Szorty Farmaceutyczne - termin #nia

Ten termin ma: 139.
Oglądasz: 1 - 25


12.06.2018 | Naczelna Izba Aptekarska

Naczelna Izba Aptekarska #NIA przygotowała ankietę dla farmaceutów, w której pyta, czy #KierownikApteki powinien posiadać specjalizację. 

Zobacz ankietę

11.06.2018 | Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie

Naczelna Izba Aptekarska #NIA wydała komunikat ws. poparcia protestu farmaceutów pracujących w #AptekaSzpitalna

Zobacz komunikat

08.06.2018 | Okręgowa Izba Aptekarska w Gdańsku

Naczelna Izba Aptekarska #NIA zakwalifikowała trzech farmaceutów na stażowy wyjazd do Hiszpanii. Staż odbędzie się w jednej z #AptekaSzpitalna

Zobacz szczegóły

08.06.2018 | Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi

Naczelna Izba Aptekarska #NIA zachęca do lektury najnowszego numeru newslettera, w którym można, m.in. przeczytać o zmianach na stanowisku Głównego Inspektora Farmaceutycznego, czy też wiceministra zdrowia. 

Zobacz szczegóły

06.06.2018 | mgr.farm

Naczelna Izba Aptekarska #NIA nie zgadza się ze zdaniem #MinisterstwoZdrowia ws. #SzkoleniaFarmaceutów. Chodzi o kwestię dot. otrzymywania #PunktyTwarde. Zdaniem resortu nie można zaliczać farmaceutom punktów twardych za szkolenia odbywane online. Izba, natomiast jest odmiennego zdania. 

Zobacz szczegóły

26.05.2018 | Naczelna Izba Aptekarska

Naczelna Izba Aptekarska #NIA przygotowała poradnik dla farmaceutów ws. wprowadzenia ustawy o #RODO

Zobacz poradnik

26.05.2018 | Naczelna Izba Aptekarska

Naczelna Izba Aptekarska #NIA wydała komunikat ws. wprowadzenia pilnych zmian w rozporządzeniu ws. recept lekarskich. 

Zobacz komunikat. 

22.05.2018 | Rynek Aptek

Do rektorów wyższych uczelni medycznych została skierowana prośba przez #RPP oraz Prezesa #NIA w sprawie zwiększenia liczby godzin zajęć praktycznych dla studentów, dotyczących rozmowy z pacjentem i udzielania pacjentowi fachowej porady.

Więcej informacji

17.05.2018 | Naczelna Izba Aptekarska

Naczelna Izba Aptekarska #NIA wydała komunikat ws. obowiązku uzupełnienia do dnia 19 maja 2018 roku informacji o nr PESEL w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej #CEIDG.

Zobacz komunikat

15.05.2018 | Naczelna Izba Aptekarska

#NIA informuje, że wzwiązku z niedopełnieniem obowiązków rekrutacyjnych przez niektórych kandydatów w ramach I tury rekrutacji do #MiędzynarodowyProgramStażyZawodowych dla polskich farmaceutów, termin nadsyłania zgłoszeń został wydłużony. 

Zobacz szczegoły

10.05.2018 | Rynek Aptek

Naczelna Izba Aptekarska #NIA informuje, że podstawą do uznania kwalifikacji farmaceutów z zagranicy jest nostryfikacja dyplomu na jednym z Wydziałów Farmaceutycznych w Polsce i ws. tej należy zwracać się do Dziekanatów Uczelni Wyższych,

Zobacz szczegóły

23.04.2018 | Naczelna Izba Aptekarska

Naczelna Izba Aptekarska #NIA przygotowała opracowanie zmian, jakie wniosło nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia ws. recept lekarskich. 

Zobacz opracowanie

20.04.2018 | Naczelna Izba Aptekarska

Naczelna Izba Aptekarska #NIA opublikowała stanowisko #MinisterstwoZdrowia dot. zasad dystrybucji preparatów stabilnego jodu w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego,

Zobacz komunikat

18.04.2018 | EAHP

Naczelna Izba Aptekarska #NIA zachęca do wypełnienia ankiety dot. problemów z dostępnością leków, przygotowaną przez Europejskie Stowarzyszenie Farmaceutów Szpitalnych #EAHP

Zobacz ankietę

17.04.2018 | NIA

Naczelna Izba Aptekarska #NIA, tłumaczy na co powinny zwrócić uwagę osoby, które prowadzą aptekę ws. wprowadzenia nowych przepisów dot. ochrony danych osobowych #RODO, które wchodzą do życia 25 maja br. 

