SzortyFarmaceutyczne - termin #nfz

Ten termin ma: 157.
Oglądasz: 1 - 10


12.04.2018 | Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi

#OIAŁódź informuje nt.metodyki postępowania w #NFZ przy określaniu wymiaru kar umownych nakładanych na apteki.

Zobacz szczegóły

09.04.2018 | NFZ

#NFZ opublikował koszty całkowitego budżetu na refundację w okresie styczeń – luty 2018 roku. W ciągu dwóch miesięcy wykorzystano 15,98 procent całkowitego budżetu na refundację, który wynosi 12 179 264 tys. zł.

Zobacz szczegóły

06.04.2018 | Okręgowa Izba Aptekarska w Katowicach

Śląski #NFZ przekazuje do wiadomości stanowisko #MinisterstwoZdrowia dot. refundacji środków absorbcyjnych przysługujących osobom posiadającym uprawnienia z tzw. #UstawaZaŻyciem.

Zobacz komunikat

05.04.2018 | Rynek aptek

#NFZ w Olsztynie zwraca się z ponowną prośbą o sprawdzenie i aktualizację ewidencji personelu zatrudnionego w aptekach.

Zobacz szczegóły

28.03.2018 | Ministerstwo Zdrowia

#MinisterstwoZdrowia zwrócił się do #NFZ o zastosowanie korzystnej interpretacji zmian w rozporządzeniu w sprawie dofinansowania środków absorpcyjnych. Wnioskuje o przyznanie uprawnionym pacjentom podwójnego limitu finansowego, w przypadku wydania większej niż 90 sztuk wyrobów medycznych.

Zobacz szczegóły

27.03.2018 | Okręgowa Izba Aptekarska w Katowicach

#NFZ w Katowicach wyjaśnia czy wdowom pomgórnkach należą się darmowe leki. Fundusz informuje, że taka osoba nie uprawnień do otrzymywania bezpłatnych produktów leczniczych. 

Zobacz komunikat

21.03.2018 | NFZ

#NFZ opublikował znowelizowane zarządzenie ws. określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie #ProgramyLekowe

Zobacz szczegóły

21.03.2018 | Gazeta Prawna

W ramach ratunkowego systemu leczenia w Polsce do #MZ trafiło przez pół roku 326 wniosków, z czego 83 zostało rozpatrzonych pozytywie. Zgodę na #RatunkoweLeczenie wydaje minister zdrowia w drodze decyzji administracyjnej, mimo to zdarza się że #NFZ ją kwestionuje, odmawiając finansowania. Do tej pory koszty leków wynoszą 4 527 807,06 zł.

Więcej informacji 

19.03.2018 | Związek Powiatów Polskich

Do #MinisterstwoZdrowia trafił projekt nowelizacji ustawy #PrawoFarmaceutyczne dot. #DyżuryNocne aptek, przygotowany przez Naczelna Izba Aptekarska #NIA oraz #ZwiązekPowiatówPolskich. Zakłada on, m.in. finansowanie dyżurów z budżetu #NFZ, przymus do pełnienia dyzurów przez apteki oraz ograncizenia dyżurujących aptek w danym powiecie do maksymalnie dwóch. 

Zobacz szczegóły

15.03.2018 | Rynek Aptek

#ResortZdrowia powołał specjalny zespół, który ma wyjaśnić sporną kwestię: czy pacjent ma prawo otrzymać leki z darowizny np. zbiórek publicznych. Często dyrekcja szpitali oraz sami pacjenci nie wiedzą jak postępować z lekami zakupionymi dzięki publicznym zbiórkom. W tej sprawie nie ma jednomyślności pomiędzy #MZ i #NFZ.

Czytaj więcej

Strony