<brak>

Ten termin ma: 29.
Oglądasz: 1 - 25


04.10.2018 | Rynek Aptek

Prezes #PharmaNet Marcin Piskorski zadeklarował pełne wsparcie dla pomysłu wznowienia kształcenia osób w zawodzie #TechnikFarmaceutyczny. Jednocześnie w udzielonym wywiadzie podkreślił, że firmy zrzeszone w ZPA PharmaNET zatrudniają w całej Polsce ponad 8 tysięcy techników farmaceutycznych.

Więcej na ten temat

03.10.2018 | Rynek Aptek

Łukasz Szumowski, Minister Zdrowia zapewnił, że w jego resorcie trwają prace nad przywróceniem kształcenia w zawodzie #TechnikFarmaceutyczny

Zobacz więcej

01.10.2018 | Rynek Aptek

3 października br. sejmowa #KomisjaZdrowia zbierze się w celu ustaelnia możliwości stworzenia samorządu dla #TechnikFarmaceutyczny. Przypomnijmy, że jest to jeden z postulatów strajkujących techników. 

Zobacz więcej

20.09.2018 | Rynek Aptek

Minister Zdrowia, Łukasz Szumowski zapowiedział, że #TechnikFarmaceutyczny nie będą zabierane jakiekolwiek uprawnienia oraz potweirdził, że zostanie przywrócone kształcenie w zawodzie technik farmaceutyczny, tylko w innej formie niż dotychczas. 

Zobacz szczegóły

13.09.2018 | Polityka Zdrowotna

Związek Zawodowy Techników Farmaceutycznych RP #ZZTF zapowiedział rozpoczęcie akcji protestacyjnej w aptekach. Na czym ma polegać protest? #TechnikFarmaceutyczny każdorazowo relaziujący receptę na lek bardzo silnie działający z wykazu A, ma prosić do okienka farmaceutę, by ten mógł zrealizować receptę. 

Zobacz więcej

10.09.2018 | Naczelna Izba Aptekarska

Prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej #NIA napiisała list otwarty do #TechnikFarmaceutyczny w związku z zapowiadanym na środę strajkiem w Warszawie tej grupy zawodowej. 

Zobacz list

10.08.2018 | Rynek Aptek

Izba Gospodarcza Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek  #IGWPAiA przygotowała wzór pisma dla #TechnikFarmaceutyczny, którzy zechcą wysłać je go Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego #GIF jako protest przeciwko rozporządzeniu w sprawie zapotrzebowań i wydawania z aptek produktów leczniczych.

Zobacz szczegóły

19.07.2018 | Rynek Aptek

Na dzisiaj zaplanowano spotkanie  Związku Zawodowego #TechnikFarmaceutyczny z przedstawicielami Naczelnej Izby Aptekarskiej #NIA i przedstawicielami #MinisterstwoZdrowia. Technicy chcą wznowienia kształcenia w tym zawodzie.

16.07.2018 | GUS

Według danych #GUS w stosunku do roku ubiegłego, liczba magistrów farmacji pracujących w #AptekaOgólnodostępna spadła o 0,3%. Natomiast wzrosła liczba #TechnikFarmaceutyczny (o 4,5%). 

Zobacz szczegóły

11.07.2018 | Polityka Zdrowotna

W najbliższy czwartek odbędzie się spotkanie przedstawicieli #TechnikFarmaceutyczny z wiceministrem zdrowia, Marcinem Czechem. Jednym z tematów spotkania będzie przywrócenie kształcenie w zawodzie technik farmaceutyczny. 

Zobacz szczegóły

02.07.2018 | Rynek Aptek

5 lipca Zespół ds. ochrony zdrowia zajmie się kwestią organizacji #OpiekaFarmaceutyczna w związku z wygaszaniem kształcenia w zawodzie #TechnikFarmaceutyczny

Zobacz szczegóły

02.07.2018 | Rządowe Centrum Legislacyjne

Rządowe Centrum Legislacyjneopublikowało ostateczną wersję Rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. zapotrzebowań oraz wydawania produktów leczniczych. Wynika z niego, m.in. że niższą dawkę leku, niż ta zapisana na recepcie będzie mógł wydać tylko magister farmacji. Prawa do takiego działania nie będą mieli #TechnikFarmaceutyczny

