<brak>

Ten termin ma: 9.
Oglądasz: 1 - 9


16.10.2018 | Polityka Zdrowotna

#NRL zwróciła się do #MZ o wsparcie finansowe w związku z wdrożeniem e-recepty. Prezydium NRL podreśla, że MZ wprowadziło rozwiązania dla aptek umożliwiające redukcję kosztów zakupu sprzętu informatycznego, jednocześnie pomijając ulgi dla lekarzy i stomatologów. 

Więcej na ten temat

05.09.2018 | Naczelna Izba Lekarska

Naczelna Rada Lekarska #NRL negatywnie ocenia zapis #PolitykaLekowaPaństwa o możliwości wykonywania przez famraceutów szczepień ochronnych. Zdaniem lekarzy, farmaceuci nie posiadają nalezytej wiedzy do badania pacjenta, a następnie wykonywania szczepień. 

Zobacz szczegóły

03.09.2018 | Rynek Aptek

Naczelna Rada Lekarska #NRL odniosła się do #PolitykaLekowa państwa, która została przygotowana przez #MinisterstwoZdrowia. Rada Lekarska wymienia zalety i wady tego dokumentu. 

Zobacz szczegóły

13.08.2018 | Polityka Zdrowotna

Naczelna Rada Lekarska #NRL krytycznie odniosła się do rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. recept lekarskich. Zdaniem lekarzy nieumiejętnie zostały przeniesione rozwiązania prawne i technicze związane z #ReceptaElektroniczna na recepty papierowe. 

Zobacz szczegóły

16.05.2018 | Ministerstwo Zdrowia

#MinisterstwoZdrowia zmieniło zarządzenie ws. powołania Zespołu roboczego do spraw pilotażowego wdrożenia o#OpiekaFarmaceutyczna. Do zespołu dołączyli przedstawiciele organizacji pacjentów i Naczelnej Rady Lekarskiej #NRL

Zobacz zarządzenie

20.03.2018 | Naczelna Rada Lekarska

Naczelna Rada Lekarska #NRL wydała komunikat ws. projektu rozporządzenia #MinisterstwoZdrowia ws. recept. Rada przypomina, że jednym z ustaleń z resortem było zniesienie obowiązku z lekarzy ustalania przez nich odpłątności za produkty lecznicze. 

Zobacz szczegóły

24.07.2017 | Rynek Aptek

Naczelna Rada Lekarska #nrl wydała stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia #mz w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

Czytaj więcej

14.02.2017 | Naczelna Izba Lekarska

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej #NRL po zapoznaniu się z poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy #PrawoFarmaceutyczne, przekazanym przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu, pana Adama Podgórskiego z dnia 4 grudnia 2016 r., znak: GMP-WP-173-381/16, pozytywnie opiniuje przedmiotowy projekt.

16.01.2017 | Rynek Aptek

Narodowa Rada Lekarska #NRL pozytywnie oceniła proponowane zmiany w prawie dot. #obrótpozaapteczny. Zdaniem lekarzy obrót lekami powininen odbywać sie jedynie w aptece, pod nadzorem specjalistów farmaceutów, aby zagrożenie ich zażycia dla zdrowia pacjenta było ograniczone do minimum.