Szorty Farmaceutyczne - termin #nrl

Ten termin ma: 5.
Oglądasz: 1 - 5


16.05.2018 | Ministerstwo Zdrowia

#MinisterstwoZdrowia zmieniło zarządzenie ws. powołania Zespołu roboczego do spraw pilotażowego wdrożenia o#OpiekaFarmaceutyczna. Do zespołu dołączyli przedstawiciele organizacji pacjentów i Naczelnej Rady Lekarskiej #NRL

Zobacz zarządzenie

20.03.2018 | Naczelna Rada Lekarska

Naczelna Rada Lekarska #NRL wydała komunikat ws. projektu rozporządzenia #MinisterstwoZdrowia ws. recept. Rada przypomina, że jednym z ustaleń z resortem było zniesienie obowiązku z lekarzy ustalania przez nich odpłątności za produkty lecznicze. 

Zobacz szczegóły

24.07.2017 | Rynek Aptek

Naczelna Rada Lekarska #nrl wydała stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia #mz w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

Czytaj więcej

14.02.2017 | Naczelna Izba Lekarska

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej #NRL po zapoznaniu się z poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy #PrawoFarmaceutyczne, przekazanym przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu, pana Adama Podgórskiego z dnia 4 grudnia 2016 r., znak: GMP-WP-173-381/16, pozytywnie opiniuje przedmiotowy projekt.

16.01.2017 | Rynek Aptek

Narodowa Rada Lekarska #NRL pozytywnie oceniła proponowane zmiany w prawie dot. #obrótpozaapteczny. Zdaniem lekarzy obrót lekami powininen odbywać sie jedynie w aptece, pod nadzorem specjalistów farmaceutów, aby zagrożenie ich zażycia dla zdrowia pacjenta było ograniczone do minimum.