Zobacz szczegóły

11.06.2018 | Sejm

#MinisterstwoZdrowia w odpowiedzi na interpelację posłów podtrzymuje decyzję ws. wstrzymania kształcenia w zawodzie #TechnikFarmaceutyczny

Zobacz szczegóły

14.05.2018 | mgr.farm

Okręgwy Sąd Aptekarski we Wrocławiu #OSAWrocław uniewinnił #KierownikApteki, której zarzucono, że nie sprawowała należytej opieki nad poczynaniami #TechnikFarmaceutyczny, w wyniku czego doszło do błędu w wykonaniu maści. 
Zobacz szczegóły

26.04.2018 | Okręgowa Izba Aptekarska w Bydgoszczy

#OIABydgoszcz wydała komunikat, w którym przypomina o tym aby pracownicy aptek posiadali identyfikatory z nazwą zajmowanego stanowiska. W związku z tym przypomina, że nie istnieje tytuł „technik farmacji” tylko #TechnikFarmaceutyczny i zaleca zmianę wszystkim aptekom, które korzystają z błędnego nazewnictwa. 

Zobacz komunikat

16.04.2018 | Info Finansowy

Portal #InfoFinansowy zaprezentował dane, z których wynika, że w Polsce, #TechnikFarmaceutyczny może liczyć na średnie wynagrodzenie od 1700 do 2500 zł netto. Wyższa kwota wynagrodzenia jest związana ze stażem pracy, a także z pracą w dużej sieci aptek. Zdaniem portalu tak niskie zarobki spowodowane są dużą konkurencyjnością na rynku pracy. 

Zobacz szczegóły

13.02.2018 |

Od 25 czerwca 2017 r. obowiązują zmiany ustawy #PrawoFarmaceutyczne, które wprowadziły tzw. zasadę #AptekaDlaAptekarza. Podstawowym założeniem nowych przepisów jest kryterium demograficzno-geograficzne w kwestii otwierania nowych aptek. W myśl ustawy nowa apteka nie może powstać, gdy odległość do najbliższej innej placówki wynosi mniej niż 500 m, a na jedną aptekę w danej gminie przypada mniej niż 3 tysięcy mieszkańców. Owe przepisy nie obowiązują, gdy nowa placówka będzie otwierana w odległości większej niż kilometr od poprzedniej. Ponadto właścicielem apteki może być tylko i wyłącznie magister farmacji, bądź spółka w skład w której wchodzą magistrzy farmacji. Co więcej, farmaceuta może być właścicielem maksymalnie 4 aptek. Jak owe przepisy wpłynęły na rynek pracy farmaceutów? Czy potencjalnych miejsc zatrudnienia jest więcej czy mniej niż przed wprowadzeniem Apteki dla Aptekarza? W jaki sposób zmieniły się zarobki farmaceutów?

Liczba aptek w Polsce ciągle maleje

Od kiedy w naszym kraju zaczęły obowiązywać przepisy wprowadzające zasadę Apteka dla Aptekarza liczba aptek stale ulega zmniejszeniu. Na dzień 1 luty 2018 r. w naszym kraju jest otwartych 13 454 apteki ogólnodostępne, co daje wynik o 57 mniejszy niż miesiąc wcześniej oraz 252 mniejszy niż pół roku wcześniej. Stąd można przyjąć, że codziennie zamykają się dwie apteki! Inną kwestią jest to, że zamykają się głównie apteki indywidualne,  a liczba aptek sieciowych stale wzrasta. W utrzymaniu stałej liczby aptek nie pomogła nawet złożona, rekordowa liczba wniosków o otwarcie nowej placówki - 508 w czerwcu, tuż przed wprowadzeniem nowych przepisów. Liczba tych wniosków ma odzwierciedlenie w liczbie nowych aptek sieciowych, które otworzyły się w drugiej połowie zeszłego roku (452). Oznacza to, że liczba aptek prywatnych pomniejszyła się znacznie - o ok. 700 tylko w ciągu 7 miesięcy od wprowadzenia zmian w ustawie Prawo Farmaceutyczne.

Aptek coraz mniej, miejsc pracy coraz więcej?

