<brak>

Ten termin ma: 3.
Oglądasz: 1 - 3


12.01.2018 | Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie

#OIAWarszawa przystąpiła do programu ubezpieczeniowego w zakresie #OC farmaceuty, który obowiązuje od 1 stycznia 2017 do 31 stycznia 2018 roku. Izba podaje, że członkowie OIA w Warszawie nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów związanych z ubezpieczeniem. Składka ubezpieczeniowa jest pokrywana przez OIA w Warszawie w ramach opłaconych składek członkowskich.

Zobacz komunikat

28.12.2017 | Okręgowa Izba Aptekarska w Katowicach

#OIAKatowice informuje, że członkowie izby zostali objęci Ubezpieczeniem od Odpowiedzialności Cywilnej #OC na kolejny 2018 r. Ubezpieczenie jest opłacane bezpośrednio przez Śląską Izbę Aptekarską, w ramach składek opłacanych przez farmaceutów.

Zobacz komunikat

12.12.2017 | Okręgowa Izba Aptekarska w Kielcach

#OIAKielce przystąpiła do programu ubezpieczeniowego w zakresie #OC farmaceuty, który został wdrożony pod patronatem Naczelnej Izby Aptekarskiej. Jak podaje Izba, członkowie KOIA nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów związanych z ubezpieczeniem. Składka ubezpieczeniowa jest pokrywana w ramach opłaconych składek członkowskich.

Zobacz szczegóły ubezpieczenia