SzortyFarmaceutyczne - termin #prawofarmaceutyczne

Ten termin ma: 180.
Oglądasz: 1 - 10


15.11.2017 | Rynek Aptek

Na 16 listopada, na godz. 10.30 zaplanowano rozprawę dotyczącą cofania zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych z powodu złamania ustawy #PrawoFarmaceutyczne dot. przekroczenia zasady 1%. 

Zobacz szczegóły. 

14.11.2017 |

Centralna Pracownia Leków Cytostatycznych #CPLC jest elementem apteki szpitalnej, przystosowanym do przygotowywania leków cytostatycznych, które następnie są podawane pacjentom na oddziale szpitalnym. Układ pomieszczeń, zasady przygotowywania roztworów substancji leczniczych, a nawet warunki pracy w niej są ściśle określone w przepisach. Wykonywanie fachowych czynności w takim miejscu wymaga odpowiedniej wiedzy teoretycznej jak i przygotowywania praktycznego. 

Kto może przygotowywać leki w pracowni cytostatycznej? 

W pracowni cytostatycznej zgodnie z ustawą #PrawoFarmaceutyczne zatrudniony może być magister farmacji bądź technik farmaceutyczny, jednak to ten pierwszy jest odpowiedzialny za cały proces przygotowania dawek dziennych leków. Również tylko magister może przygotowywać leki cytostatyczne należące do wykazu A, które w praktyce stanowią większość substancji, z którymi mamy do czynienia w pracowni. Personel pracujący w CPLC musi odbyć szkolenie, zakończone certyfikatem (Masterclass in Oncology i/lub Advanced Masterclass in Oncology) wydawanym przez Polskie Stowarzyszenie Farmaceutów Onkologicznych #PSFO oraz Europejskie Stowarzyszenie Farmaceutów Onkologicznych #ESOP. Konieczność wyszkolenia pracowników do pracy z lekami cytostatycznymi jest zapisana w Standardach Jakościowych Farmacji Onkologicznej, Przewodniku dotyczącym Dobrych Praktyk w Aptekach Szpitalnych i Przyzakładowych oraz w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 1 października 2008 r. w sprawie Dobrej Praktyki Wytwarzania. Oczywiście, aby pracować z lekami cytostatycznymi należy zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi stricte onkologii, w tym zaznajomienie się z lekami, schematami leczenia, czy dawkowania. Także, konieczne jest również poznanie zasad BHP obowiązujących w CPLC a także sprzętu używanego w trakcie pracy, w tym specjalistycznego oprogramowania komputerowego. 

Personel przygotowany do pełnienia obowiązków w CPLC musi być na tyle liczny aby mogły być spełnione wszelkie normy związane z przepisami dotyczącymi pracy w niej. Mówią one, że maksymalny czas przygotowywania leków cytostatycznych w boksie przez jedną osobę nie może być dłuższy niż 2 godziny, a przerwa po tym okresie musi wynosić przynajmniej 30 minut, która może być spożytkowana na przetransportowanie przygotowanych leków na oddział bądź na przygotowywaniu sprzętu do dalszej pracy. 

Kilka słów na temat CPLC…

Ustawa Prawo Farmaceutyczne określa, że Centralna Pracownia Leków Cytostatycznych jest częścią apteki szpitalnej i tylko i wyłącznie w niej mogą być przygotowywane dzienne dawki leków cytostatycznych. Pracownia musi być oddzielona od innych pomieszczeń aptecznych śluzami. Ponadto wymagana jest przynajmniej 10-krotna wymiana powietrza w ciągu godziny oraz klasa powietrza B, tzn. takiego, w którym dopuszczalna liczba cząstek nie większych niż 0,5µm nie może przekraczać 3500 . Boks musi być wyposażony w lożę laminarną, w której wymagany jest nawiew laminarny, klasa powietrza A oraz filtry HEPA. 

Podstawowe zasady bezpieczeństwa w pracy w CPLC

Aby praca podczas przygotowywania leków cytostatycznych w CPLC mogła być w pełni bezpieczna należy stosować się do podstawowych zasad. Obejmują one chociażby ubiór pracowników. Każda osoba pracująca w CPLC musi być ubrana w jałowy fartuch, czepek, maseczkę oraz ochraniacze na obuwie. Oczywiście do przygotowania dziennych dawek cytostatyków należy wykorzystywać tylko i wyłącznie jednorazowy, jałowy sprzęt. W celu zapobiegnięcia kontaminacji preparaty, a także sprzęt, który jest podawany do loży musi zostać zdezynfekowany przy pomocy etanolu 70%. W celu utrzymania wysokiej jakości sporządzanych leków oraz czystości w loży i w boksie aseptycznym należy regularnie przeprowadzać badania mikrobiologiczne. 

