urpl

19.09.2017 | Naczelna Izba Aptekarska

Prezes #URPL podjął decyzję o zmianie kategorii dostępności z wydawanego na receptę na OTC dla produktu leczniczego #AlericDesloActive (Desloratadinum) roztwór doustny, 0,5 mg/ml. Decyzja wchodzi w życie 2 października br. 

Zobacz decyzję. 

18.09.2017 | Rynek Aptek

Prezes #URPL przedstawił zestawienie produktów leczniczych, dla których zostały wydane decyzje w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.

Zobacz listę.

14.09.2017 | URPL

#URPL wydał komunikat w sprawie projektów graficznych opakowań produktów leczniczych zmienianych w związku z wprowadzaniem na opakowaniach zabezpieczeń umożliwiających weryfikację autentyczności leku oraz identyfikację opakowań jednostkowych. 

Zobacz komunikat. 

13.09.2017 | URPL

Prezes #URPL wydał oświadczenie ws. realizacji procedur MRP/DCP w 2018 r. 

Zobacz oświadczenie. 

11.09.2017 | Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych

Prezes #URPL opublikował #WykazProduktówLeczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w sierpniu 2017 roku. Na wykazie znajduje się 69 pozycji leków w różnych postaciach i dawkach.

Zobacz wykaz

.

01.09.2017 | Rynek Aptek

Ukazało się zarządzenie Prezesa Rady Ministrów ws. nadania nowego statutu Urzędowi Rejestracji Produktów Leczniczych #URPL

Zobacz szczegóły. 

01.09.2017 | URPL

#URPL wydał komunikat w sprawie leku Mycophenolate mofetil Sandoz 500 mg, tabletki powlekane. Jak informuje Urząd, mykofenolan jest substancją o silnym działaniu teratogennym u ludzi, wykazującym w przypadku narażenia na niego w czasie ciąży zwiększone ryzyko wystąpienia samoistnych poronień i wad wrodzonych. Przeciwskazania zostały wprowadzone do ChPL.

Czytaj więcej

30.08.2017 | Naczelna Izba Aptekarska

#URPL publikował listę leków, którym w lipcu został skrócony termin ważności #DopuszczenieDoObrotu

Zobacz listę.

30.08.2017 | Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie

#URPL wydał komunikat dot. #LekiWeterynaryjne zawierające tlenek cynku. 

Zobacz komunikat. 

22.08.2017 | Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych

Prezes #URPL opublikował wykaz produktów leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w lipcu 2017 roku.

Zobacz wykaz

Strony