Chociaż liczba aptek stale się zmniejsza to ofert pracy dla farmaceutów nadal jest bardzo dużo. Zmniejszenie się liczby placówek o ok. 250 powinno się wiązać  utratą ok. 500 miejsca pracy dla farmaceutów. Prawda jest jednak inna. Mało, która apteka może pochwalić się zatrudnieniem dwóch bądź większej liczby farmaceutów. Z najnowszych danych wynika, że w naszym kraju na jedną placówkę przypada 1,78 farmaceuty. Najgorzej jest w województwie zachodniopomorskim, gdzie w jednej aptece jest średnio zatrudniony jeden farmaceuta. Lepiej sytuacja wygląda w województwach łódzkim oraz pomorskim, w którym wskaźnik farmaceuta do liczby aptek wynosi 2,5. Oznacza to, że farmaceutów nadal brakuje, szczególnie w małych miejscowościach, w województwach zachodnich. Należy sobie zdać sprawę, że powyższe dane są uśrednione. I tak, w dużych miastach, ośrodkach akademickich nie jest niczym dziwnym, gdy w dużych aptekach jest zatrudnionych 3-4 farmaceutów. Natomiast w małych miasteczkach problemem jest obstawienie jednego farmaceuty do godziny 16, nie wspominając już nawet o dyżurach. Wieczorami i w nocy w takich aptekach najczęściej można spotkać tylko i wyłącznie techników farmaceutycznych. Stąd można wywnioskować, że praca dla farmaceutów cały czas była i nadal jest jej bardzo dużo. Jednak, wielu przedsiębiorców prowadzących apteki uważa, że skoro jakoś udawało się przetrwać do tej pory z jednym farmaceutą, zatrudnienie kolejnego okazuje się zbędne, zważywszy na to, że kontrole WIF po godzinie 16 zdarzają się bardzo rzadko.

Zakończenie kształcenia techników farmaceutycznych = więcej miejsc pracy dla farmaceutów?

Przypomnijmy, że rok szkolny 2017/18 jest ostatnim, w którym odbył się nabór na zawód technik farmaceutyczny w szkołach policealnych w Polsce. Oznacza to, że za 4 lata po raz ostatni na rynku pracy pojawi się nowy „narybek” techników farmaceutycznych po stażu. Co to będzie oznaczać dla rynku pracy? Właściwie ciężko na dzień dzisiejszy ocenić. Jednak, jeśli zachowa się trend spadkowy w stosunku do liczby aptek, to ilość zatrudnionych techników farmaceutycznych będzie maleć. Moim zdaniem nie przełoży się to w żaden sposób na liczbę miejsc pracy oferowaną farmaceutom. Nawet, gdy będzie brakować w danej aptece technika farmaceutycznego, to żaden z przedsiębiorców nie zatrudni w jego miejsce magistra farmacji, gdyż po prostu koszt jego utrzymania jest zbyt wysoki.

Co dalej z zarobkami farmaceutów?

Aktualnie oferty pracy oferowane głównie przez sieci apteczne są bardzo korzystne dla farmaceutów. Już nikogo chyba nie dziwi kwota ponad 3 tysięcy dla technika farmaceutycznego, 5 tysięcy dla magistra farmacji, czy 7 tys. dla kierownika apteki. Oczywiście netto. Ma to związek z ekspansją rynku przez sieciówki w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy i pilną potrzebą zatrudnienia personelu. Jeśli nastąpi nasycenie rynku zarobki najprawdopodobniej ulegną ustabilizowaniu, chociaż wyższe koszty związane z prowadzeniem apteki (czynsz, podwyżki cen leków), mogą równie dobrze prowadzić do obniżenia poziomu wynagrodzenia. Wypełnienie wolnych etatów powinno nastąpić w ciągu najbliższych 2-3 lat. Przy utrzymaniu trendu zmniejszania się liczby aptek o kilkaset każdego roku, co roku na rynku pracy przybywa ok. 1000 nowych farmaceutów, a liczba osób, które udają się na emeryturę jest znikoma. W związku z tym łatwo można obliczyć, że nasycenie rynku pracy nastąpi dość szybko.

A może by tak otworzyć własną aptekę?

