<brak>

Ten termin ma: 75.
Oglądasz: 1 - 25


22.10.2018 | INFARMA

#INFARMA zwróciła się w oficjalnym piśmie do #MZ Marcina Czecha w związku ze zmianami jakie nastąpiły odnośnie procesu negocjacji cenowych dla wniosków o objęcie refundacją leków w ramach kontynuacji refundacji na lata 2019-2021. Związek wyraził opinię, że takie zmiany powinny być ustalane dużo wcześniej i z uwzględnieniem zdania przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego.

Czytaj pismo

18.10.2018 | Dziennik Ustaw

Na stronie #DziennikUstaw opublikowano #Rozporządzenie #MZ z dnia 12.10.2018 r. w sprawie wzorów dokumentów przedkładanych w związku z badaniem klinicznym produktu leczniczego oraz opłat za złożenie wniosku o rozpoczęcie badania klinicznego. Przykładowe kwoty o których mówi rozporzadzenie to m.in. badanie biorównoważności - 7 tys. zł czy badania fazy I–III 8 tys. złotych.

Czytaj całość

17.10.2018 | Infarma

#Infarma, #KonfederacjaLewiatan, #PASMI, #PZPPF oraz Izba Gospodarcza „Farmacja Polska skierowały do #MZ list z zapytaniem o to, czy w resorcie prowadzone są prace w zakresie wprowadzenia podatku od reklam leków. Jednocześnie grupy te podreślają, że dokument #PolitykaLekowaPaństwa 2018-2022 nie zawiera wzmianki o tym że #ReklamaLeków miałaby być opodatkowana.

Więcej na ten temat

16.10.2018 | Polityka Zdrowotna

#NRL zwróciła się do #MZ o wsparcie finansowe w związku z wdrożeniem e-recepty. Prezydium NRL podreśla, że MZ wprowadziło rozwiązania dla aptek umożliwiające redukcję kosztów zakupu sprzętu informatycznego, jednocześnie pomijając ulgi dla lekarzy i stomatologów. 

Więcej na ten temat

16.10.2018 | Rynek Aptek

13.10.2018r. w #MZ odbyła się gala wręczenia nagród w konkursie  „Specjalista 2017”. Podczas uroczystości wręczono listy gratulacyjne osobom z kierunków medycznych, które w 2017r. uzyskały najlepsze wyniki z egzaminu specjalizacyjnego. Wśród wyróżnionych osób znalazło się 8 farmaceutów, którzy otrzymali wyróżnienie z rąk Wiceministra Zdrowia.

Więcej na ten temat

15.10.2018 | MZ

W #DziennikUstaw opublikowano #ObwieszczenieMinistraZdrowia z dnia 17.09.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia #MZ w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety. Rozporządzenie zawiera wykaz witamin i składników mineralnych dopuszczonych do produkcji suplementów diety.

Czytaj obwieszczenie

15.10.2018 | MZ

#MZ wydało nowe #Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie #CSIOZ. Nowy dokument powołuje do istnienia organ #WydziałKluczowychProjektów CSIOZ oraz wprowadza zmiany w zakresie uprawnień Głównego Księgowego CSIOZ.

Czytaj zarządzenie

12.10.2018 | KRSiO

#KRSiO zwróciło się do #MZ w sprawie dokumentu #PolitykaLekowaPaństwa 2018-2022. Rada zarzuca brak uzasadnienia pojęciowego i merytorycznego do umieszczenia zagadnień odnoszących się do suplementów diety w tym opracowaniu. W opinii KRSiO nieodpowiednie jest łączenie zagadnień dotyczacych leków i suplementów diety w tym dokumencie.

Więcej na ten temat

10.10.2018 | Rynek Aptek

Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński ocenia, że średnie koszty dostosowania systemów aptecznych do procesu wystawiania e-recept dla apteki z 3 stanowiskami sprzedaży kształtują się na poziomie 1000 zł w skali roku. Przedstawiciel #MZ dodał, że problemami zidentyfikowanymi podczas pilotażu programu #ERecepta są nieodpowiednie oprogramowanie i nieaktualne dane w rejestrze aptek w zakresie kierowników aptek. 

Więcej na ten temat

08.10.2018 | MZ

#MZ opublikowało #ProjektUstawy o zmianie ustawy - #PrawoFarmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw. Został on skierowany do opiniowania. Projekt dotyczy m.in. kwestii zahamowania #OdwróconyŁańcuchDystrybucjiLeków, wzmocnienia Państwowej #InspekcjaFarmaceutyczna, sprzedaży wysyłkowej leków oraz wprowadza zmiany we wstrzymaniach i wycofaniach z obrotu.

Czytaj projekt

04.10.2018 | MZ

#MZ opublikowało #ProjektRozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie określenia kwalifikacji oraz stażu pracy wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi oraz wykazu stanowisk w poszczególnych działach i pracowniach tych jednostek. Zgodnie z projektem pielęgniarki i położne zostały uwzględnione w wykazie stanowisk personelu #AptekaSzpitalna i #DziałFarmacjiSzpitalnej w centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Więcej informacji

03.10.2018 | Rynek Aptek

#MZ Łukasz Szumowski w dzisiejszym wywiadzie podkreślił negatywne stanowisko rządu wobec obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Stwierdził,że dobrowolność szczepień jest groźna dla wszystkich Polaków. #SzczepieniaOchronne wg MZ powinny pozostać obowiązkowe.

