SzortyFarmaceutyczne - termin #ministerstwozdrowia

Ten termin ma: 184.
Oglądasz: 1 - 10


21.11.2017 | Polityka Zdrowotna

#MinisterstwoZdrowia ma w planach wprowadzenie zmian w obrębie #szkolenia ciągle dla farmaceutów. Zmiany mają objąć, m.in. wprowadzenie opłaty uiszczanej właśnie przez farmaceutów, która nie miałaby by być wyższa niż 28 zł za godzinę. #PTFarm ma w planach rozpocząć konferencję, na której poruszone zostaną wszelkie wątpliwości. 

Zobacz szczegóły. 

16.11.2017 | Rynek Aptek

#MinisterstwoZdrowia podsumowało 2 lata rządów w obszarze farmacji. Wprowadzono prawie 40 nowych cząsteczek na listę #LekiRefundowane i ustanowiono 15 #ProgramLekowy między innymi w obszarze leczenia raka jelita grubego czy leczenia stwardnienia rozsianego. 

Czytaj więcej. 

16.11.2017 | Rynek Aptek

#MinisterstwoZdrowia podsumowało program #Leki75+. Z programu skorzystało do tej pory ponad 2 mln osób; wydano prawie 50 mln opakowań leków wypisanych na ponad 18 mln recept. 

Zobacz szczegóły. 

14.11.2017 | Ministerstwo Zdrowia

#MinisterstwoZdrowia opublikowało obwieszczenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium RP.

Zobacz wykaz. 

09.11.2017 | Rynek Aptek

#MinisterstwoZdrowia poinformowało ,że minister Konstanty Radziwiłł powołał Romana Topór-Mądrego na stanowisko prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji #AOTMIT

09.11.2017 | Rynek Aptek

Naczelnik Wydziału Obsługi Mediów MZ, Danuta Jastrzębska,  poinformował, że w #MinisterstwoZdrowia odbywa się postępowanie refundacyjne dotyczące trzech nowych leków stosowanych w terapii szpiczaka plazmocytowego.

Czytaj więcej

07.11.2017 |

Po obronieniu pracy magisterskiej, przyszłego farmaceutę czeka jeszcze 6- miesięczny staż. Przynajmniej przez połowę tego okresu musi uczyć się do zawodu w aptece ogólnodostępnej, resztę stażu może spędzić w aptece szpitalnej, bądź w aptekach przyzakładowych. Z reguły większość studentów wybiera jednak opcję 6 miesięcy stażu w tej pierwszej placówce.

Jakie wymagania stawiane są aptece, aby mógł student odbyć w niej staż?

Apteka ogólnodostępna, w której farmaceuta może odbywać staż musi posiadać pozytywną opinię Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego #WIF oraz Okręgowej Rady Aptekarskiej #ORA. Ponadto, apteka musi prowadzić obrót lekami silnie działającymi, odurzającymi oraz psychotropowymi. Ważnym aspektem jest umożliwienie studentom sporządzania leków recepturowych, w tym jałowych, szczególnie ocznych (maści, krople). Ponadto opiekunem stażysty może być tylko i wyłącznie farmaceuta, który posiada specjalizację z zakresu farmacji aptecznej, bądź szpitalnej lub 5-letni staż pracy na stanowisku magistra farmacji. Co ważne, nie musi to być w cale kierownik tejże placówki.

Przychodzi student na staż i co dalej?

Odpowiednie zaplanowanie stażu studenta farmacji zapobiegnie zaburzeniu pracy w aptece, jednocześnie pozwali mu na skuteczną naukę. Opiekun stażu musi tak zaplanować i rozdysponować obowiązki w aptece by być również do dyspozycji stażysty. Ważne jest, aby każda osoba pracująca w placówce była zaangażowana w proces nauki młodego farmaceuty.

Pacjenci odwiedzający aptekę widzą jedynie naszą pracę na ekspedycji oraz mogą poznać efekty działań w recepturze farmaceutycznej. Z naszej strony wygląda to zupełnie inaczej. Zapanowanie nad magazynem aptecznym, prace biurowe, przestrzeganie zasad prawa farmaceutycznego oraz wszelkich wymogów dotyczących dystrybucji leków oraz wyrobów medycznych jak i obsługa pacjenta wymagają od nas połączenia logicznego myślenia i umiejętnego zorganizowania pracy. Dla ułatwienia, zarówno studentowi, jak i jego opiekunowi #MinisterstwoZdrowia wydało komunikat, który przewiduje skonkretyzowany plan stażu, podzielony na cztery główne części:

  • Wydawanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz udzielanie informacji o lekach,
  • Sporządzanie produktów leczniczych w recepturze aptecznej,
  • Opieka farmaceutyczna,
  • Prawne, etyczne i administracyjne aspekty pracy farmaceuty,

Wymienione wyżej aspekty pracy są podstawowymi kwestiami w nauce młodego człowieka w aptece. Ponadto poznając różne obowiązki apteczne stażysta musi nabrać szacunku do pracy innych, chociażby pomocy aptecznej, bez której ciężko sobie wyobrazić funkcjonowanie apteki.

