<brak>

Ten termin ma: 164.
Oglądasz: 1 - 25


19.10.2018 | Okręgowa Izba Aptekarska w Częstochowie

#OIAKatowice, #PTFarmKatowice oraz #Kamsoft zapraszają na #szkolenie, któe odbędzie się 25 października br. w siedzibie Kamsoftu, w Katowicach. Za udział w szkoleniu będzie można otrzymać 4 #PunktyEdukacyjne

Zobacz szczegóły

17.10.2018 | OIA Katowice

#OIAKatowice zaprasza na szkolenie "Mobbing w miejscu pracy", które odbędzie się w dniu dzisiejszym( 17.10.2018r.) w Katowicach. Zainteresowani proszeni są o wypełnienei formularza dostępnego na stronie OIA Katowice. Szkolenie jest bezpłatne, można uzyskać 2 #PunktyEdukacyjne miękkie.

Więcej informacji

16.10.2018 | OIA Katowice

#OIAKatowice opublikowała prośbę #ŚląskiegoUniwersytetuMedycznego odnośnie przekazywania przedmiotów związanych z farmacją i medycyną do tworzonego #MuzeumHistoriiMedycynyIFarmacji SUM. Uroczyste otwarcie placówki planowane jest na grudzień 2018r.

Czytaj ogłoszenie

16.10.2018 | OIA Katowice

#OIAKatowice opublikowała opinię radcy prawnego izby Krystiana Szulca w sprawie uczestnictwa apteki w programie Karta Dużej Rodziny. Według prawnika umieszczenie informacji w widocznym miejscu o tym, że apteka bierze udział w programie Karta Dużej Rodziny to nie #ReklamaApteki. Trzeba jednak pamiętać, że wynikajace z karty przywileje i bonusy nie mogą być reklamowane poza apteką.

Czytaj opracowanie 

08.10.2018 | Okręgowa Izba Aptekarska w Katowicach

#OIAKatowice opublikowała komunikat dla studentów VI roku farmacji, w którym, m.in. opisuje funkcjonowanie ww. izby oraz wymienia korzyści wynikające z członkostwa. 

Zobacz szczegóły

04.10.2018 | Okręgowa Izba Aptekarska w Katowicach

#OIAKatowice zaprasza na #szkolenie, które odbędzie się 17 października br. w siedzibie ww. Izby. Tematem szkolenia będzie mobbing w miejscu pracy. 

Zobacz szczegóły

02.10.2018 | OIA Katowice

#OIAKatowice zaprasza farmaceutów do oddawania głosów na najlepszą fotografię zgłoszoną w konkursie V Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Farmaceutów - #FotoFarm. Głosować można do 19.10.2018r. Zdjęcie z największą ilością głosów otrzyma nagrodę publiczności.

Więcej na ten temat 

01.10.2018 | Okręgowa Izba Aptekarska w Katowicach

#OIAKatowice opublikowała komunikat #NFZ ws. przyznania prawa do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR.

Zobacz komunikat

27.09.2018 | Okręgowa Izba Aptekarska w Katowicach

Urząd Ochrony Danych Osobowych #UODO udzielił odpowiedzi #OIAKatowice odnośnie trybu pozyskiwania danych adresowych przez aptekę ogólnodostępną w przypadku podejrzenia błędu w wydaniu leku. 

Zobacz odpowiedź UODO

24.09.2018 | Okręgowa Izba Aptekarska w Katowicach

#OIAKatowice zachęca farmaceutów ze wszystkich izb aptekarskich do pobierania kolejnej wersji bezpłatnej aplikacji #ODOFarm wspomagającej generowanie dokumentacji wymaganej przez regulacje dotyczące ochrony danych osobowych #RODO dla aptek.

Zobacz szczegóły

17.09.2018 | OIA Katowice

Doradca podatkowy #ŚląskaIzbaAptekarska na stronie #OIAKatowice umieścił opracowanie dotyczące sprzedaży i wystawiania faktur w świetle obowiazujących przepisów skarbowych. Doradca podkreśla, że #Apteka nie ma prawa odmówienia sprzedaży podmiotowi nie będącemu apteką, chyba że ilość zamówionego towaru sugeruje dostawę hurtową. Obrót detaliczny nie jest jednak ściśle zdefiniowany dlatego farmaceuta musi kierować sie "zdrowym rozsądkiem".

Czytaj dalej 

13.09.2018 | OIA Katowice

#OIAKatowice opublikowała wyniki ankiety dotyczącej zmiany wartości magazynu wskutek wejścia w życie nowej listy leków refundowanych od 01.09.2018r. Ankieta została wypełniona przez farmaceutów ze 156 aptek. #Ankieta wykazała, że średni spadek wartości magazynu wyniósł ok. 523 zł (mediana 304 PLN, wartość maksymalna 4290 zł). 

