<brak>

Ten termin ma: 86.
Oglądasz: 1 - 25


20.08.2018 | Prawo.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu #WSA oddalił skargę przedsiębiorcy na decyzję #WIF ws. nałożenia na niego kary za naruszenie zakazu #ReklamaApteki. Przedsiębiorca w ocenie WIF dopuścił się rozdawania pacjentom #EKarta, która zdaniem inspektoratu stanowi niedozwolony proceder. W ocenie przedsiębiorcy EKarta stanowiła element prowadzonej w aptece #OpiekaFarmaceutyczna

Zobacz szczegóły

09.08.2018 | mgr.farm

Mazowiecki #WIF nałożył karę finansową w wysokości 200 tys. złotych na jedną z gazet, w której znalazły się artykuły sponsorowane i #ReklamaApteki. W gazecie umieszczano logo apteki, jej nazwę i adres. Stanowi to naruszenie art. 94a ust. 1 ustawy #PrawoFarmaceutyczne.

Więcej szczegółów

12.07.2018 | Okręgowa Izba Aptekarska w Katowicach

#OIAKatwocie informuje, że w każdej aptece powinna być zawsze osoba upoważniona do udziału w kontroli przez różne organy państwowe, np. Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego #WIF czy Państwową Inspekcję Pracy #PIP

Zobacz wzór upoważnienia

11.07.2018 | Okręgowa Izba Aptekarska w Katowicach

#OIAKatowice wspólnie z #WIF opracowała propozycję wywieszki ułatwiającej informowanie pacjenta o tańszych odpowiednikach, reklamacji leków w aptece, a także o korzystaniu poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach. 

Zobacz wywieszkę

18.06.2018 | Rzeczpospolita

Wojewódzki Sąd Administracyjny #WSA podtrzymał decyzję #WIF o nałożnie na jednego z przedsiębiorców kary grzywny w wysokości 1,2 tys. zł za złamanie #ZakazReklamyApteki. Przedsiębiorca został ukarany za umieszczenie na stronie internetowej swojej #AptekaInternetowa informacji o możliwości odbioru leków w danej aptece stacjonarnej. 

Zobacz szczegóły

04.05.2018 | WIF Olsztyn

#WIF w Olsztynie nałożyl karę pieniężną na przedsiębiorcę, który dopuścił się do umieszczenia na witrynie interentowej #AptekaInternetowa hasła "Okazje", co ww. WIF uznał za naruszenie zakazu #ReklamaApteki

Zobacz szczegóły

02.05.2018 | Gazeta Prawna

Naczelny Sąd Administracyjny #NSA podtrzymał decyzję #WIF dot. tego, że informacja o zakupie i odbiorze leku w aptece stacjonarnej to forma reklamy apteki, a nie informacja nt. sposobu zakupu i dostawy. 

Zobacz szczegóły

25.04.2018 | mgr.farm

#OkręgowySądAptekarski w Warszawie uznał, że farmaceutka, która uniemożliwiła kontrolę #WIF w aptece, w której pracowała, złamała prz6 tym #KodeksEtykiAptekarza

Czytaj więcej

05.04.2018 | WIF Poznań

#WIF w Poznaniu informuje, że W przypadku nabycia ogółu praw i obowiązków wspólników spółki jawnej posiadającej zezwolenie na prowadzenie apteki, konieczna jest zmiana dotychczasowego zezwolenia, a w konsekwencji uiszczenie opłaty w wysokości 20% pięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Zobacz cały komunikat

04.04.2018 | Okręgowa Izba Aptekarska w Poznaniu

W czasopiśmie #FarmacjaWielkopolska szef #WIF w Poznaniu, porusza temat #AptekaDlaAptekarza, opowiadając jak przepisy zmieniły rynek farmaceutyczny. 

Zobacz więcej

30.03.2018 | WIF Poznań

#WIF w Poznaniu ukarał aptekę i hurtownię farmaceutyczną grzywną w wysokości 20 tys. zł za koloportaż ulotek reklamowych, coś tańcowi złamanie #ZakazReklamyApteki

Zobacz szczegóły

23.03.2018 | WIF Poznań

#WIF w Poznaniu nałożył na przesiębiorcę prowadzącego aptekę karę w wysokości 40 tys. zł za umieszczenie w prasie reklamy swojej apteki, na której znalazły się kwestie informacyjne. Inspektorat uznał to działanie za złamanie #ZakazReklamyApteki

Zobacz szczegóły

23.03.2018 | GIF

#GIF poinformował, że poszczególne #WIF będą cofały pozwolenia na prowadzenie #AptekaOgólnodostępna podmiotom, które przekraczają 1 % aptek w danym województwie. 