Podczas poznawania nowego stażysty należy dogłębnie identyfikować jego predyspozycje, przez cały czas uzupełniając deficyty. Nie można zamknąć studenta w komorze przyjęć, by przez cały dzień sprawdzał towar, a później ewentualnie go roznosił na ekspedycji. Nawet, jeśli takie zajęcie odpowiada stażyście, ponieważ nie czuje się komfortowo w kontakcie z pacjentem, trzeba pomóc przełamać mu stres i zmotywować do pracy przy pierwszym stole. Z drugiej strony mając stażystę komunikatywnego, który bez problemu nawiązuje kontakt z chorymi, nie można go zostawiać bez opieki, a nakreślać mu, co jest najważniejsze w dialogu na linii pacjent-farmaceuta. Również powinniśmy pomóc młodym farmaceutom w recepturze aptecznej. Chociaż to oni powinni mieć aktualniejszą wiedzę z racji niedawnego zakończenia studiów to i tak przedstawienie wskazówek, które usprawniają pracę w recepturze z pewnością podniesie ich komfort pracy.

Jak nas widzą, tak o nas piszą

To jaki stosunek będziemy prezentować wobec naszej pracy będzie wpływać niewątpliwie na autorytet zawodu jaki reprezentujemy. Stażysta ucząc się i obserwując z jaką starannością podchodzimy do codziennych obowiązków. Będzie wyrabiał swoje zdanie na temat środowiska zawodowego i w ten sposób może zadecydować o miejscu budowania swojej dalszej kariery. Pamiętajmy, że student będzie opowiadać kolegom na uczelni oraz innym farmaceutom o wrażeniach ze stażu. To niejednokrotnie wpływa na markę apteki oraz opinie o pracownikach. Jeśli stażyście była poświęcana duża uwaga oraz mógł liczyć na szacunek to będą one jak najbardziej pozytywne, a apteka będzie mogła liczyć, że w kolejnych latach kandydatów na staż będzie miała sporo.

Poznajmy naszego stażystę

Przed rozpoczęciem stażu, powinniśmy odbyć rozmowę ze studentem, pamiętając przy tym, że nie ma obowiązku przyjmowania każdej osoby na 6-miesięczną praktykę. Należy najpierw poznać przyszłego farmaceutę, dowiedzieć się o jego predyspozycjach, porównać wzajemne oczekiwania, przedstawić plan praktyk. Dopiero, gdy stwierdzimy, że widzimy go w zespole, to zdecydujmy o przyjęciu takiej osoby na proces edukacyjny do naszej apteki. Jest to bardzo ważne, bo nie ma sensu by przez pół roku jedna ze stron się męczyła, ze względu na wcześniejsze niedomówienia.

Korzyści płynące z przyjęcia studenta na staż

Przyjęcie studenta na staż do apteki wiąże się z odpowiedzialnością, ale i korzyściami płynącymi dla apteki. Placówka zyskuje kolejną parę rąk do pomocy na okres kilku miesięcy nie ponosząc przy tym żadnych kosztów. Wszelkie kwestie ubezpieczenia stażysty pokrywa  uczelnia, ze względu na to, że jest on nadal studentem. Apteka natomiast otrzymuje niewielkie wynagrodzenie za umożliwienie odbycia mu stażu. Student, który chce się dużo nauczyć będzie w pełni uzupełniał zespół apteki i na pewno pomoże w jej funkcjonowaniu.

Stażysta dla jego opiekuna jest wyzwaniem. Musi on oceniać jego postępy, eliminować błędy, chwalić za dobrze wykonane zadania. Decyzja, czy warto przyjąć danego studenta na staż jest indywidualna i zależna od pokładanych oczekiwań i możliwości danej placówki.

#StażFarmaceuty

#Farmaceutastażyta

#AptekaOgólnodostępna

#AptekaPrzyzakładowa

#AptekaSzpitalna

#LekiRecepturowe

#OpiekaFarmaceutyczna

03.11.2017 | Ministerstwo Zdrowia

Do #MinisterstwoZdrowia wpłynęła interpelacja wprowadzająca zakaz sprzedaży przez Internet, w tym przez #AptekaInternetowa

Zobacz szczegóły. 

03.11.2017 | Sejm

Poseł Ryszard Galla wystosował interpelację do #MinisterstwoZdrowia ws. refundacji leku #Xarelto

Zobacz szczegóły.

26.10.2017 | Datum

#Datum opracowało zmiany w wykazach leków refundowanych, które będą obowiązywać od 1 listopada 2017r na podstawie projektu zmian ogłoszonego przez #MinisterstwoZdrowia

Zobacz opracowanie. 

Strony