głównyinspektorfarmaceutyczny

20.09.2017 | Główny Inspektorat Farmaceutyczny

#GłównyInspektorFarmaceutyczny #WycofujeZObrotu na terenie całego kraju produkt leczniczy #PricTestDiagnostic Rye Flour, roztwór, podmiot odpowiedzialny: ALK-ABELLÓ S.A., Hiszpania. Przyczyną wycofania produktu leczniczego jest stwierdzenie w fiolkach niektórych serii brązowego zabarwienia i zmętnienia.

Pobierz decyzję

13.09.2017 | Główny Inspektorat Farmaceutyczny

#GłównyInspektorFarmaceutyczny #WycofujeZObrotu na terenie całego kraju surowce farmaceutyczne #Gliceryna, (1kg) oraz #WazelinaBiała (1kg), podmiot odpowiedzialny: Aflofarm Farmacja Polska sp. z o.o. Przyczyną podjęcia decyzji o wycofaniu przedmiotowych surowców farmaceutycznych jest wynik postępowania reklamacyjnego, w toku którego podmiot odpowiedzialny ustalił, że istnieje ryzyko, iż w obrocie znajdują się opakowania surowca Gliceryna seria: 01AF0117 oznakowane etykietą surowca Wazelina seria 01AF0117.

Pobierz decyzję

11.09.2017 | Główny Inspektorat Farmaceutyczny

#GłównyInspektorFarmaceutyczny zaprasza na konferencję informacyjną "Przedsiębiorca farmaceutyczny wobec nowych wyzwań prawnych - edycja 2017" skierowaną do wytwórców, importerów i dystrybutorów produktów leczniczych i substancji czynnych, która odbędzie się w dniach 9 i 10 października 2017r. w hotelu Gromada, Plac Powstańców Warszawy 2 w Warszawie.

Zobacz komunikat

04.09.2017 | Głów­ny ­In­spek­torat ­Far­ma­ceu­tycz­ny

#GłównyInspektorFarmaceutyczny #WycofujeZObrotu na te­re­nie ca­łe­go kraju pro­dukt lecz­ni­czy #Polibiotic, maść, pod­miot od­po­wie­dzial­ny: Aflofarm Farmacja Polska sp. z o.o. Przy­czy­ną de­cy­zji jest wynik postępowania reklamacyjnego, w toku którego podmiot odpowiedzialny ustalił, że istnieje ryzyko, iż w obrocie znajdują sie opakowania zawierające produkt niezgodny z dokumentacją rejestracyjną

Pobierz decyzję

04.09.2017 | Główny Inspektorat Farmaceutyczny

#GłównyInspektorFarmaceutyczny #WycofujeZObrotu na terenie całego kraju produkt leczniczy #PrestozekCombi, 4mg + 5mg, tabletki, podmiot odpowiedzialny: Adamed Sp. z o.o. Przyczyną decyzji jest uzyskanie w badaniach stabilności wybików poza specyfikacją dla parametru: zawartość substancji czynnych.

Pobierz decyzję

14.08.2017 | Główny Inspektorat Farmaceutyczny

#GłównyInspektorFarmaceutyczny #WstrzymujeWObrocie na terenie całego kraju produkt leczniczy #Pentaglobin, 50mg/ml, roztwór do infuzji, podmiot odpowiedzialny: Biotest Pharma GmbH. Przyczyną decyzji jest podejrzenie braku spełnienia wymagań jakościowych przedmiotowego produktu leczniczego.

Pobierz decyzję

04.08.2017 | Główny Inspektorat Farmaceutyczny

#GłównyInspektorFarmaceutyczny #WstrzymujeWObrocie na terenie całego kraju produkt leczniczy #MultiSanostol, syrop, 600g, podmiot odpowiedzialny: Takeda Pharma Sp. z o.o. Przyczyną decyzji jest podejrzenie braku spełnienia wymagań jakościowych przedmiotowego produktu leczniczego.

Pobierz decyzję

04.08.2017 | Główny Inspektorat Farmaceutyczny

#GłównyInspektorFarmaceutyczny #WstrzymujeWObrocie na terenie całego kraju produkt leczniczy #IgVena, 50 mg/ml, roztwór do infuzji, podmiot odpowiedzialny: Kedrion S.p.A., Włochy. Przyczyną decyzji jest podejrzenie braku spełnienia wymagań jakościowych przedmiotowego produktu leczniczego.

Pobierz decyzję

01.08.2017 | Główny Inspektorat Farmaceutyczny

#GłównyInspektorFarmaceutyczny #WycofujeZObrotu na terenie całego kraju produkt leczniczy #Afobam (Alprazolamum) 0,25mg, tabletki, podmiot odpowiedzialny w kraju eksportu: Egis Gyógyszergyár Zrt., Węgry; importer równoległy: IVA PHARM sp. z o.o. Przyczyną decyzji jest stwierdzenie błędnego zapisu na opakowaniu zewnętrzym, informującego, iż skład tabletki zawiera 0,5mg alprazolamu zamiast 0.25mg.

Pobierz decyzję

31.07.2017 | Gazeta Finansowa

#GazetaFinansowa opublikowała nagrania rozmowy pomiędzy Szefem Kontrwywiadu Wojskowego a #GłównyInspektorFarmaceutyczny, w których jasno mówią o tym, że hurtownie i apteki dopuszczaja się nielegalnych procederów. Obawiają się oni, jednak, że jeśli doszłoby do ujawnienia tych kwestii to mógłby nastąpić problem z dostępnością leków dla pacjentów. Ponadto w opublikowanej rozmowie rozmawiano o planowanym zatrzymaniu przedstawiciela firmy #Neuca przez CBA. 

Czytaj więcej. 

Strony