzja została podjęta z powodu niezgodności ze specyfikacją w zakresie aktywności alergenowej, stwierdzonych w trakcie badań stabilności.

Pobierz decyzję

09.10.2017 | Główny Inspektorat Farmaceutyczny

#GłównyInspektorFarmaceutyczny #WycofujeZObrotu na terenie całego kraju produkt leczniczy: Roztwór do testów punktowych 151 - (Oliwka europejska), roztwór do skórnych prób punktowych, butelka po 3 ml, podmiot odpowiedzialny: Allergopharma GmbH & Co. KG, Niemcy. Decyzja została podjęta z powodu niezgodności ze specyfikacją w zakresie zawartości azotu białkowego, stwierdzonych w trakcie badań stabilności.

Pobierz decyzję

29.09.2017 | Główny Inspektorat Farmaceutyczny

#GłównyInspektorFarmaceutyczny #WycofujeZObrotu na terenie całego kraju produkt leczniczy #TobrosoptDEX, (Tobramycinum+Dexamethasonum),  krople do oczu, zawiesina, podmiot odpowiedzialny: Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A. Przyczyną wycofania produktu leczniczego jest uzyskanie w próbie stabilnościowej i archiwalnej wyniku poza specyfikacją dla parametru: zawartość deksametazonu.

Pobierz decyzję

20.09.2017 | Główny Inspektorat Farmaceutyczny

#GłównyInspektorFarmaceutyczny #WycofujeZObrotu na terenie całego kraju produkt leczniczy #PricTestDiagnostic Rye Flour, roztwór, podmiot odpowiedzialny: ALK-ABELLÓ S.A., Hiszpania. Przyczyną wycofania produktu leczniczego jest stwierdzenie w fiolkach niektórych serii brązowego zabarwienia i zmętnienia.

Pobierz decyzję

13.09.2017 | Główny Inspektorat Farmaceutyczny

#GłównyInspektorFarmaceutyczny #WycofujeZObrotu na terenie całego kraju surowce farmaceutyczne #Gliceryna, (1kg) oraz #WazelinaBiała (1kg), podmiot odpowiedzialny: Aflofarm Farmacja Polska sp. z o.o. Przyczyną podjęcia decyzji o wycofaniu przedmiotowych surowców farmaceutycznych jest wynik postępowania reklamacyjnego, w toku którego podmiot odpowiedzialny ustalił, że istnieje ryzyko, iż w obrocie znajdują się opakowania surowca Gliceryna seria: 01AF0117 oznakowane etykietą surowca Wazelina seria 01AF0117.

Pobierz decyzję

11.09.2017 | Główny Inspektorat Farmaceutyczny

#GłównyInspektorFarmaceutyczny zaprasza na konferencję informacyjną "Przedsiębiorca farmaceutyczny wobec nowych wyzwań prawnych - edycja 2017" skierowaną do wytwórców, importerów i dystrybutorów produktów leczniczych i substancji czynnych, która odbędzie się w dniach 9 i 10 października 2017r. w hotelu Gromada, Plac Powstańców Warszawy 2 w Warszawie.

Zobacz komunikat

04.09.2017 | Głów­ny ­In­spek­torat ­Far­ma­ceu­tycz­ny

#GłównyInspektorFarmaceutyczny #WycofujeZObrotu na te­re­nie ca­łe­go kraju pro­dukt lecz­ni­czy #Polibiotic, maść, pod­miot od­po­wie­dzial­ny: Aflofarm Farmacja Polska sp. z o.o. Przy­czy­ną de­cy­zji jest wynik postępowania reklamacyjnego, w toku którego podmiot odpowiedzialny ustalił, że istnieje ryzyko, iż w obrocie znajdują sie opakowania zawierające produkt niezgodny z dokumentacją rejestracyjną

Pobierz decyzję

04.09.2017 | Główny Inspektorat Farmaceutyczny

#GłównyInspektorFarmaceutyczny #WycofujeZObrotu na terenie całego kraju produkt leczniczy #PrestozekCombi, 4mg + 5mg, tabletki, podmiot odpowiedzialny: Adamed Sp. z o.o. Przyczyną decyzji jest uzyskanie w badaniach stabilności wybików poza specyfikacją dla parametru: zawartość substancji czynnych.

Pobierz decyzję

Strony