Więcej na ten temat

12.09.2018 | OIA Katowice

#OIAKatowice przypomina o konieczności zaopatrzenia apteki pełniącej #DyżuryNocne. #PrawoFarmaceutyczne mówi o obowiązku zabezpieczenia mieszkańcom możliwości nabycia leków. 

Czytaj ogłoszenie 

11.09.2018 | Okręgowa Izba Aptekarska w Katowicach

#OIAKatowice zaprasza na #szkolenie dot. praw przedsiębiorcy w działalności apteki, które odbędzie się 17 września br. w budynku ww. Izby. Za udział w szkoleniu można otrzymać 2 #PunktyEdukacyjne. Izba prosi o wczesniejszą rejestrację. 

Zapisz się na szkolenie

10.09.2018 | Okręgowa Izba Aptekarska w Katowicach

#OIAKatowice wydała komunikat ws. wydawania recept na żądanie uprawnionego organu. Zdaniem Izby, po wejściu w życie przepisów #RODO, na aptece spoczywa obowiązek zabezpieczenia wrażliwych danych, które moga znajdować się na wydawanych receptach. 

Zobacz komunikat

05.09.2018 | Bezpieczna Farmacja

#OIAKatowice zaprasza na #szkolenie dot. chorób metabolicznych, które odbędzie się 22 września br. w Katowicach. Za udział w szkoleniu można otrzymać 9 #PunktyEdukacyjne

Zobacz szczegóły

05.09.2018 | OIA Katowice

Na stronie #OIAKatowice pojawiła się informacja o nowelizacji prawa farmaceutycznego, którą opublikował #DziennikUstaw. Opracowania zmian dla farmaceutów dokonał Krystian Szulc,
radca prawny Śląskiej Izby Aptekarskiej.

Czytaj opracowanie

04.09.2018 | Okręgowa Izba Aptekarska w Katowicach

#OIAKatowice zaprasza na #Szkolenie dot. zarządzaniem zespołem pracowników, które odbędzie sie 12 września br. w Katowicach. Za udział w szkoleniu będzie można otrzymać 2 #PunktyEdukacyjne.

Zobacz szczegóły

31.08.2018 | Okręgowa Izba Aptekarska w Katowicach

Prezes, #OIAKatowice zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety, w któej zostanie uwzględniona zmiana wartości magazynuu aptecznego po wprowadzeniu nowej #ListaRefundacyjna, która zacznie obowiązywać od 1 września 2018 r. 

Wypełnij ankietę

30.08.2018 | Okręgowa Izba Aptekarska w Katowicach

#OIAKatowice przedstawia komunikat ws. powołania Inspektora Ochrony Danych #IOD, którego powołania wymagają nowe przepisy #RODO

Zobacz komunikat

28.08.2018 | Okręgowa Izba Aptekarska w Katowicach

#OIAKatowice zaprasza na #RajdJesienny, któy odbędzie sie 15 września br. w Zawierciu. Uczestnicy rajdu będą mogli zwiedzić Pustynię Błędowską oraz wziąć udział w #szkolenie, za które zostaną przyznane 2 #PunktyEdukacyjne

Zobacz szczegóły

28.08.2018 | Okręgowa Izba Aptekarska w Katowicach

#OIAKatowice, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oraz #EdukacjaIMedycyna zapraszają na #szkolenie dot. farmakoterapii bólu, które odbędzie się 15 września w Katowicach. Za udział w szkoleniu będzie można otrzymać 6 #PunktyEdukacyjne twarde oraz 2 miękkie. 

Zobacz szczegóły

24.08.2018 | Datum

#OIAKatowice publikuje opracowanie firmy #Datum dotyczące zmian w #ListaRefundacyjna, jaka będzie obowiązywać od 1 września br. 

Zobacz listę

24.08.2018 | JWC

#OIAKatowice publikuje opracowanie firmy #JWC dotyczące zmian w #ListaRefundacyjna, jaka będzie obowiązywać od 1 września br. ,

Zobacz opracowanie

23.08.2018 | mgr.farm

#OIAKatowice zajmie się sprawą kartki wywieszonej w jednej z przychodni zdrowia w Pszczynie. Kartka zawiera informacje obrażające farmaceutów, dotyczące zamiany probiotyków w aptekach. Prezes #ŚląskaIzbaAptekarska Piotr Brukiewicz zapewnia że #Izba podejmie odpowiednie kroki w tej sprawie.

Więcej szczegółów

Strony