Szorty Farmaceutyczne - termin #mz

Ten termin ma: 35.
Oglądasz: 1 - 25


25.05.2018 | legislacja.rcl.gov.pl

#MZ wydało rozporządzenie w sprawie wykazu nowych substancji psychoaktywnych. Udostępniona lista obejmuje 38 związków uznanych za #SubstancjePsychoaktywne

Więcej informacji

24.05.2018 | sejm.gov.pl

Obecnie w #MZ trwają prace nad wprowadzeniem nowych terapii lekowych dla dorosłych chorujących na przewlekłą białaczkę limfocytową, m.in. prowadzone są  rozmowy z producentem leku zawierającego #Wenetoklaks

Więcej informacji

21.05.2018 | legislacja.rcl.gov.pl

Na stronie #RCL pojawiło się #Rozporządzenie #MZ w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. Rozporządzenie określa m.in. sposób realizacji zapotrzebowania, sposób sporządzania leku recepturowego i aptecznego.

Więcej informacji

21.05.2018 | Rynek Aptek

W pierwszą rocznicę wprowadzenia ustawy #AptekaDlaAptekarza #MZ zorganizowało konferencję prasową na której wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej przedstawił krótkie podsumowanie zmian jakie spowodowała ustawa. Od 25 czerwca 2017 roku #InspekcjaFarmaceutyczna wydała 420 zezwoleń na nowe apteki. Z tego połowa znajduje się na terenach wiejskich i w małych miejscowościach.

Czytaj dalej

21.05.2018 | OIA Warszawa

Na stronie #OIAWarszawa pojawił się komunikat w sprawie zasad realizacji recept na podstawie rozporządzenia #MZ dnia 13 kwietnia 2018 r. Komunikat dotyczy zasad realizacji recept weterynaryjnych oraz kwesti związanych z obecnością kodów kreskowych na receptach. 

Więcej informacji

16.05.2018 | RCL

RCL opublikowało #ProjektRozporządzenia #MZ w sprawie standardu organizacyjnego #LeczenieBólu z dnia 11 maja 2018r. Obecnie nie istnieją jednolite standardy dotyczące organizacji  postępowania w stosunku do pacjenta cierpiacego z powodu bólu. Projekt został stworzony we współpracy z Polskim Towarzystwem Badania Bólu. 

Czytaj dalej

21.03.2018 | sejm.gov.pl

06.03.2018 roku do #MZ wpłynęła interpelacja w sprawie szkodliwości leku #EllaOne, zgłoszona przez posłankę Annę Elżbietę Sobecką. #EuropejskaAgencjaLeków w porozumieninu z #URPL oraz firmą #GedeonRichter Plc. już jakiś czas temu przekazały do wiadomości pracowników ochrony zdrowia ostrzeżenia o stosowaniu octanu uliprystalu oraz podjęły badania nad lekiem #Esmya, który także zawiera #OctanUliprystalu.  

Więcej informacji

21.03.2018 | Gazeta Prawna

W ramach ratunkowego systemu leczenia w Polsce do #MZ trafiło przez pół roku 326 wniosków, z czego 83 zostało rozpatrzonych pozytywie. Zgodę na #RatunkoweLeczenie wydaje minister zdrowia w drodze decyzji administracyjnej, mimo to zdarza się że #NFZ ją kwestionuje, odmawiając finansowania. Do tej pory koszty leków wynoszą 4 527 807,06 zł.

Więcej informacji 

19.03.2018 | NFZ

W związku z Obwieszczeniem #MZ z 26.02.2018 roku w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych #DepartamentGospodarkiLekami udostępnił nową wersję #SłownikProduktówHandlowych

Więcej informacji

15.03.2018 | Rynek Aptek

14 marca 2018 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano kolejną wersję #ProjektUstawy o produktach kosmetycznych, po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w czasie posiedzenia Komisji Prawniczej, które odbyło się 16 lutego 2018 roku. Projekt przesłany przez #MZ 12.03.2018 r. czeka na weryfikację przez Komisj​ę Prawniczą, a po jej uzyskaniu zostanie przedłożony Radzie Ministrów. 

Więcej szczegółów

15.03.2018 | Rynek Aptek

#ResortZdrowia powołał specjalny zespół, który ma wyjaśnić sporną kwestię: czy pacjent ma prawo otrzymać leki z darowizny np. zbiórek publicznych. Często dyrekcja szpitali oraz sami pacjenci nie wiedzą jak postępować z lekami zakupionymi dzięki publicznym zbiórkom. W tej sprawie nie ma jednomyślności pomiędzy #MZ i #NFZ.

Czytaj więcej

05.10.2017 | Gazeta Prawna

#Szczepienieinterwencyjne, kwarantanna, szybki dostęp do kombinezonów ochronnych, prostsza kwalifikacja do szczepień – nad takimi regulacjami na wypadek zarazy pracuje Ministerstwo Zdrowia #mz . #WHO ostrzega, że wraca epidemia odry (35 przypadków śmiertelnych w ostatnich kilkunastu miesiącach w samej Europie), atakuje też #WZW typu A. Uśpioną bombą jest grypa. Narasta problem cholery w Afryce (w pierwszej połowie roku wykrywano codziennie nawet 5 tys. nowych zachorowań w Jemenie). To doniesienia z ostatnich miesięcy. Również polskie statystyki nie pozostawiają złudzeń: np. w tym roku (do września) na wirusowe zapalenie wątroby typu A zachorowało 1700 osób, podczas gdy rok temu zaledwie 27.

