<brak>

Ten termin ma: 196.
Oglądasz: 1 - 25


10.08.2018 | Roche Polska

#RochePolska wydało oświadczenie, w którym opisuje swoje stanowisko wobec #Zarządzenie prezesa #NFZ dotyczące warunków zawierania i realizacji umów w zakresie programów lekowych. FirmaFarmaceutyczna twierdzi, że zarządzenie zawiera liczne błędy i łamie obowiązujące przepisy prawne.

Więcej na ten temat

07.08.2018 | NFZ

Na stronie internetowej #NFZ pojawiło się #Zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju programy zdrowotne – w zakresach: profilaktyczne programy zdrowotne.

Czytaj zarządzenie

07.08.2018 | NFZ

Na stronie #NFZ pojawił się #KomunikatNarodowegoFunduszuZdrowia dla świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie programów lekowych oraz chemioterapii. Komunikat dotyczy m. in. zmian w komunikacie ze słownikiem produktów handlowych wykorzystanych w chemioterapii i programach lekowych.

Więcej szczegółów

03.08.2018 | NFZ

Na stronie #NFZ pojawiło się #Zarządzenie w sprawie określenia szczegółowego komunikatu sprawozdawczego XML dotyczącego zaopatrzenia w #WyrobyMedyczne. Zmiany spowodowane tym zarządzeniem wchodzą w życie 01. września 2018 r.

Czytaj więcej

03.08.2018 | NFZ

Na stronie #NFZ pojawił się #KomunikatNarodowegoFunduszuZdrowia zawierający informacje o kosztach całkowitego budżetu na refundację w okresie od stycznia do czerwca 2018r. W opisywanym okresie wykorzystano 48,70% środków pieniężnych przeznaczonych na refundację. 

Więcej szczegółów

01.08.2018 | NFZ

Na stronie #NFZ pojawiło się #Zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie #ProgramyLekowe.

Więcej informacji

31.07.2018 | NFZ

Na stronie #NFZ pojawiło się nowe #Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie trybu i sposobu postępowania
dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących #Recepty.

Czytaj dalej

24.07.2018 | NFZ

#NFZ opublikował projekt zarządzenia w sprawie określenia szczegółowego komunikatu sprawozdawczego XML dotyczącego zaopatrzenia w #WyrobyMedyczne.

Zobacz projekt

20.07.2018 | Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie

#NFZ w Warszawie kwestionuje zasadność stosowania mnożników podczas wprowadzania składników recepturowych. W związku z tym #OIAWarszawa wysłała zapytanie w jaki sposób prawidłowo wprowadzać składniki recepturowe. 

Zobacz odpowiedź NFZ

20.07.2018 | NFZ

#NFZ opublikował obwieszczeńia dot. zmian w słowniku produktów handlowych, w tym leków refundowanych, wyrobów medycznych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. 

Zobacz obwieszczenie

12.07.2018 | NFZ

#NFZ informuje, że apteki, w przypadku wycofania leku z obrotu na podstawie decyzji #GIF, są zobowiązane do złożenia wniosku o otwarcie okresu rozliczeniowego i dokonania korekty sprawozdawanych danych. 

Zobacz komunikat

11.07.2018 | NFZ

#NFZ informuje o możliwości złożenia przez apteki wniosku o otwarcie okresu rozliczeniowego i dokonanie korekty sprawozdanych danych, w przypadku leków zawierających #Valsartanum, wycofanych z obrotu decyzją #GIF.

Zobacz szczegóły

11.07.2018 | NFZ

#NFZ przedstawia nowe zarządzenie ws. zawierania umów, w ramach #ProgramLekowy

Zobacz szczegóły

05.07.2018 | Polityka Zdrowotna

#NFZ na refundację leków i wyrobów medycznych w maju br. wydał ponad miliard złotych. Biorąc pod uwagę łączne wydatki za 5 miesięcy tego roku było to ponad 5 mld zł i ponad 40% rocznego planu. 

Zobacz szczegóły

05.07.2018 | Rynek Aptek

Jak informuje #Infarma, wydatki na budżet #NFZ w 2019 r. będą niższe niż w tym roku. Zdaniem Infarmy jest to niezgodne z założeniem, zwiększania wydatków na leki. 

Zobacz szczegóły

04.07.2018 | NFZ

#NFZ opublikował zarządzenie prezesa z dnia 3 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie ws. określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie #ProgramyLekowe

Zobacz zarządzenie

27.06.2018 | Okręgowa Izba Aptekarska w Bydgoszczy

#OIABydgoszcz przedstawia interpretacja #NFZ dot. rozliczania refundacji leku sprowadzonego zza granicy w celu wykonania #LekRecepturowy

Zobacz szczegóły

26.06.2018 | NFZ

#NFZ podaje wielkość kwoty #refundacja i ilości zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych, za marzec 2018 roku.

Zobacz szczegóły

11.06.2018 | NFZ

#NFZ wydał komunikat dla świadczeniodawców i osób uprawnionych do wystawiania recept ws. pobierania unikalnych numerów identyfikujących recepty.

Zobacz komunikat

08.06.2018 | Rynek Aptek

Narodowy Fundusz Zdrowia #NFZ w I kwartale 2018 r. przeprowadził 108 kontroli ordynacji lekarskich. Tylko w 16 przypadakach nie stwierdzono nieprawidłowości. 

Zobacz szczegóły

07.06.2018 | Polityka Zdrowotna

#NFZ podsumował kontrole, które przeprowadził w aptekach w I kwartale 2018 r. Na 185 kontroli, w 178 przypadków zgłoszono zalecenia pokontrolne. 

Zobacz jakie uchybienia znaleźli kontrolerzy NFZ

07.06.2018 | Polityka Zdrowotna

#NFZ podsumował kontrole jakie przeprowadził w 2018 r. u świadczeniodawców. Łącznie fundusz odbył 425 takich kontroli. 

Zobacz szczegóły

05.06.2018 | NFZ

#NFZ opublikował koszty całkowitego budżetu na refundację w okresie styczeń – kwiecień 2018 roku. W ciągu tego okresu wykorzystano 32,39 procent całkowitego budżetu na refundację, który wynosi 12 414 756 tys. zł.

Zobacz szczegóły

04.06.2018 | Okręgowa Izba Aptekarska w Zielonej Górze

#OIAZielonaGóra przypomina o obowiązku powiadamiania #NFZ o wygaśnięciu bądź cofnięciu zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej oraz miejscu przechowywania recept i odpisów recept, w terminie 7 dni od wydania decyzji w sprawie.

Zobacz komunikat

01.06.2018 | Rynek Aptek

Do #MinisterstwoZdrowia wpłynęły trzy oferty kandydatur na stanowisko prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia #NFZ

Zobacz szczegóły

Strony