Więcej szczegółów

02.10.2018 | MZ

#RCL opublikowało #ProjektRozporządzenia #MZ w sprawie wzoru wniosku o wydanie zgody na wytwarzanie produktu leczniczego terapii zaawansowanej – wyjątku szpitalnego oraz wniosku o zmianę tej zgody. Dotychczasowe rozporządzenie nie zawierało wzoru wniosku  o zmianę zgody na wytwarzanie produktu leczniczego terapii zaawansowanej. 

Czytaj projekt

18.09.2018 | MZ

#MZ informuje, że w dniu 18.09.2018r. Rada Ministrów przyjęła dokument #PolitykaLekowaPaństwa 2018–2022. MZ zaznacza, że dokument powstał w oparciu o założenia #WHO z 2016r. 

Czytaj dalej

18.09.2018 | OIA Warszawa

#OIAWarszawa opublikowała Komentarz do Rozporządzenia #MZ z dnia 13 września 2018 r. zmieniającego #Rozporządzenie w sprawie recept. Opracowanie stworzył mgr farm. Marian Witkowski. 

Czytaj opracowanie

12.09.2018 | Rynek Aptek

#ZZTF ogłosił podjęcie współpracy z Grupą Prawną Togatus. Ma to ułatwić rozmowy ZZTF z #MZ

Więcej na ten temat

11.09.2018 | www.sejm.gov.pl

Do #MZ została wystosowana #Interpelacja nr 2569 w sprawie sytuacji studentów farmacji. Autorem jest posłanka Anna Sobecka, która zwróciła się z zapytaniem, w jaki sposób ministerstwo planuje poradzić sobie z nadużyciami dotyczącymi naliczania opłat studentom za możliwość odbycia praktyk w #AptekaSzpitalna.

Wiecej na ten temat

10.09.2018 | Rynek Aptek

#MZ Łukasz Szumowski zapowiedział wprowadzenie nowego modelu sieci onkologicznej w województwach - świętokrzyskim i dolnośląskim. #ProgramPilotażowy rozpocznie się w październiku. W 2019 roku obejmie pozostałe województwa.

Więcej na ten temat

07.09.2018 | MZ

#MZ zaprasza na konferencję #SzczepieniaOchronne - jak zachęcić nieprzekonanych, która odbedzie się 29.09.2018 roku w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. Zapisy odbywaja się mailowo lub telefonicznie.

Czytaj ogłoszenie MZ

06.09.2018 | NIA

Na stronie #NIA pojawił się plan tegorocznych obchodów Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza, które odbędą się 27. września. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął #MZ. Na stronie NIA można pobrać zaproszenie na #OgólnopolskiDzieńAptekarza oraz na konferencję V4 PharmForum.

Czytaj plan obchodów

31.08.2018 | www.uroconti.pl

Stowarzyszenie UroConti apeluje do #MZ w związku z doniesieniami odnośnie działań niepożądanych leku #Xofigo. Przedstawiciele #UroConti oczekują na wprowadzenie leku #Enzalutamid do leczenia raka gruczołu krokowego przed chemioterapią.

Więcej na ten temat

29.08.2018 | Rzecznik Praw Dziecka

Rzecznik Praw Dziecka wystosował list do #MZ w sprawie leku #Valcyte - #LekiImmunosupresyjne w związku z podwyżką cen leku od 1. września 2018r. Za wspomniany #LekRefundowany stosowany u dzieci po przeszczepach, rodzice będą musieli zapłacić 910,60 zł. #FirmaFarmaceutyczna #RochePolska Sp. z o.o. zadeklarowała bezpłatne dostarczanie leku Valcyte do szpitali w grudniu 2017r. RPD pyta o działania ministerstwa w tej kwestii.

Czytaj list 

28.08.2018 | dorzeczy.pl

Wiceminister Zdrowia Marcin Czech w rozmowie z dziennikarką portalu dorzeczy.pl ogłosił, że dokument #PolitykaLekowa został pozytywnie odebrany, aczkolwiek zgłoszono ponad 200 uwag do projektu.Wiceministe podkreślił, że #MZ planuje rozszerzenie listy leków refundowanych dla pacjentów 75+. Jednocześnie dodał że MZ rozszerzyło listę leków refundowanych o preparaty zarekomendowane przez AOTMiT.

Czytaj wywiad

24.08.2018 | Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych

#ZarządPolskiejKoalicjiPacjentówOnkolgoicznych wystosował list do #MZ w sprawie projektu nowej listy refundacyjnej ogłoszonego w dniu 21.08.2018r. w którym apeluje o rozważenie refundacji kolejnych terapii onkologicznych na najbliższej liście refundacyjnej. Obecny #ProjektRozporządzenia nie zawiera żadnej nowej terapii dla chorych na #Nowotwory.

Czytaj dalej
 

22.08.2018 | mgr.farm

#IGWPAiA rozpoczęła protest wysyłając do #MZ pismo z prośbą o pisemną odpowiedź, o czym informuje na facebooku. W przypadku braku uzyskania odpowiedzi na pytania zawarte w pismie IGWPAiA zapowiada, że #OgólnopolskiProtestTechnikówFarmaceutycznych odbędzie się w dniach 11-13 września.

Więcej szczegółów 

Strony