<brak>

Ten termin ma: 220.
Oglądasz: 1 - 25


22.10.2018 | Polityka Zdrowotna

#NFZ poinformował, że Karta Europejskiego Ubezpieczenia Zdrowotnego #EKUZ będzie ważna 18 miesięcy, a nie rok jak dotychczas. Dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż. jej ważność będzie wynosiła natomiast 5 lat. 

Zobacz szczegóły

18.10.2018 | OIA Częstochowa

#OIACzęstochowa opublikowałą na stronie instrukcję aktualizacji personelu apteki w portalu #NFZ w związku z prośbą śląskiego oddziału NFZ  o zweryfikowanie i zaktualizowanie personelu zatrudnionego w aptekach i punktach aptecznych. 

Czytaj dalej

18.10.2018 | Rynek Aptek

Zastępca prezesa ds. operacyjnych #NFZ w rozmowie z #RynekAptek wyjaśnia zmiany jakie nastąpi w kontrolach tego organu wobec placówek zdrowia. Zdaniem przedstawiciela NFZ dużą zmianą będzie wprowadzenie, tzw. #EKontrola, tzn. przeprowadzenia kontroli zza biurka.

Zobacz szczegóły

17.10.2018 | NFZ

#NFZ informuje o wartości refundacji i ilości zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.w okresie styczeń- lipiec 2018 r. 

Zobacz szczegóły

12.10.2018 | RCL

#MinisterstwoZdrowia opublikowało właśnie projekt nowelizacji, który zakłada utworzenie #KorpusKontrolerski, który będzie podlegał po centralę #NFZ i będzie realizował politykę Prezesa NFZ. Takie działanie ma na celu ujednolicenie wszelkich inerpretacji wojewódzkich NFZ. 

Zobacz szczegóły

10.10.2018 | Sąd Okręgowy w Łodzi

Dopiero po kilku miesiącach od zwolnienia się #KierownikApteki, przedsiębiorca prowadzący jedną z łódzkich aptek zgłosił do #WIF oraz #NFZ kolejną osobę, która miała objąć stanowiska kierownika w tej aptece. W rezultacie NFZ nakazał zwort refundacji za ten okres. 

Zobacz wyrok Sądu w tej sprawie

04.10.2018 | NFZ

#NFZ opublikował #Raport dot. kosztów całkowitego budżetu na refundację w okresie styczeń-sierpień 2018r.  Z przedstawionych informacji wynika,że wydano 66,8% kwoty przeznaczonej na refundację, co wyniosło nieco ponad 5,617 mld zł. 

Czytaj raport

02.10.2018 | OIA Kraków

Na stronie #OIAKraków opublikowano odpowiedź małopolskiego oddziału #NFZ dotyczącą zapytania izby odnośnie braku tytułu zawodowego lekarza na recepcie. Zgodnie z odpowiedzią farmaceuci mogą uzupełnić brakujące dane na podstawie posiadanej wiedzy. Należy umieścić je na rewersie recepty papierowej lub uzupełnić #DokumentRealizacjiRecepty i przesłać dane w komunikacie elektronicznym przekazywanym do OW NFZ.

Czytaj więcej

01.10.2018 | Okręgowa Izba Aptekarska w Katowicach

#OIAKatowice opublikowała komunikat #NFZ ws. przyznania prawa do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR.

Zobacz komunikat

27.09.2018 | Puls Biznesu

Narodowy Fundusz Zdrowia #NFZ planuje stworzyć swój własny sytem informatyczny, który będzie obsługiwał placówki ochrony zdrowia w Polsce. Ma to złamać monopol takich firm jak #Kamsoft czy #Asseco

Zobacz szczegóły

25.09.2018 | Sejm

#MinisterstwoZdrowia informuje, że trwają prace nad projektem rozporządzenia ws. wprowadzenia pilotażu #OpiekaFarmaceutyczna. Ma ono określić zasady prowadzenia dokumentacji oraz sposób  rozliczenia jej świadczenia z budżetu #NFZ. Ponadto poinformowani, że w październiku br. #CSIOZ ma dostarczyć polskim aptekom oprogramowanie informatyczne umożliwiające prowadzenie opieki. 

Zobacz szczegóły

25.09.2018 | NFZ

#NFZ informuje o wielkości kwoty refundacji i ilości zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych w styczniu- czerwcu 2018 r. 