Czytaj więcej

15.09.2017 | Rynek Aptek

Jak informuje resort zdrowia na swojej stronie internetowej jest akceptacja dla praktyki zawodowej odbytej poza Polską dla #technikfarmaceutyczny. Minister Zdrowia #mz może uznać twoją praktykę zawodową, którą odbyłeś poza Polską.

Czytaj więcej

25.08.2017 | Dziennik Ustaw RP

W #DziennikUstaw opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia #MZ z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie wykazu nowych substancji psychoaktywnych.

Zobacz rozporządzenie

14.08.2017 | Rynek Aptek

W związku z brakiem dostępności na polskim rynku produktów leczniczych: Vesanoid, tretinoinum, kapsułki miękkie 10 mg oraz Myocet, doxorubicinum liposomanum nonpegylatum, proszek, dyspersja i rozpuszczalnik do koncentratu do sporządzania dyspersji do infuzji, 50 mg, Minister Zdrowia #mz wydał zgodę na stosowanie produktów leczniczych sprowadzanych w ramach #importdocelowy. Zmiany mają ma celu zapewnienie dostępu do #leki stosowanych w ramach #chemioterapia, a czasowo niedostępnych na terytorium Polski.

Czytaj więcej

09.08.2017 | Rynek Zdrowia

Z małych miast mogą zniknąć oddziały geriatryczne. Reforma #służbazdrowia, która wchodzi w życie w październiku, spowoduje, że niektóre szpitale powiatowe nie dostaną pieniędzy na takie placówki. Ministerstwo Zdrowia #mz zapewnia, że po reformie dostęp do lekarzy specjalistów będzie szybszy, a podział środków sprawiedliwszy. Tymczasem ustawa o #siećszpitali przewiduje stworzenie kilku stopni referencyjności. Wiele niewielkich szpitali powiatowych otrzymało 1. stopień referencyjności, a co za tym idzie, nie dostaną one funduszy na utrzymywanie oddziału geriatrycznego. 

Czytaj więcej

07.08.2017 | Rynek Aptek

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia #mz z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych #NFZ #apteka ma obowiązek przekazywać dane dotyczące #lekrecepturowy . W zakresie atrybutu „składnik leku”, dane należy sprawozdawać w jednostkach miary przyjętych dla składowych kosztowych leku recepturowego wprost określonych w rozporządzeniu, to jest w gramach, mililitrach lub sztukach. 

Czytaj więcej

25.07.2017 | Rynek Aptek

Minister Zdrowia #mz wydał projekt nowelizacji rozporządzenia ws. rezerwy szczepionek oraz innych immunologicznych produktów leczniczych, stosowanych w razie wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub epidemii. Chodzi o #szczepionka przeciwko błonicy.

Czytaj więcej

25.07.2017 | Rynek Aptek

Według prof. Konrada Rejdaka, konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie neurologii. Produkcja leków na bazie marihuany w Polsce wpłynęłaby na pewno na zmniejszenie ich ceny i czasu oczekiwania. Dotychczas preparaty z #leczniczamarihuana można było sprowadzać wyłącznie z zagranicy za pośrednictwem Ministerstwa Zdrowia #mz, co trwało tygodniami.

Czytaj więcej

24.07.2017 | Rządowe Centrum Legislacji

Minister Zdrowia #mz wydał projekt rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Określa wymagania dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagania bakteriobójcze, fizykochemiczne oraz organoleptyczne. 

Czytaj więcej

24.07.2017 | Rynek Aptek

Naczelna Rada Lekarska #nrl wydała stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia #mz w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

Czytaj więcej

20.07.2017 | Narodowy Fundusz Zdrowia

#nfz informuje, że w dniu 18 lipca 2017 r. Minister Zdrowia #mz w porozumieniu z Ministrem Rozwoju i Finansów zatwierdził zmianę planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 r., skutkującą zwiększeniem środków na świadczenia opieki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich Funduszu o kwotę 1 435 197 tys. zł.

Czytaj więcej

30.06.2017 | Rynek Aptek

Polski Komitet Zielarski #pkz złożył do Ministerstwa Zdrowia #mz petycję w sprawie zmiany #prawofarmaceutyczne tak, by umożliwiało dopuszczenie producentów #leki do obrotu hurtowego wytworzonych przez siebie leków bez konieczności zakładania #hurtowniafarmaceutyczna.

Czytaj petycję

29.06.2017 | Rynek Aptek

Ministerstwo zdrowia #mz tłumaczy, że w sytuacji, gdy podmiot leczniczy traci umowę na udzielanie świadczeń zdrowotnych (np. w wyniku przegranego konkursu ofert lub niezakwalifikowania do #siećszpitali prawa pacjenta zabezpieczają przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

Czytaj więcej

28.06.2017 | Rynek Aptek

Minister Zdrowia: Do #siećszpitali wejdą 145 tys. 152 łóżka szpitalne, poza siecią natomiast zostanie jedynie 7887 dotychczas dostępnych łóżek. Oznacza to, że do sieci nie zostało zakwalifikowanych tylko 5,15 proc. dotychczas zakontraktowanych łóżek. #MZ dodało, że jeśli chodzi o liczbę szpitali, które wejdą do sieci, będzie ich 593 spośród 912 lecznic, które miały dotychczas zakontraktowane świadczenia w #NFZ.

Czytaj więcej

Strony