<brak>

Ten termin ma: 395.
Oglądasz: 1 - 25


16.10.2018 | Ministerstwo Zdrowia

#MinisterstwoZdrowia wydało komunikat ws. wzrostu liczby #LekiRefundowane na listach refundacyjnych. Resort zwraca uwagę, na to, że dokłada wszelkich starań, aby stale zwiększać dostęp do nowoczesnych i bezpiecznych technologii. 

Zobacz szczegóły

15.10.2018 | Rynek Aptek

#MinisterstwoZdrowia wyraziło swoje zdanie nt. wykonywania szczepień przeciwko grypie w aptekach. Zdaniem resortu, najnowsze założenia #PolitykaLekowa mają za zadanie, by farmaceuci brali aktywny i znaczący udział w działaniach profilaktycznych. 

Czytaj więcej

12.10.2018 | Pfizer

#Pfizer wniosła odwołanie od przetargu na dostawę szczepionek skoniugowanych przeciwko #Pneumokoki dla dzieci ogłoszonego przez #MinisterstwoZdrowia. Zarzuca resortowi, że ten przetarg preferuje jednego dostawcę.

Zobacz szczegóły

12.10.2018 | RCL

#MinisterstwoZdrowia opublikowało właśnie projekt nowelizacji, który zakłada utworzenie #KorpusKontrolerski, który będzie podlegał po centralę #NFZ i będzie realizował politykę Prezesa NFZ. Takie działanie ma na celu ujednolicenie wszelkich inerpretacji wojewódzkich NFZ. 

Zobacz szczegóły

10.10.2018 | Rynek Aptek

Prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej #NIA wypowiedziała się na temat wsparcia zaoferowanego przez #MinisterstwoZdrowia dla aptek w związku z wprowadzeniem #ERecepta. Zdaniem Prezes jest to maksymalna kwota jaką można było uzyskać od MZ, gdyż wcześniejsze rozmowy nie wskazywały na jakiekolwiek wsparcie. 

Zobacz więcej

10.10.2018 | mgr.farm

#MinisterstwoZdrowia zapowiedziało, że przeznaczy 15 mln zł na wsparcie polskich aptek w związku z wprowadzeniem #ERecepta. Każdy przedsiębiorca prowadzący aptekę będzie mógł odliczyć nawet 10 640 zł z tytułu 23% VAT. 

Zobacz więcej

04.10.2018 | Rynek Aptek

Rzecznik Praw Dziecka #RPD zwrócił się do #MInisterstwoZdrowia z zapytaniem o udzielenie informacji dot. prac umozliwiających dostęp dzieciom chorym na rdzeniowy zanik mięśni #SMA do leczenia produktem leczniczym #Spinraza.

Czytaj więcej

02.10.2018 | Ministerstwo Zdrowia

#MinisterstwoZdrowia proponuje by wszystkie podmioty już od 1 paźdzeirnika br. rozpoczeły sporządzanie raportów do #ZSMOPL dot. leków zagrożonych dostępnością. 

Zobacz szczegóły

01.10.2018 | Polityka Zdrowotna

#MinisterstwoZdrowia planuje wprwadzenie podatku od reklam leków. Pieniądze pozyskane w ten sposób miałyby sfinansować pracę nowopowstającej #AgencjaBadańMedyczynych. 

Zobacz szczegóły

01.10.2018 | Puls Farmacji

Rzecznik Praw Dziecka #RPD Marek Michalak zwrócił się do #MinisterstwoZdrowia z prośbą o stanowisko ws. reklam #SuplementyDiety i innych środków spożywczych oraz wyrobów medycznych przeznaczonych dla dzieci.

Zobacz więcej

27.09.2018 | Dziennik Ustaw

#MInisterstwoZdrowia wydało rozporządzenie ws. minimalnych wymagań organizacyjno-technicznych dla Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi #ZSMOPL

Zobacz rozporządzenie

26.09.2018 | Rynek Aptek

Fundacja #Alivia złożyła w #MinisterstwoZdrowia propozycję projektu nowelizacji ustawy o ratunkowym dostępie do technologii lekowych #RDTL.

Zobacz szczegóły 

25.09.2018 | Sejm

#MinisterstwoZdrowia informuje, że trwają prace nad projektem rozporządzenia ws. wprowadzenia pilotażu #OpiekaFarmaceutyczna. Ma ono określić zasady prowadzenia dokumentacji oraz sposób  rozliczenia jej świadczenia z budżetu #NFZ. Ponadto poinformowani, że w październiku br. #CSIOZ ma dostarczyć polskim aptekom oprogramowanie informatyczne umożliwiające prowadzenie opieki. 

Zobacz szczegóły

25.09.2018 | Gazeta Prawna

Jak donosi #GazetaPrawna, szczepionki przeciwko grypie #VaxiGripTetra podrożały dla pacjentów, którym nie należy się ich refundacja. Sztywna cena tych szczepionek ustalona przez #MinisterstwoZdrowia jest o ok. 10 zł niż przed rokiem na te same szczepionki. 

