<brak>

Ten termin ma: 9.
Oglądasz: 1 - 9


15.10.2018 | Rynek Aptek

 #ProjektUstawy Pf (UD374) według #IGWPAiA powinien zawierać zapis, że dostarczanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych do pacjentów będzie wykonywane przez farmaceutę lub technika farmaceutycznego. Ma to zmniejszyć ograniczenia wydawania leków przez techników farmaceutycznych.

Wiecej szczegółów

12.10.2018 | www.rp.pl

„Wolność i zdrowie" to kolejna inicjatywa ustawodawcza organizacji #StopNOP. Według szefowej StopNOP jest to odpowiedź na działania #OILWarszawa, która miała domagać się ukarania lekarzy opowiadających się za dobrowolnością jeśli chodzi o #SzczepieniaOchronne. #ProjektUstawy zakłada możliwość tworzenia alternatywnych izb lekarskich i aptekarskich, do których przynależność byłaby dobrowolna.

Więcej na ten temat 

08.10.2018 | MZ

#MZ opublikowało #ProjektUstawy o zmianie ustawy - #PrawoFarmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw. Został on skierowany do opiniowania. Projekt dotyczy m.in. kwestii zahamowania #OdwróconyŁańcuchDystrybucjiLeków, wzmocnienia Państwowej #InspekcjaFarmaceutyczna, sprzedaży wysyłkowej leków oraz wprowadza zmiany we wstrzymaniach i wycofaniach z obrotu.

Czytaj projekt

08.10.2018 | NIA

#NIA opublikowała swoje stanowisko w sprawie szczepień. #Izba stanowczo opowiada się za utrzymaniem obowiązku szczepień. #ProjektUstawy zakładający ,że #SzczepieniaOchronne powinny być dobrowolne stwarza niebezpieczeństwo i stanowi realne zagrożenie jak czytamy w komunikacie.

Więcej szczegółów

17.09.2018 | Alivia

#ProjektUstawy o Agencji Badań Medycznych jest w pełni popierany przez Fundację Onkologiczną #Alivia. Jednocześnie Alivia wystepuje o intensyfikację prac nad projektem oraz przedstawia własne propozycje poprawek.​

Czytaj więcej 

17.09.2018 | http://legislacja.rcl.gov.pl

#RCL opublikował #ProjektUstawy o Agencji Badań Medycznych. #AgencjaBadańMedycznych ma za zadanie wspieranie instytucji w prowadzeniu i rozwijaniu działalności innowacyjnej w obszarze medycyny i farmacji a także doradztwo naukowe, finansowanie badań i rozwijanie współpracy miedzynarodowej w zakresie nauk medycznych. 

Więcej na ten temat  

28.08.2018 | Rynek Aptek

Według #IGWPAiA #ProjektUstawy proponowany przez #GIF spowoduje zablokowanie pracy aptek przez kolejki pacjentów. Wiąże się to z brakiem odpowiedniej ilości magistrów farmacji na zmianie. #Ustawa uniemożliwi realizację recept przez techników farmaceutycznych oraz doradztwo pacjentowi w obszarze zamienników i sposobie dawkowania leków. 

Więcej na ten temat

15.03.2018 | Rynek Aptek

14 marca 2018 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano kolejną wersję #ProjektUstawy o produktach kosmetycznych, po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w czasie posiedzenia Komisji Prawniczej, które odbyło się 16 lutego 2018 roku. Projekt przesłany przez #MZ 12.03.2018 r. czeka na weryfikację przez Komisj​ę Prawniczą, a po jej uzyskaniu zostanie przedłożony Radzie Ministrów. 

Więcej szczegółów

04.02.2017 | Sejm Rzeczypospolitej

#MinisterstwoZdrowia przedstawiło #ProjektUstawy o produktach kosmetycznych. Określa on m.in. tworzenie systemu informowania o ciężkich działaniach niepożądanych spowodowanych użyciem produktów kosmetycznych. Dokument trafił do konsultacji publicznych. Uwagi można składać do 2 marca br.

Zobacz projekt