Zobacz komunikat

12.04.2018 | NIA

#NIA informuje, że trwa nabór na V edycję studiów podyplomowych #ZiołaWProfilaktceITerapii prowadzonych przez Katedrę i Zakład Farmakognozji Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Zobacz szczegóły

10.04.2018 | Naczelna Izba Aptekarska

Rusza druga edycja #MiędzynarodowyProgramStażyZawodowych organizowany przez Naczelną Izbę Aptekarską #NIA dla farmaceutów. Wybrani farmaceuci będą mogli odbyć staż w jednej z hiszpańskich #AptekaSzpitalna

Zobacz szczegóły

05.04.2018 | Rynek Aptek

Naczelna Izba Aptekarska #NIA odpowiedziała na pismo konfederacji #Lewiatan ws. szkodliwego wpływu #AptekaDlaAptekarza. Zdaniem Izby zmiany ustawy #PrawoFarmaceutyczne nie wpłynęły niekorzystnie na pacjenta. 

Zobacz szczegóły

22.03.2018 | Naczelna Izba Aptekarska

Naczelna Izba Aptekarska #NIA komentuje postuaty #StowarzyszenieFarmaceutówKatolickich ws. wprowadzenia #KlauzulaSumienia farmaceutów. Zdaniem Izby proponowane zmiany są zbyt ogólnikowe i istnieje potrzeba ich precyzyjnego określenia. 

Zobacz szczegóły

19.03.2018 | Związek Powiatów Polskich

Do #MinisterstwoZdrowia trafił projekt nowelizacji ustawy #PrawoFarmaceutyczne dot. #DyżuryNocne aptek, przygotowany przez Naczelna Izba Aptekarska #NIA oraz #ZwiązekPowiatówPolskich. Zakłada on, m.in. finansowanie dyżurów z budżetu #NFZ, przymus do pełnienia dyzurów przez apteki oraz ograncizenia dyżurujących aptek w danym powiecie do maksymalnie dwóch. 

Zobacz szczegóły

16.03.2018 | Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi

Na ostatniej radzie Naczelnej Izby Aptekarskiej #NIA omawiano, m.in. #UstawaOZawodzieFarmaceuty, pilotaż #OpiekaFarmaceutyczna oraz przyczyny braków leków w aptekach. 

Zobacz szczegóły

15.03.2018 | NIA

#NIA podtrzymuje swoje stanowisko w kwestii utrzymania #ZakazReklamyApteki, w rozumieniu art. 94a ust. 1 Prawa farmaceutycznego. Tym samym nie podziela obaw przedstawicieli #KonfederacjaLewiatan, sugerujących konieczność zmian w kierunku liberalizacji tego przepisu.

Więcej szczegółów

14.03.2018 | Polityka Zdrowotna

#NIA wydała komunikat ws. #ReklamaApteki. Zdaniem Izby takie przepisy chroniąc teres pacjentów. Jednocześnie Izba nie zgadza się z liberalizacją tego prawa, co wnioskuje konfederacja #Lewiatan

Zobacz szczegóły

14.03.2018 | Radio Szczecin

#NIA krytycznie odniosła się do planowanego nowego roporządzenia ws. recept, według którego to farmaceuta miałny zdecydować o poziomie odpłatności danego leku, jeśli nie zrobi tego lekarz. 

Zobacz opinię NIA

12.03.2018 | NIA

#Szkolenia odbywające się w formie internetowych programów edukacyjnych będą uznawane przez okręgowe izby aptekarskie na takich samych zasadach, jak miało to miejsce dotychczas informuje #NIA. Wyjaśnienia dotyczą opublikowanego 8 marca br. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach lub hurtowniach farmaceutycznych (Dz.U. z 2018 poz.499).

Czytaj dalej

Strony