Szorty Farmaceutyczne - termin #ministerstwozdrowia

Ten termin ma: 334.
Oglądasz: 1 - 25


15.06.2018 | Polityka Zdrowotna

Portal #PolitykaZdrowotna informuje, że ponad 124 tys. sztuk szczepionek przeciwko pneumokokom, #Synflorix które zamówiło #MinisterstwoZdrowia kończy się data ważności. 

Zobacz szczegóły

13.06.2018 | Sejm

#MinisterstwoZdrowia w odpowiedzi na interpelację poselska informuje, że nie będzie interweniować ws. przekroczenia 1% koncentracji aptek w jednym województwie przez sieć aptek #Gemini

Zobacz szczegóły

11.06.2018 | Sejm

#MinisterstwoZdrowia w odpowiedzi na interpelację posłów podtrzymuje decyzję ws. wstrzymania kształcenia w zawodzie #TechnikFarmaceutyczny

Zobacz szczegóły

06.06.2018 | mgr.farm

Naczelna Izba Aptekarska #NIA nie zgadza się ze zdaniem #MinisterstwoZdrowia ws. #SzkoleniaFarmaceutów. Chodzi o kwestię dot. otrzymywania #PunktyTwarde. Zdaniem resortu nie można zaliczać farmaceutom punktów twardych za szkolenia odbywane online. Izba, natomiast jest odmiennego zdania. 

Zobacz szczegóły

05.06.2018 | Rynek Aptek

#MinisterstwoZdrowia zapowiedziało, że już niedługo rozpoczną się #szkolenie dla osób, które będą wystawiać #ERecepta

Zobacz szczegóły

04.06.2018 | Rynek Aptek

#MinisterstwoZdrowia przekazało do wiadomoścki komunikat ws. refundacji #PoradaDietetyczna

Zobacz szczegóły

01.06.2018 | Rynek Aptek

Do #MinisterstwoZdrowia wpłynęły trzy oferty kandydatur na stanowisko prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia #NFZ

Zobacz szczegóły

01.06.2018 | Dziennik Ustaw

#MinisterstwoZdrowia opublikowało rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie recept. Zmiana rozporządzenia wynika z konieczności doprecyzowania kwestii realizacji recept w postaci papierowej.

Zobacz zmienione rozporządzenie

29.05.2018 | Rynek Aptek

Firma #Takeda poinformowała, że decyzją #MinisterstwoZdrowia, lek #Adcetris (brentuksymab vedotin) jest nadal dostępny w ramach #ProgramLekowy, pt. „Leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30+ (C 81 Choroba Hodgkina; C 84.5 Inne i nieokreślone chłoniaki T)”. 

Zobacz szczegóły

28.05.2018 | Ministerstwo Zdrowia

#MinisterstwoZdrowia wydała komunikat ws. bezpieczeństwa stosowania szczepionek. Zdaniem resortu, w naszym kraju są dostępne w sprzedaży szczepionki tylko o potwierdzonym profilu bezpieczeństwa. 

Zobacz szczegóły

26.05.2018 | mgr.farm

Portal mgr.farm przeanalizował sytuację, w której jeden ze wspólników spółki prowadzącej aptekę umiera i jaki ma to wplyw na pozwolenia prowadzenia apteki ogólnodostępnej. Analiza została przeprowadzona na podstawie #PrawoFarmaceutyczne oraz interpelacji #MinisterstwoZdrowia

Zobacz szczegóły

26.05.2018 | Naczelna Izba Lekarska

Naczelna Izba Lekarska #NIL apeluje do #MinisterstwoZdrowia o wprowadzenie zmian w nowym rozporządzeniu Ministra Zdrowi ws. recept lekarskich. Zdaniem izby nowe przepisy są niejasne. 

Zobacz szczegóły

26.05.2018 | Rynek Aptek

#MinisterstwoZdrowia informuje o pracach nad ustawą o #BadaniaKliniczne. Według resortu wejdzie on w życie na przełomie III i IV kwartału br. Projekt zakłada m.in. wprowadzenie #NaczelnaKomisjaBioetyczna

Zobacz szczegóły

26.05.2018 | Dziennik Ustaw

#MinisterstwoZdrowia opublikowało zmienione rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji #AOTMiT

Zobacz szczegóły

18.05.2018 | Rynek Aptek

#MinisterstwoZdrowia informuje, że 21 maja br. odbędzie się spotkanie podsumowujące rok obowiązywania #AptekaDlaAptekarza

Zobacz szczegóły

17.05.2018 | Polityka Zdrowotna

W #MinisterstwoZdrowia, na mocy opublikowanego zarządzenia, powołana została #RadaInformatyzacji, która ma m.in. opiniować projekty informatyczne i monitorować ich wdrażanie.

Zobacz szczegóły

16.05.2018 | Ministerstwo Zdrowia

#MinisterstwoZdrowia zmieniło zarządzenie ws. powołania Zespołu roboczego do spraw pilotażowego wdrożenia o#OpiekaFarmaceutyczna. Do zespołu dołączyli przedstawiciele organizacji pacjentów i Naczelnej Rady Lekarskiej #NRL

Zobacz zarządzenie

16.05.2018 | Dziennik Ustaw

#MinisterstwoZdrowia wydało zmienione rozporządzenie ws. wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu #LekiPrzeciwstrząsowe wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie.

Zobacz rozporządzenie

15.05.2018 | Ministerstwo Zdrowia

#MinisterstwoZdrowia opublikowało obwieszczenie ws. wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych #WywózLekówZaGranicę.

Zobacz szczegóły

10.05.2018 | Polityka Zdrowotna

#MinisterstwoZdrowia ogłosiło #PakietSzumowskiego, który zakłada wzrost nakładów na służbę zdrowia, a także wyższą płacę dla lekarzy rezydentów. 

Zobacz szczegóły

09.05.2018 | Rynek Aptek

Z projektu przedstawionym przez #MinisterstwoZdrowia wynia, że resort chce zwiększyć nakłady na ochornę zdrowia do 6% PKB do 2024 r. 

Zobacz szczegóły

08.05.2018 | Rynek Aptek

#MinisterstwoZdrowia wraz z #AgencjaOcenyTechnologiiMedycznychITaryfikacji prowadzi działania mające na celu wypracowanie kompleksowego leczenia raka płuc, piersi, jelita grubego, prostaty i narządów kobiecych. 

Czytaj więcej

27.04.2018 | Polityka Zdrowotna

#MinisterstwoZdrowia zapowiedziało zmiany w zawodzie farmaceuty. Chodzi m.in. o powrót do specjalizacji dla farmaceutów, powszechna opieka farmaceutyczna, a także włączenie farmaceutów do zespołów terapeutycznych w leczeniu pacjenta w szpitalu. 

Czytaj więcej

Strony