SzortyFarmaceutyczne - termin #lekirefundowane

Ten termin ma: 33.
Oglądasz: 1 - 10


09.05.2018 | Polityka Zdrowotna

#NFZ przedstawił dane dot. kwot wydanych na #LekiRefundowane w I kwartale 2018 r. 

Zobacz dane

17.04.2018 | Ministerstwo Zdrowia

#MinisterstwoZdrowia opublikowało ostateczną wersję rozporządzenia ws. recept lekarskich. Uwzględniono w nim zmiany o które zabiegali farmaceuci. Osoby realizujące recepty nie będą musieli samodzielnie określać odpłatności za #LekiRefundowane, gdy tego nie zrobi lekarz. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 kwietnia br. 

Zobacz projekt rozporządzenia

13.04.2018 | mgr.farm

#MinisterstwoZdrowia poinformowało, że nie zamierza wprowadzać zmian w marżach na #LekiRefundowane. O takie działanie od dawna postuluje środowisko farmaceutów. 

Zobacz szczegóły

26.03.2018 | BCC

Business Centre Club #BCC zaprezentował uwagi do projektu rozporządzenia #MinisterstwoZdrowia ws. recept lekarskich z 8 marca br. Przypomnijmy, że jeden z kontrowersyjnych zapisów dotyczył ustalania przez farmaceutę odpłątności za #LekiRefundowane, gdy taka nie została okreslona przez lekarza. 

Zobacz szczegóły

19.03.2018 | Rzeczpospolita

Jak donosi Rzeczpospolita, zniesienie obowiązku ustalania odpłatności za #LekiRefundowane przez lekarzy jest efektem porozumienia #MinisterstwoZdrowia z rezydentami, w trakcie ich protestu. Zdaniem lekarzy czas poświęcany na ustalanie odpłatności za dany preparat lepiej przeznaczyć na leczenie pacjenta. Przypomnijmy, że resort zdrowia obowiązek ustalania odpłatności za leki chce przerzucić na farmaceutów. 

Czytaj więcej

05.02.2018 | Naczelna Izba Aptekarska

#MinistertwoZdrowia informuje, że leki, które znalazły się na liście leków refundowanych, mimo że od 1 stycznia 2018 roku nie podlegają refundacji, nie będą finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Błąd zostanie naprawiony dopiero przy publikacji kolejnego obwieszczenia ws. #LekiRefundowane

Zobacz pismo

05.01.2018 | Okręgowa Izba Aptekarska w Poznaniu

Prezes #OIAPoznań, Alina Górecka skierowała pismo do Rady Lekarskiej w Poznaniu z związku z informacjami jakie Izba otrzymała od #KierownikApteki o wystawianiu recept na #LekiRefundowane w formacie A4.

Zobacz pismo

02.01.2018 |

Właściwa kontrola magazynu aptecznego jest jednym z kluczowych elementów mających wpływ na sukces apteki. Skuteczna analiza zakupów pozwala na zaspokojenie potrzeb obsługiwanych pacjentów, ale i również uniknięcie ryzyka przeterminowania leków i w związku z tym koniecznością ich kosztownej utylizacji.  Istnieje kilka metod pozwalających prowadzić analizę stanów magazynowych, w tym te oferowane przez programy apteczne. 

Zasady zarządzania magazynem aptecznym

Aby we właściwy sposób zarządzać magazynem aptecznym należy racjonalizować zakupy w stosunku do sprzedaży preparatów w poszczególnych placówkach. W tym celu trzeba zbudować asortyment w oparciu o dane rynkowe i własne doświadczenia na danym obszarze. Ponadto niezwykle ważna jest kontrola wartości magazynu wobec wartości sprzedaży. Jedną z najczęściej stosowanych zasad przy jakiej tworzy się model magazynowania jest zasada #Pareto. Pozwala ona na wyróżnienie w asortymencie aptecznym trzech grup A, B i C, które są zależne od wartości oraz wielkości obrotów:

A: tutaj zaliczymy asortyment, który stanowi tylko 20% magazynu, jednak odpowiada on aż za 75-80% wartości sprzedażowej.
B: wyróżniamy w tej grupie preparaty, które stanowią 15-20% magazynu i odpowiadają za taki sam procent wartości sprzedażowej.
C: na tą grupę składa się asortyment odpowiadający zaledwie za 5% wartości sprzedażowej, ale stanowiący aż 60-70% magazynu.