Zobacz więcej 

24.09.2018 | Rynek Aptek

#MinisterstwoZdrowia oraz #MinisterstwoCyfryzacji przygotowały kompendium wiedzy nt. przestrzegania #RODO w systemie ochrony zdrowia. Znajdują się w nim odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, któe pojawiły się od momentu wprowadzenia tych przepisów. 

Zobacz szczegóły

24.09.2018 | Gazeta Prawna

#MinisterstwoZdrowia planuje wprowadzenie zmian do #UstawaRefundacyjna jeszcze w tym roku. Chodzi o zapis, że z każdego budżetu #NFZ co najmniej 16,5 proc. środków, zostanie przeznaczonych na #LekiRefundowane

Zobacz szczegóły

20.09.2018 | Legislacja

#MInisterstwoZdrowia przygotowało projekt rozporządzenia ws. wysokości opłaty za złożenie wniosku o wydanie lub zmianę zgody na wytwarzanie produktu leczniczego

Zobacz projekt 

14.09.2018 | Puls Medycyny

Rzecznik Praw Pacjenta #RPP, Bartłomiej Chmielowiec, apeluje do #MinisterstwoZdrowia o znaczne przyspieszenie prac nad programem zapobiegania, diagnostyki, a także terapii #Cukrzyca

Zobacz szczegóły

13.09.2018 | mgr.farm

Według nowelizacji ustawy #PrawoFarmaceutyczne przygotowanej przez #MinisterstwoSprawiedliwości oraz #MinisterstwoZdrowia całodobowe zaopatrzenie w produkty lecznicze będzie realizowane przez #AptekaSzpitalna. Ma to dotyczyć pacjentów korzystających z całodobowych świadczeń zdrowotnych. 

Zobacz szczegóły

12.09.2018 | Polityka Zdrowotna

#MinisterstwoZdrowia opracowuje nowy system kształcenia, który ma uzupełnić lukę po zaprzestaniu kształcenia w zawodzie #TechnikFarmacutyczny. Planowane jest wprowadzenie szkolenia policealnego, a resort zdrowia zapewnia, że poziom kształcenia będzie o wiele wyższy od dotychczasowego. 

Zobacz szczegóły

12.09.2018 | Rynek Aptek

#MinisterstwoZdrowia podsumowało pilotaż #ERecepta w 4 miastach: Skierniewicach, Siedlcach, Wysokiem, Krynicy- Zdrój. Łącznie wystawiono 23 tys.  recept, z których zrealizowano 10 205, czyli 44 proc. Najwięcej recept wystawiono między godz. 8 a 9 rano, a zrealizowano między 10.00 a 11.00. 32 proc. recept realizuje się w ciągu pół godziny, a 55 proc. w ciągu doby. 

Czytaj więcej

11.09.2018 | Rzeczpospolita

#MinisterstwoZdrowia po protestach Naczelnej Rady Aptekarskiej #NRA zapowiedziało wprowadzenie zmian, które umożliwią farmaceutom dowożenie leków do pacjenta niepełnosprawnego i pobieranie za to opłaty. 

Zobacz szczegóły

06.09.2018 | Rynek Aptek

Konfederacja #Lewiatan i Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego #PZPPF, zwrócili się do #MinisterstwoZdrowia z propozycją, aby możliwością umieszczenia na opakowaniu zewnętrznym każdego produktu leczniczego, elementu który umożliwi sprawdzenie, czy nie zostało ono naruszone. 

Zobacz szczegóły

06.09.2018 |

            Technicy Farmaceutyczni zapowiedzieli strajk pod Sejmem, 12 września o godzinie 10. Czego będą się domagać? Wśród postulatów można wymienić: wznowienie kształcenia w zawodzie technik farmaceutyczny, utworzenie samorządu zawodowego, czy najważniejsze- odrzucenie lub wprowadzenie zmian w projekcie rozporządzenia ws. zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, który znacznie ogranicza zawodowe uprawnienia techników farmaceutycznych. Jakie uprawnienia ustawodawcy chcą zabrać technikom? Postaramy się to jasno wyjaśnić w poniższym tekście.

            Na samym początku chcemy wyjaśnić kto jest odpowiedzialny za wprowadzenie ww. zmian. Za proces legislacji ww. rozporządzenia odpowiada Główny Inspektorat Farmaceutyczny, a z informacji jakie przekazuje Rządowe Centrum Legislacyjne, proponowane zmiany, które znacznie „uderzają” w techników są wynikiem konsultacji społecznych, które miały miejsce w trakcie procedowania dokumentu. Projekt przygotowany przez GIF trafi w końcu do Ministerstwa Zdrowia, gdzie zostanie poddany dokładnej analizie i wtedy dopiero takie rozporządzenie będzie mogło wejść w życie.