Oprogramowanie informatyczne w CPLC

W większości CPLC wykorzystywane są wyspecjalizowane programy komputerowe, które ułatwiają pracę całemu personelowi pracującemu przy pacjencie na oddziale onkologicznym. Począwszy od lekarzy, którzy za pomocą ww. programu generują zlecenie zgodnie z przyjętym schematem leczenia. Kolejno, farmaceuta, który otrzymuje takie zlecenie sprawdza je pod względem formalnym i merytorycznym. Szczególnie kontroluje dawkę leku, którą oblicza na podstawie podanej wagi i wzrostu. Ponadto na podstawie posiadanej wiedzy weryfikuje właściwy rozpuszczalnik dla przygotowanej substancji leczniczej. Po wprowadzeniu właściwej dawki leku do programu, substancja lecznicza jest odważana metodą grawimetryczną i rozpuszczana we właściwym rozpuszczalniku. Program komputerowy ułatwia również pracę pielęgniarkom, które w łatwy sposób mogą potwierdzić wykonanie zlecenia jakim jest podanie dziennej dawki leku pacjentom. Co więcej, przy pomocy oprogramowania jest możliwe zweryfikowanie kosztów przygotowania leków cytostatycznych, co jest znacznym ułatwieniem dla księgowości danego szpitala. 

Obowiązki farmaceuty w aptece szpitalnej, a już w szczególności w CPLC są zgoła odmienne od tych, które są wykonywane w placówkach ogólnodostępnych. Tutaj kontakt z pacjentem jest ograniczony do minimum, a oprócz wiedzy z zakresu pogranicza farmakokinetyki i farmakologii liczy się opanowanie, cierpliwość i dokładność. Jednak, jeśli ktokolwiek będzie miał okazję do pracy w aptece szpitalnej zachęcam do spróbowania swoich sił i w tej sferze pracy.

#AptekaSzpitalna

#DobraPraktykaWytwarzania

13.11.2017 | Mgr Farm

Rodzina osób zmarłych często szuka miejsc, do których może oddać leki po zmarłym. Niestety taki proceder jest niezgodny z #PrawoFarmaceutyczne

Czytaj więcej. 

09.11.2017 | Sejm

Komisja ds. petycji pracująca w Sejmie debatuje dziś nad zmianami w ustawie #PrawoFarmaceutyczne a dot. wprowadzenia #KlauzulaSumienia

Zobacz szczegóły. 

30.10.2017 | sejm.gov.pl

Posłowie Platformy Obywatelskiej oraz Nowoczesnej wystosowali interpelacje dot. wpływu nowej ustawy #PrawoFarmaceutyczne, która wprowadza # AptekaDlaAptekarza na wzrost cen leków oraz spadek liczby aptek. 

Zobacz szczegóły.

30.10.2017 | URPL

#URPL informuje, że wszystkie zgłoszenia, zarówno ciężkie jak i nieciężkie, podmioty odpowiedzialne mają obowiązek przesyłać w wersji elektronicznej do Europejskiej Agencji Leków #EMA, bezpośrednio do systemu #EudraVigilance, zgodnie z art. 36h Ustawy z dnia 6 września 2001 r. #PrawoFarmaceutyczne

Czytaj więcej. 

16.10.2017 | Rynek Aptek

Jak wynika z danych przedstawionych przez #BCC, po wprowadzeniu nowelizacji ustawy #PrawoFarmaceutyczne i wprowadzeniu zasady #AptekaDlaAptekarza nastąpił wzrost cen leków OTC oraz nierefundowanych. 

Czytaj więcej.

09.10.2017 | Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie

Firma #Hurtap wraz z #OIAKraków zapraszają na #szkolenie dot. zmian w ustawie #PrawoFarmaceutyczne, które odbędzie się 25 października br. w Krakowie. Za udział w szkoleniu przewidziane jest otrzymanie 6 #PunktyEdukacyjne

Zobacz szczegóły. 

05.10.2017 | GIF

#GiF przedstawia stanowisko w sprawie postępowania z #AtypoweSubstancjrCzynne. Instruuje co zrobić, jeśli podmiot odpowiedzialny lub wytwórca nie stosuje się w tym zakresie do wymagań #PrawoFarmaceutyczne.

Czytaj więcej.

27.09.2017 | Rynek Aptek

Jak wynika z analizy wykonanej przez Jarosława Frąckowiaka, wiceprezesa #PEXPharmaSequence do tej pory usieciowienie aptek rozwijało się bardzo dynamicznie, jednak wprowadzona w bieżącym roku ustawa „apteka dla aptekarza” #ada ten proces hamuje. Jednocześnie ekspert zwraca uwagę, że zmiany w #prawofarmaceutyczne mogą przyspieszyć rozwój sieci franczyzowych oraz grup zakupowych.

Czytaj więcej

Strony