nfz

20.09.2017 | mgr.farm

Do redakcji portalu mgr.farm napływają sygnały o problemach z #ZestawienieRefundacyjne za okres 17/2017 wysyłanymi przez apteki do #NFZ. Okazuje się, że z raportu zwrotnego znikają niektóre recepty. NFZ przyznaje, że problem taki faktycznie istnieje ale trwają prace nad jego usunięciem.

Czytaj więcej

19.09.2017 | NFZ

Prezes #NFZ wydał zarządzenie w sprawie udostępniania na stronach Biuletynu Informacji Publicznej #BIP NFZ-u informacji o wynikach kontroli.

Zobacz zarządzenie. 

17.09.2017 | Okręgowa Izba Aptekarska we Wrocławiu

Wydział Gospodarki Lekami Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego #NFZ informuje, że w obiegu aptecznym pojawiają się #SfałszowaneRecepty na leki narkotyczne (#Oxycontin, #Durogesic, #MSTContinus) oraz psychotropowe (#Clonazepam). 
Recepty są wystawiane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ale numery tych recept nie są wygenerowane przez Oddział Dolnośląski, mimo iż budowa numerów jest poprawna i sugeruje, że zostały one przydzielone przez DOW NFZ. 

Zobacz sfałszowane recepty. 

11.09.2017 | Polityka Zdrowotna

#NFZ chce zachęcić niektóre szpitale do korzystania z tańszych leków na WZW typu C. Szpital, który kupi dla pacjentów tańsze leki na WZW C i zmieści się w 27 tys. zł na pacjenta dostanie premię. To ma zachęcić szefów szpitali do efektywniejszej gospodarki lekowej, a firmy do obniżek. 

Czytaj więcej

08.09.2017 | mgr.farm

Realizacja przez #TechnikFarmaceutyczny recepty na lek zawierający w składzie substancję bardzo silnie działającą z wykazu A bądź leku recepturowego zawierającego w swoim składzie substancję odurzającą z grupy II-N jest zdaniem #NFZ nieprawidłowa.

Czytaj więcej

Zobacz raport NFZ

05.09.2017 | Narodowy Fundusz Zdrowia

W II kwartale 2017 r. Oddziały Wojewódzkie #NFZ przeprowadziły łącznie 212 postępowań kontrolnych w aptekach, z czego 199 kontroli zakończyło się przekazaniem zaleceń pokontrolnych. W 25 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji recept refundowanych. Pozostałe postępowania kontrolne zakończyły się wystosowaniem do aptek zaleceń pokontrolnych z negatywną oceną podmiotów kontrolowanych (56 postępowań) lub oceną pozytywną i jednoczesnym wskazaniem uchybień, nieprawidłowości (131 postępowań).

Zobacz raport

05.09.2017 | Rynek Aptek

W II kwartale 2017 r. Oddziały Wojewódzkie #NFZ przeprowadziły łącznie 87 postępowań kontrolnych ordynacji lekarskiej. W 14 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie ordynacji lekarskiej. Pozostałe postępowania kontrolne zakończyły się negatywną oceną podmiotów kontrolowanych (35 postępowań) lub oceną pozytywną z jednoczesnym wskazaniem uchybień lub nieprawidłowości (38 postępowań).

04.09.2017 | Polityka Zdrowotna

Koszt jaki poniósł #NFZ w lipcu br. na #LekiRefundowane wyniósł prawie 1 miliard złotych, natomiast od początku tego roku kwota ta przekroczyła już 6,7 mld złotych. 

Zobacz szczegóły. 

01.09.2017 | Narodowy Fundusz Zdrowia

Prezes #NFZ wydał projekt zarządzenia dotyczący leczenia szpitalnego w zakresie programów zdrowotnych (lekowych). Zmiany mają na celu zwiększenie dostępności do terapii dla pacjentów leczonych w ramach #programylekowe "Leczenie przewlekłego #wzwc terapią bezinterferonową".

Czytaj więcej

31.08.2017 | Śląska Izba Aptekarska

#OIAKatowice przekazuje do wiadomości komunikat śląskiego OW #NFZ dla świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne. Oddział informuje, że w dniu 24 sierpnia 2017 r. została zaimplementowana nowa, opublikowana przez Centralę NFZ, wersja słownika refundowanych wyrobów medycznych. W związku z różnymi sposobami refundacji ww. cewników istnieje konieczność dokonania zmian w załącznikach nr 1 do umowy, w drodze aneksu, od 1 września 2017 r. – dotyczy tych świadczeniodawców, którzy posiadają w swojej ofercie asortymentowo-cenowej cewniki urologiczne o kodzie P.095.

Zobacz komunikat

Strony