<brak>

Ten termin ma: 6.
Oglądasz: 1 - 6


12.01.2018 | Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia

Minister Zdrowia opublikował #Obwieszczenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zobacz wykaz

09.10.2017 | Dziennik Ustaw RP

Marszałek Sejmu wydał #Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Zobacz obwieszczenie

29.08.2017 | Dziennik Ustaw RP

W Dzienniku Ustaw opublikowano #Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne.

Zobacz obwieszczenie

24.08.2017 | Dziennik Ustaw RP

W Dzienniku Ustaw opublikowano #Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich. Tekst uwzględnia zmiany wprowadzone znowelizowanym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. poz. 1261).

Pobierz obwieszczenie

02.05.2017 | Ministerstwo Zdrowia

#MinisterstwoZdrowia informuje o sprostowaniu błędu w #Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 maja 2017 roku.

Zobacz komunikat

31.03.2017 | Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych

Prezes #URPL wydał #Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia urzędowego wykazu produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jak wynika z wykazu, na terytorium Polski jest dokładnie 10220 produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu.

Zobacz komunikat

Wykaz leków