Szorty Farmaceutyczne - termin #nfz

Ten termin ma: 178.
Oglądasz: 1 - 25


11.06.2018 | NFZ

#NFZ wydał komunikat dla świadczeniodawców i osób uprawnionych do wystawiania recept ws. pobierania unikalnych numerów identyfikujących recepty.

Zobacz komunikat

08.06.2018 | Rynek Aptek

Narodowy Fundusz Zdrowia #NFZ w I kwartale 2018 r. przeprowadził 108 kontroli ordynacji lekarskich. Tylko w 16 przypadakach nie stwierdzono nieprawidłowości. 

Zobacz szczegóły

07.06.2018 | Polityka Zdrowotna

#NFZ podsumował kontrole, które przeprowadził w aptekach w I kwartale 2018 r. Na 185 kontroli, w 178 przypadków zgłoszono zalecenia pokontrolne. 

Zobacz jakie uchybienia znaleźli kontrolerzy NFZ

07.06.2018 | Polityka Zdrowotna

#NFZ podsumował kontrole jakie przeprowadził w 2018 r. u świadczeniodawców. Łącznie fundusz odbył 425 takich kontroli. 

Zobacz szczegóły

05.06.2018 | NFZ

#NFZ opublikował koszty całkowitego budżetu na refundację w okresie styczeń – kwiecień 2018 roku. W ciągu tego okresu wykorzystano 32,39 procent całkowitego budżetu na refundację, który wynosi 12 414 756 tys. zł.

Zobacz szczegóły

04.06.2018 | Okręgowa Izba Aptekarska w Zielonej Górze

#OIAZielonaGóra przypomina o obowiązku powiadamiania #NFZ o wygaśnięciu bądź cofnięciu zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej oraz miejscu przechowywania recept i odpisów recept, w terminie 7 dni od wydania decyzji w sprawie.

Zobacz komunikat

01.06.2018 | Rynek Aptek

Do #MinisterstwoZdrowia wpłynęły trzy oferty kandydatur na stanowisko prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia #NFZ

Zobacz szczegóły

01.06.2018 | NFZ

#NFZ informuje, że od dnia 1 lipca 2018 roku rozszerzony zostanie zakres danych przekazywany w ramach komunikatów sprawozdawczych XML.

Zobacz komunikat

26.05.2018 | nfz.gov.pl

25 maja na stronie #NFZ zostało opublikowane #Zarządzenie ws. określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie #Chemioterapia oraz ws. zmiany zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

Więcej informacji

26.05.2018 | Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie

#OIAWarszawa opublikowała pismo Mazowieckiego Oddziału #NFZ ws. realizacji recept z adnotacją całkowitej realizacji, daty i godziny całkowitej realizacji recepty oraz brakiem kodu pocztowego na recepcie.

Zobacz komunikat

17.05.2018 | Rynek Aptek

Narodowy Fundusz Zdrowia #NFZ planuje zmodyfikować swój plan finansowy, a to ze względu na fakt zwiększenia ściągalności na ubezpieczenia zdrowotne. 

Zobacz szczegóły

15.05.2018 | NFZ

#NFZ informuje o obowiązkach świadczeniodawców dotyczących druków recept i unikalnych numerów identyfikujących recepty, wynikających z ustawy #PrawoFarmaceutyczne.

Zobacz komunikat

15.05.2018 | NFZ

#NFZ wydał komunikat ws. obowiązku pisemnego powiadomienia oddziału wojewódzkiego NFZ o miejscu przechowywania recept i wydanych na ich podstawie odpisów w przypadku cofnięcia, uchylenia, stwierdzenia wygaśnięcia lub nieważności zezwolenia na prowadzenie apteki lub punktu aptecznego.

Zobacz komunikat

09.05.2018 | Polityka Zdrowotna

#NFZ przedstawił dane dot. kwot wydanych na #LekiRefundowane w I kwartale 2018 r. 

Zobacz dane

08.05.2018 | NFZ

#NFZ przekazuje do konsultacji projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w leczeniu szpitalne w zakresie #Chemioterapia

Zobacz zarządzenie

08.05.2018 | Naczelna Izba Aptekarska

#NFZ wydał komunikat ws. braku zapisów prawnych, dotyczących możliwości dzielenia ilości leku zawartego w jednym opakowaniu, we wchodzącym w życie rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 roku ws. recept.

Zobacz komunikat

04.05.2018 | Okręgowa Ozba Aptekarska w Częstochowie

Śląski Odział Wojewódzki #NFZ zwraca się z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi przy realizacji recept, na których wypisano leki o wysokiej refundacji oraz na leki zagrożone wywozem.

Zobacz komunikat

02.05.2018 | NFZ

#NFZ opublikował zarządzenie w sprawie określenia szczegółowego komunikatu sprawozdawczego XML dotyczącego zaopatrzenia w #WyrobyMedyczne. Nowe przepisy wchodzą w życie 1 czerwca br. 

Zobacz zarządzenie

30.04.2018 | NFZ

#NFZ opublikował schemat parsowania (#XSD) wykorzystywany w procesie importu komunikatu #LEK 2.5, służący do przekazania danych dotyczących realizacji recept przez apteki do oddziałów wojewódzkich NFZ.

Zobacz schemat

24.04.2018 | NFZ

#NFZ wydał komunikat ws. prawidłowego przekazywania danych dot. farmaceutów realizujących recepty. 

Zobacz komunikat

12.04.2018 | Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi

#OIAŁódź informuje nt.metodyki postępowania w #NFZ przy określaniu wymiaru kar umownych nakładanych na apteki.

Zobacz szczegóły

09.04.2018 | NFZ

#NFZ opublikował koszty całkowitego budżetu na refundację w okresie styczeń – luty 2018 roku. W ciągu dwóch miesięcy wykorzystano 15,98 procent całkowitego budżetu na refundację, który wynosi 12 179 264 tys. zł.

Zobacz szczegóły

06.04.2018 | Okręgowa Izba Aptekarska w Katowicach

Śląski #NFZ przekazuje do wiadomości stanowisko #MinisterstwoZdrowia dot. refundacji środków absorbcyjnych przysługujących osobom posiadającym uprawnienia z tzw. #UstawaZaŻyciem.

Zobacz komunikat

05.04.2018 | Rynek aptek

#NFZ w Olsztynie zwraca się z ponowną prośbą o sprawdzenie i aktualizację ewidencji personelu zatrudnionego w aptekach.

Zobacz szczegóły

28.03.2018 | Ministerstwo Zdrowia

#MinisterstwoZdrowia zwrócił się do #NFZ o zastosowanie korzystnej interpretacji zmian w rozporządzeniu w sprawie dofinansowania środków absorpcyjnych. Wnioskuje o przyznanie uprawnionym pacjentom podwójnego limitu finansowego, w przypadku wydania większej niż 90 sztuk wyrobów medycznych.

Zobacz szczegóły

Strony