Zobacz szczegóły

22.03.2018 | WIF Poznań

#WIF w Poznaniu po raz kolejny karze za złamanie zakazu #ReklamaApteki. Tym razem 5 tys, zł będzie musiał zapłacić przedsiębiorca, który umieścił baner z treściami informacyjnymi, który przez Inspektorat został potraktowany jako forma reklamy. 

Zobacz szczegóły

21.03.2018 | Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi

#GIF podtrzymał decyzje #WIF w Łodzi dot. kary nałożonej na przedsiębiorcę, który nie zapewnił obecności magistra farmacji w godzinach pracy apteki. 

Czytaj więcej

15.03.2018 | Rynek Aptek

Główny Inspektorat Farmaceutyczny #GIF zmaga się z wieloma problemami. Po pierwsze nadal nie został wybrany szef Inspekcji, a po drugie organ ten nie sprawuje żadnego nadzoru nad #WIF, chociażby w kwestii zatrudniania pracowników. 

 Czytaj więcej

15.03.2018 | WIF Poznań

#WIF w Poznaniu ukarał jednego z przedsiębiorców grzywną w wysokości 25 tys. zł za złamanie #PrawoFarmaceutyczne dot. złamania #ReklamaApteki. Przedsiębiorca zdecydował się na zatrudnienie hostess do rozdawania ulotek oraz zlecił takie samo zadanie Poczcie Polskiej, która roznosiła tego typu materiały wprost do mieszkań. Przedsiębiorca tłumaczył się, że owe działania wynikły z umowy na #FranczyzaApteki

Zobacz szczegóły

12.03.2018 | Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi

#OIAŁódż zaprasza farmaceutów do wzięcia udziału w spotkaniach z przedstawicielami #WIF oraz #NFZ

Zobacz szczegóły

09.02.2018 | Okręgowa Izba Aptekarska w Katowicach

#OIAKatowice informuje, że 25.01.2018 r. Śląski #WIF w Katowicach wydał decyzję w sprawie reklamy sieci aptek w portalu YouTube. Sprawa dotyczyła filmu w serwisie internetowym, w którym reklamowano kilkadziesiąt aptek znanej sieci. Po zakwestionowaniu przez Ślaską Izbę Aptekarską treści filmu, został usunięty z kanału YouTube.

Zobacz komunikat

02.02.2018 | Okręgowa Izba Aptekarska w Poznaniu

#WIF w Poznaniu przypomina o konieczności przekazywania informacji dot. braków leków. 

Czytaj komunikat

02.02.2018 | MGR FARM

#WIF nie kontrolują aptek po 16- tak wynika z raportu przygotowanego przez portal #MgrFarm. W zeszłym roku tylko w 5 województwach odbyły się kontrole po godzinach pracy urzędów, najwięcej 41 takich kontroli przeprowadził Lubuski WIF. 

Zobacz szczegóły

29.01.2018 | MGR FARM

#WIF w Lublinie odebrał jednej z aptek pozwolenie na jej prowadzenie. Przyczyną był nielegalny obrót #LekiPsychotropowe, polegający na ch odsprzedaży hurtowej, a także realizacji #FałszywaRecepta weterynaryjne. 

Czytaj więcej

16.01.2018 | Rzeczpospolita

#WIF uznał wydawanie klientom apteki kart stałego klienta, uprawniających do zniżek na zakupywane produkty to niedozwolona #ReklamaApteki. Spółce, której sprawa dotyczyła jak i samej aptece zakazano dalszego ich wydawania i nałożono 5 tys. zł kary. Sprawa znalazła swój finał w Naczelnym Sądzie Administarcyjnym #NSA, który potwierdził, że karta stałego klienta apteki stanowi niedozwoloną reklamę.

Czytaj więcej

12.01.2018 | Naczelna Izba Aptekarska

W związku z opublikowanym artykułem: „Apteka bez Aptekarza” w Dzienniku Gazeta Prawna #NIA wyraża swoje zaniepokojenie brakiem właściwego nadzoru ze strony niektórych Wojewódzkich Inspektorów Farmaceutycznych #WIF, w szczególności w zakresie kontroli dotyczącej zapewnienia pełnej obsady fachowego personelu w aptekach ogólnodostępnych.

Zobacz komunikat

20.12.2017 | Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach

Na wniosek #OIAKatowice, Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny #WIF w Katowicach wszczął postępowanie wobec apteki, która rozdawała klientom karty rabatowe. W rezultacie WIF nałożył na przedsiębiorcę karę wysokości 20 000 zł.

Zobacz decyzję WIF

Strony