Jednym z głównych argumentów osób popierających Apteką dla Aptekarza była większa możliwość otwarcia apteki dla młodych farmaceutów. Jednak zważywszy na proponowane obecnie zarobki, niewielu magistrów farmacji decyduje się na otwarcie apteki z uwzględnieniem aktualnych ograniczeń geograficzno- demograficznych, a więc z dala od centrów miast, głównie z włączeniem obszarów wiejskich (szczerze nie znam ani jednego takiego przypadku, jeśli o takim farmaceucie słyszeliście dajcie znać w komentarzu :) ). Uruchomienie takiego przedsiębiorstwa wiąże się z poniesieniem kosztów przynajmniej ponad stu tysięcy, a oczekiwany zysk jest niewspółmiernie mały.

Dynamiczne zmiany na rynku farmaceutycznym sprawiają, że ciężko jest określić, co czeka nas za kilka lat w kwestii miejsc pracy w aptekach w Polsce. Myślę, że nikt 10 lat temu nie spodziewał się, że sytuacja w naszym środowisku będzie tak właśnie wyglądać jak to jest obecnie. Jedno jest pewne. Na razie wprowadzenie #AdA spowodowało wzrost zarobków farmaceutów, ze względu na otwarcie bardzo dużej liczby aptek sieciowych.

#AptekaSieciowa
#AptekaPrywatna
#TechnikFarmaceutyczny
#KierownikApteki

06.12.2017 | TVN

#TechnikFarmaceutyczny w jednej z aptek pomyliła leki. Zamiast #Biodacyna wydała pacjentowi #Briglau. Pomyłka mogła być tragiczna w skutkach, gdyż dziecko przez dugi czas wa”czyli o życie. 

Czytaj więcej. 

27.10.2017 | mgr.farm

Do Ministra Zdrowia wystosowana została #Interpelacja dotyczącą wygaszenia kształcenia w zawodzie - #TechnikFarmaceutyczny, której autorem jest poseł Jacek Protasiewicz. Jego zdaniem kompetencje techników farmaceutycznych nie odbiegają zbytnio od kompetencji farmaceutów. Poseł apeluje o pozostawienie możliwości kształcenia w tym zawodzie.

Czytaj więcej

12.10.2017 | Polityka Zdrowotna

#TechnikFarmaceutyczny obawiają się, że nie zrealizowanie ich propozycji w kwestii poszerzenia asortymentów #PunktApteczny oraz zakończenie kształcenia ich zawodów spowoduje, że punkty apteczne będą powoli zamykać się na polskim rynku. 

Czytaj więcej

15.09.2017 | Rynek Aptek

Jak informuje resort zdrowia na swojej stronie internetowej jest akceptacja dla praktyki zawodowej odbytej poza Polską dla #technikfarmaceutyczny. Minister Zdrowia #mz może uznać twoją praktykę zawodową, którą odbyłeś poza Polską.

Czytaj więcej

08.09.2017 | mgr.farm

Realizacja przez #TechnikFarmaceutyczny recepty na lek zawierający w składzie substancję bardzo silnie działającą z wykazu A bądź leku recepturowego zawierającego w swoim składzie substancję odurzającą z grupy II-N jest zdaniem #NFZ nieprawidłowa.

Czytaj więcej

Zobacz raport NFZ

18.07.2017 | Rynek Aptek

#MinisterstwoZdrowia ocenia, że nawet gdyby zostały stworzone studia licencjackie dla #TechnikFarmaceutyczny, tak jak stało się to w przypadku ratowników medycznych, to ukończenie takich studiów nie spowoduje zwiększenia uprawnień zawodowych techników farmaceutycznych.

Czytaj więcej

21.06.2017 | Rynek Aptek

Przepis art. 91 ust. 1 ustawy #Prawofarmaceutyczne funkcjonuje w niezmienionym brzmieniu od początku istnienia tej ustawy. Zatem co najmniej od 16 lat, na podstawie ww. przepisu #technikfarmaceutyczny nie jest uprawniony do wydawania z aptek określonych grup #leki - przypomina #MZ.

Czytaj więcej

26.04.2017 | Rynek Aptek

Wiceprezes #ZwiązekZawodowyTechnikówFarmaceutycznychRP, Aneta Klimczak, apeluje do osób na stanowisku #TechnikFarmaceutyczny o obronę uprawnień zawodowych. Informuje, że w planach jest wprowadzenie do aptek tzw. pomocy aptecznej.

Czytaj więcej

Strony