<brak>

Ten termin ma: 3.
Oglądasz: 1 - 3


10.08.2018 | www.fda.gov

#FDA zatwierdziła lek #Fulphila jako lek biopodobny do Neulasty. #Neulasta to lek stosowany u osób otrzymujących chemioterapię mielosupresyjną, której towarzyszy często zmniejszenie ilości neutrofilów we krwi. Wiąże sie to ze zwiększoną podatnością na infekcje.

Więcej informacji

10.08.2018 | Alivia

Amerykańska Agencja Leków #FDA zatwierdziła lek #Fulphila (pelfiglastrym), który jest pierwszym #LekBiopodobny do leku #Neulasta. Leki te znajdują zastosowanie w zmniejszeniu ryzyka zakażenia u pacjentów chorych na nowotowry , inne niż nowotwory szpiku. 

Zobacz więcej

12.03.2018 | Rynek Aptek

Europejska Agencja Leków #EMA zaakceptowała ponowną rejestrację biopodobnej substancji #Pegfilgrastim. Chodzi o biopodobny lek do #Neulasta firmy #Amgen

Czytaj więcej