Zobacz szczegóły

25.09.2018 | NFZ

Departament Gospodarki Lekami Narodowego Funduszu Zdrowia #NFZ poinformował o nowej publikacji słownika produktów handlowych wersja 274.

Zobacz nowy słownik

24.09.2018 | Gazeta Prawna

#MinisterstwoZdrowia planuje wprowadzenie zmian do #UstawaRefundacyjna jeszcze w tym roku. Chodzi o zapis, że z każdego budżetu #NFZ co najmniej 16,5 proc. środków, zostanie przeznaczonych na #LekiRefundowane

Zobacz szczegóły

10.09.2018 | www.24kurier.pl

#NFZ w ciagu dwóch lat trwania programu #DarmoweLekiDlaSeniora zapłacił za leki blisko 41 mln złotych w Zachodniopomorskiem. W 2018 roku w okresie od stycznia do końca lipca w województwie zachodniopomorskim z aptek wydano 1,4 mln opakowań leków, na kwotę refundacji wynoszącą 15,5 mln zł.

Więcej na ten temat

07.09.2018 | Rynek Aptek

#NFZ opublikował komunikat dot. kontroli w aptekach ogólnodostępnych w II kwartale 2018 r. Łącznie kontroli poddano 201 aptek, z czego w 186 znaleziono nieprawidłowości. 

Zobacz jakie nieprawidłowosci wykazały kontrole NFZ

03.09.2018 | NFZ

#NFZ prezentuje wydatki na #Refundacja w okresie styczeń- lipiec 2018 r. NFZ wydatkował w tym okresie prawie 57% całości budżetu na 2018 r. 

Zobacz szczegóły

24.08.2018 | NFZ

#NFZ opublikowało #KomunikatNarodowegoFunduszuZdrowia w sprawie wartości refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych w okresie od stycznia do maja 2018r. 

Czytaj komunikat

23.08.2018 | NFZ

Na stronie #NFZ pojawił się #KomunikatNarodowegoFunduszuZdrowia dla Świadczeniodawców realizujących zaopatrzenie w #WyrobyMedyczne

Czytaj komunikat

23.08.2018 | Polityka Zdrowotna

W związku z wprowadzeniem elektornicznego potwierdzenia wystawienia wniosku na #WyrobyMedyczne, bez konieczności odbycia wizyty w oddziale #NFZ, przewiduje się wprowadzenie nowego wzoru na zapotrzebowanie na wyroby medyczne, które będzie obowiązywać od 1 paźdzeirnika br. 

Zobacz szczegóły

17.08.2018 | aptekaszpitalna.pl

#NFZ podaje że od września 2016r. do kwietnia 2018r. liczba bezpłatnych opakowań leków wydanych pacjentom 75 plus wynosi 77,7 mln. Według #MZ na realizację projektu w bieżacym roku przeznaczono już 643,3 mln zł. Obecnie od 1. lipca lista leków bezpłtnych dla seniorów obejmuje 2008 pozycji.

Więcej szczegółów

17.08.2018 | NFZ

Na stronie #NFZ pojawiło się #Zarządzenie Prezesa NFZ zmieniające zarządzenie zmieniające niektóre zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Dotyczy ono m.in. programów lekowych i chemioterapii.

Czytaj zarządzenie

16.08.2018 | NFZ

Na stronie #NFZ pojawiła się informacja o spotkaniu dotyczącym koncepcji rozwiązania informatycznego NFZ wspierającego procesy elektronicznego potwierdzania zlecenia na zaopatrzenie pacjenta w wyrób medyczny. Osoby chętne proszone są o przysyłanie zgłoszeń do 24.08.2018r.

Więcej szczegółów 

16.08.2018 | www.twojezdrowie.rmf24.pl

Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca podkreśla, że mimo wprowadzenia do programów lekowych dla pacjentów z rakiem płuc nowych leków (#Niwolumab, #Pembrolizumab, #Nintedanib) kwota kontraktów z #NFZ w ramach programów leczenia nowotworów płuc w poszczególnych szpitalach nie zwiększyła się. Stwarza to problem z finansowaniem nowego leczenia.

Więcej na ten temat 

10.08.2018 | Roche Polska

#RochePolska wydało oświadczenie, w którym opisuje swoje stanowisko wobec #Zarządzenie prezesa #NFZ dotyczące warunków zawierania i realizacji umów w zakresie programów lekowych. FirmaFarmaceutyczna twierdzi, że zarządzenie zawiera liczne błędy i łamie obowiązujące przepisy prawne.

Więcej na ten temat

Strony