Jakie zapisy budzą największe kontrowersje?

    Po pierwsze, kontrowersje budzi zapis o niemożności wydania pacjentowi przez technika farmaceutycznego tańszego zamiennika leku. Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą Prawo Farmaceutyczne osoba realizująca receptę ma obowiązek zaproponowania tańszego zamiennika leku pacjentowi. Z tego względu te dwa przepisy „kłócą się” ze sobą. Drugą kwestią, która ma zostać ograniczona dla techników farmaceutycznych jest możliwość wydania pacjentowi niższej, wielokrotnej dawki leku. Dawało to szansę, by pacjent otrzymał lek w niższej dawce niż przepisana na recepcie, gdy np. nie było odpowiedniej dawki preparatu leczniczego na stanie apteki. Oba ograniczenia znacznie uderzą w pacjenta.

Technicy farmaceutyczni również nie będą mogli udzielać pacjentowi podstawowych informacji nt. stosowania leku. Chodzi, m.in. o możliwe skutki uboczne działania leków, schemat ich dawkowania, czy możliwe interakcje z innymi produktami leczniczymi oraz z żywnością. Działania techników mają być ograniczone tylko i wyłącznie do sprawdzenia daty ważności produktu leczniczego, sprawdzenia czy dany produkt nie zawiera oznak wizualnych świadczących o złej jakości lub o jego sfałszowaniu, a także sprawdzić autentyczność recepty, czy żądać okazania dokumentu stwierdzającego wiek osoby, której wydawany jest lek. Technicy farmaceutyczni będą mogli również wydać paragon fiskalny lub fakturę. 5 września pojawił się kolejny projekt rozporządzenia, z którego wynika, że GIF zmienił zapisy dot. braku możliwości informowania choćby o dawkowaniu danego produktu leczniczego. Również w myśl tego projektu technicy będą mogli wydawać leki o niższej dawce, lecz będą musieli taką informację przekazać pacjentowi w formie pisemnej. Jednak inspektorat wprowadził nowy zapis- zakaz przeprowadzania analizy farmakologicznej przez techników. Co to oznacza? Możemy się obawiać, że sami pracownicy GIF nie wiedzą jeszcze, co może kryć się pod tym sformułowaniem.

Swoje dokłada również Naczelna Izba Aptekarska, która w związku z planowanymi zmianami, proponuje wprowadzić jednoznaczne rozgraniczenie obowiązków nakładanych na farmaceutów z obowiązkami nakładanymi na techników farmaceutycznych.

Proponowane zmiany w bardzo dużym stopniu „uderzą” w punkty apteczne. Niestety ucierpią na tym nie tylko sami technicy, ale przede wszystkim pacjenci. Wprowadzenie w zeszłym roku Apteki dla Aptekarza miało zwiększyć dostępność produktów leczniczych na terenach wiejskich. Ograniczając uprawnienia techników farmaceutycznych, którzy są jedynymi osobami, które są zatrudniane w tego typu punktach sprawi się, że pacjenci, którzy nie otrzymają pełnej informacji nt. stosowanych przez siebie leków, będą zmuszani do wyjazdów do aptek w miastach, a punkty apteczne z czasem będą zamykane.

Co z samorządem zawodowym?

Technicy farmaceutyczni postulują również o utworzenie ich samorządu zawodowego. Zdaniem Ministerstwa Zdrowia nie ma takiej możliwości, a to ze względu na fakt, że utworzenie samorządu zawodowego dla osób z wykształceniem technicznym jest niekonstytucyjne. Z takiego samego powodu nie zostanie uruchomiony system obowiązkowego dokształcania.

Czy zostanie wznowione kształcenie w zawodzie technik farmaceutyczny?

Kolejną kwestią, którą poruszają technicy farmaceutyczni w swoim proteście jest wznowienie nauczania w zawodzie technik farmaceutyczny. Ministerstwo Zdrowia na dzień dzisiejszy nie widzi takiej możliwości, jednak co raz częściej mówi się o rozpoczęciu kształcenia w nowym zawodzie- Asystent Farmaceuty.

Żadne zmiany na razie nie zostały wprowadzone. Wszelkie nowości będą musiały najpierw „przejść” przez ręce Ministra Zdrowia nim wejdą w życie.

#TechnicyFarmaceutyczni

#ZwiązekZawodowyTechnikówFarmaceutycznych

#GłównyInspektoratFarmaceutyczny

#MinisterstwoZdrowia

04.09.2018 | Rynek Aptek

#MinisterstwoZdrowia zapewnia, że od 3 września nie ma już problemu z dostępnością produktu leczniczego #EpiPenJr, który jest stosowany we wstrząsie anafilaktycznym u dzieci. 

Zobacz szczegóły

Strony