Szorty Farmaceutyczne - termin #projektrozporządzenia

Ten termin ma: 9.
Oglądasz: 1 - 9


16.05.2018 | RCL

RCL opublikowało #ProjektRozporządzenia #MZ w sprawie standardu organizacyjnego #LeczenieBólu z dnia 11 maja 2018r. Obecnie nie istnieją jednolite standardy dotyczące organizacji  postępowania w stosunku do pacjenta cierpiacego z powodu bólu. Projekt został stworzony we współpracy z Polskim Towarzystwem Badania Bólu. 

Czytaj dalej

13.03.2018 | RCL

W dniu 12.03.2018 roku ukazał się #ProjektRozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Rozporządzenie pozwoli obniżyć wymogi w opiece psychiatrycznej m.in. w zakresie personelu i czasu wizyty.

Czytaj więcej

27.10.2017 | Rządowe Centrum Legislacji

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się #ProjektRozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne.

Zobacz projekt

06.10.2017 | Rządowe Centrum Legislacji

#MinisterstwoZdrowia wydało #ProjektRozporządzenia ws. wzoru wniosku oraz szczegółowego zakresu danych i wykazu dokumentów objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu surowca farmaceutycznego w postaci ziela konopi innych niż włókniste.

Zobacz projekt

08.08.2017 | Rządowe Centrum Legislacji

#MinisterstwoZdrowia opublikowało #ProjektRozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2017 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację. Całkowity budżet na refundację wzrośnie o 669 mln zł.

Zobacz projekt

07.07.2017 | Rządowe Centrum Legislacji

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się #ProjektRozporządzenia w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych. Projektowane przepisy określają ramowy program ciągłych szkoleń, zakres oraz formy zdobywania wiedzy teoretycznej.

Zobacz projekt

21.03.2017 | Rynek Aptek

#MinisterstwoZdrowia wydało #ProjektRozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Zgodnie z rozporządzeniem lekarze będący w trakcie specjalizacji będą mogli wystawiać zlecenia na wyroby w ramach świadczeń gwarantowanych. 

Zobacz projekt

20.03.2017 | mgr.farm

#ProjektRozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, w którym zawarto zakończenie kształcenia w zakresie #TechnikFarmaceutyczny, trafił na ostatni etap ścieżki legislacyjnej. 14 marca rozporządzenie zostało skierowane do podpisu Ministra Edukacji Narodowej. Następnym etapem jest jego opublikowane. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 września 2017.

Ścieżka legislacyjna projektu

16.03.2017 | Rządowe Centrum Legislacji

#MinisterstwoZdrowia wydało znowelizowany #ProjektRozporządzenia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Zmiany wynikają z wprowadzenia nowych programów lekowych.

Zobacz projekt