Analizując te zestawienie należy przyjąć wysoki priorytet zamówień dla asortymentu należącego do grupy A. Powinniśmy dbać o to aby go nigdy nie brakowało w aptece, bo to on generuje najwyższe wartości obrotu. 
Aby podjąć prawidłowe decyzje w stosunku do magazynu i asortymentu, który się w nim znajduje, wszelkie wskaźniki sprzedażowe należy rozpatrywać w stosunku rocznym, który uwzględni chociażby zmiany sprzedażowe spowodowane sezonowością, czy trendami wynikającymi, np. z przeprowadzanej kampanii reklamowej.
Opracowując zamówienia apteczne musimy wziąć pod uwagę jakie ilości danego preparatu sprzedają się w ciągu dnia, czy jest to zmienna zależna od pory roku, czy chociażby miesiąca (np. większy popyt na leki stosowane w chorobach przewlekłych w okresie na początku miesiąca, ze względu na otrzymywanie w tym czasie emerytur przez naszych pacjentów). Analiza powinna również zawierać wybór preparatu- lidera z danej grupy terapeutycznej, który zawsze może stanowić substytut dla produktu wskazanego przez pacjenta.
Do analizy rentowności sprzedaży w aptekach wykorzystywany jest również #WspółczynnikRotacji. Jest to zależność pomiędzy wartością magazynu a średnim miesięcznym obrotem. Przyjmuje się, że prawidłowa wartość tego parametru powinna mieścić się w granicach 0,8-1,2. Jest ona zależna od charakteru apteki, jej umiejscowienia, a także obranego celu biznesowego. Jeśli wskaźnik ten jest większy oznacza to, że rotacja jest zbyt wolna i zalecane jest zawężanie asortymentu do najczęściej kupowanych preparatów. Natomiast wartość wskaźnika poniżej 0,8 zwraca uwagę na zbyt szybką rotację produktów i daje możliwość poszerzenia asortymentu chociażby o produkty, które są niedostępne u konkurencji, a są pożądane przez pacjentów apteki.

Właściwy asortyment magazynu = stały pacjent

Musimy pamiętać o tym, aby w aptece nigdy nie zabrakło leków, które sprzedają się stale. Zaliczymy tutaj podstawowe preparaty OTC, np. przeciwbólowe, przeciwbiegunkowe, itp. oraz leki na receptę, które są przepisywane chociażby przez lokalnych lekarzy. Dobrym wskaźnikiem analitycznym w tych przypadkach jest procent tzw. „recept do zamówienia”. Jeśli przekracza on wartość 1% wszystkich recept danego dnia, to mamy zdecydowanie za mały asortyment i musimy go zwiększać zgodnie z zapotrzebowaniem pacjentów. Niestety, ale niekompletny asortyment produktów w naszej aptece sprawia, w większości przypadków, że tracimy pacjenta. Jak wynika z przeprowadzonych badań, w takiej sytuacji ok. 45% chorych decyduje się na zakup odpowiednika, 15% godzi się na możliwość zamówienia danego produktu, a aż 40% rezygnuje z zakupów i udaje się do innej placówki. Może to mieć wymierne skutki w przyszłości, gdyż możemy stracić naszego stałego pacjenta, dla którego najważniejszą kwestią może okazać się dostępność leków.

Przeterminowane leki - wynik złego zarządzania apteką

Złe zarządzanie magazynem aptecznym może prowadzić do pojawienia się w naszej placówce leków przeterminowanych. Jedną z szans na zminimalizowanie takiej możliwości jest obniżanie cen takich preparatów do cen zakupu. Niestety taka sposobność istnieje tylko wobec produktów sprzedawanych bez recepty i tych ze 100% odpłatnością. Sztywne kwoty marży i limitów nałożone na #LekiRefundowane nie dają nam możliwości sprzedania ich taniej, nawet w obliczu zbliżającego się końca terminu ważności. Im apteka ma większy magazyn tym musi się liczyć z większą szansą, że będzie zmuszona utylizować przeterminowany towar. Niestety, ale nawet najlepszy strateg i menadżer nie jest w stanie przewidzieć przyszłości apteki i całego rynku farmaceutycznego.

Kwestia wyboru odpowiedniego modelu zarządzania magazynem aptecznym jest uzależniona od wielu czynników. Oprócz znajomości teorii niezwykle przydatne jest doświadczenie oraz umiejętność stałego oceniania sytuacji. Jeśli farmaceuta nie umie sobie poradzić z kwestią magazynu, warto zasięgnąć rady specjalistów, bądź wykorzystać oprogramowanie apteczne. Należy sobie zdać sprawę, że odpowiednio dopasowany asortyment apteki może znacznie zwiększyć obroty placówki, podnieść marżę, zminimalizować ilość leków przeterminowanych, co wszystko przekłada się na ostateczny sukces apteki.

#MagazynApteczny

22.12.2017 | Datum

Firma #Datum opracowała zmiany na podstawie obwieszczenia #MinisterstwoZdrowia z 21 grudnia 2017 r. w sprawie wykazu #LekiRefundowane, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2018 r.

Zobacz opracowanie. 

18.12.2017 | Rynek Aptek

#MinisterstwoZdrowia opublikowało projekt listy #LekiRefundowane jaki będzie obowiązywał od stycznia 2018 r. 

Czytaj więcej. 

Strony