<brak>

Ten termin ma: 15.
Oglądasz: 1 - 15


18.10.2018 | Dziennik Ustaw

Na stronie #DziennikUstaw opublikowano #Rozporządzenie #MZ z dnia 12.10.2018 r. w sprawie wzorów dokumentów przedkładanych w związku z badaniem klinicznym produktu leczniczego oraz opłat za złożenie wniosku o rozpoczęcie badania klinicznego. Przykładowe kwoty o których mówi rozporzadzenie to m.in. badanie biorównoważności - 7 tys. zł czy badania fazy I–III 8 tys. złotych.

Czytaj całość

18.09.2018 | OIA Warszawa

#OIAWarszawa opublikowała Komentarz do Rozporządzenia #MZ z dnia 13 września 2018 r. zmieniającego #Rozporządzenie w sprawie recept. Opracowanie stworzył mgr farm. Marian Witkowski. 

Czytaj opracowanie

18.09.2018 | NIA

#NIA na stronie opublikowała #Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept.

Czytaj rozporządzenie 

21.08.2018 | Dziennik Ustaw

Dziennik ustaw publikuje #Rozporządzenie #MZ w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych. Rozporządzenie wchodzi w życie od 21. sierpnia 2018r. 

Czytaj rozporządzenie

03.08.2018 | www.gov.pl

Na stronie #MZ ukazało się #Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie recept. Dotyczy ono recept wystawianych i realizowanych w postaci papierowej. 

Więcej informacji

21.05.2018 | legislacja.rcl.gov.pl

Na stronie #RCL pojawiło się #Rozporządzenie #MZ w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. Rozporządzenie określa m.in. sposób realizacji zapotrzebowania, sposób sporządzania leku recepturowego i aptecznego.

Więcej informacji

25.10.2017 | Dziennik Ustaw RP

24 października w Dzienniku Ustaw opublikowano #Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi.

Zobacz rozporządzenie

31.08.2017 | Dziennik Ustaw RP

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane #Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2018 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację.

Zobacz rozporządzenie

25.07.2017 | Rynek Aptek

#MinisterstwoZdrowia opublikowało znowelizowane #Rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej. Wzrost wynagrodzenia zasadniczego nastąpił o 10 procent. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lipca 2017 r.

Zobacz rozporządzenia

01.06.2017 | Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej

W Dzienniku Ustaw opublikowano #Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Rozporządzenie ustala mi.n wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie osoby uprawnionej oraz pielęgniarki i położnej wraz z określeniem limitów ich finansowania ze środków publicznych i wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w tym limicie.

Zobacz rozporządzenie

 

19.05.2017 | Dzienniku Ustaw

W Dzienniku Ustaw ukazało się #Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania produktów z grupy - #SuplementyDiety.Nowelizacja rozporządzenia wynika z konieczności wprowadzenia przepisów unijnych w odniesieniu do soli glukozaminowej kwasu (6S)-5-metylotetrahydrofoliowego stosowanej w produkcji suplementów diety.

Pobierz rozporządzenie

28.04.2017 | Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej

Zmiana #rozporządzenie dotyczy programów lekowych onkologicznych i nieonkologicznych w zakresie szczegółowych kryteriów wyboru ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami oraz przypisaną im wartością w rodzaju leczenie szpitalne w zakresach #programlekowy.

Czytaj rozporządzenie

31.03.2017 | Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Opublikowano #Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania pozwoleń oraz dokumentów niezbędnych do przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1.

Pobierz rozporządzenie

12.01.2017 | Rynek Aptek

#MinisterstwoZdrowia 28 grudnia 2016 r. wydało #Rozporządzenie w sprawie gromadzenia informacji o przypadkach podejrzenia lub stwierdzenia zatrucia produktem biobójczym.

Pobierz rozporządzenie

06.01.2017 | Rynek Zdrowia

#MinisterstwoZdrowia opublikowało projekt rozporządzenia zmieniającego #Rozporządzenie w sprawie wymagań dobrej praktyki wytwarzania. Zmiany wynikają z wytycznych Komisji Europejskiej.

Link do projektu