<brak>

Ten termin ma: 16.
Oglądasz: 1 - 16


03.10.2018 |

Konkurencja na rynku aptecznym w Polsce sprawiła, że kolejne placówki szukają co raz to nowych rozwiązań w celu przyciągnięcia pacjentów właśnie do siebie. Stąd w aptekach pojawiły się stoiska dermokonsultacyjne, ciśnieniomierze, czy wagi nie tylko do zważenia masy ciała, ale nawet do obliczenia BMI. Czy wszystkie te działania są zgodne z Prawem Farmaceutycznym? Jak do nich odnoszą się Inspektoraty Farmaceutyczne w przypadku kontroli? O tym w dzisiejszym wpisie.

            Wprowadzenie do polskich aptek kosmetyków sprawiło, że wiele z tych placówek wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów zatrudniło dermokonsultantki, które z wielką starannością pomagały wybrać właściwy produkt, zindywidualizowany do potrzeb klienta. Czy takie działanie jest w pełni zgodne z prawem? Niestety, ale nie. W aptece, jako placówce ochrony zdrowia, zgodnie z art. 90 ustawy Prawo Farmaceutyczne, zatrudnione osoby, świadczące usługi farmaceutyczne, do których należy również porada, muszą posiadać wykształcenie farmaceutyczne, tj. być magistrem farmacji lub technikiem farmaceutycznym. Pracownicy ci, musza ponadto zostać wpisani w książkę ewidencji personelu. Według Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Lublinie obsługa pacjentów w aptece przez dermokonsultantki może wprowadzać ich w błąd, gdyż mogą być pewni, że poradę prezentuje im osoba z wykształceniem farmaceutycznym. Tradycja polskiego aptekarstwa sprawia, że pacjenci traktują każdego pracownika apteki, jako osobę profesjonalną i darzą ją wielką dozą zaufania. Ponadto WIF wskazuje, że żadne kursy ukończone przez dermokonsultantkę nie uprawniają jej do świadczenia usług w placówkach ochrony zdrowia. Ponadto usługi prze nią świadczone należy rozważać w kwestii poprawy estetyki i samopoczucia pacjenta, a nie ochrony zdrowia publicznego (jego profilaktyki, zachowania lub przywracania). Stąd takie działania nie powinny być prowadzone w aptece.

            Czy to oznacza, że dermokonsultacja w aptece jest całkowicie zabroniona? Oczywiście, że nie. Tylko interpretacja, zarówno WIF-ów jak i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych #WSA sprawia, że jakiekolwiek porady i konsultacje w kwestii doboru kosmetyku dla pacjenta w aptece mogą świadczyć osoby z wykształceniem farmaceutycznym- magistrowie farmacji lub technicy farmaceutyczni. Tylko oni są dopuszczeni do świadczenia pacjentom usług w aptece.

            Ponadto  w trakcie prowadzenia kontroli przez WIF-y w aptekach, w których odbywała się dermokonsultacja, w większości przypadków stwierdzono złamanie zakazu reklamy. Dermokonsultatnki miały przyczyniać się do działań, takich jak zachęcanie i informowanie o możliwości zakupu konkretnych produktów, danej marki, które w ich mniemaniu miałyby być skuteczne w zwalczaniu problemów skórnych pacjentów. W ocenie inspektorów, jednak taka procedura powodowała w głównej mierze zwiększenie wartości sprzedaży w danych aptekach.

            Jak sytuacja ma się z możliwością pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, jaką oferuje wiele aptek? Według Naczelnego Sądu Administracyjnego pomiar ciśnienia tętniczego krwi pacjenta wchodzi w zakres ochrony zdrowia publicznego, który można rozumieć jako profilaktykę, ratowanie lub przywracanie zdrowia. W związku z tym, że takie działanie nie jest przypisane ustawowo do żadnej z placówek ochrony, może być wykonywane w aptece. Jednakże w ocenie WIF-ów informacja o możliwości pomiaru ciśnienia tętniczego krwi w aptece, może być traktowana jako forma reklamy apteki i zachęcać pacjenta do wstąpienia właśnie do niej.

            Analogicznie, jak w przypadku pomiaru ciśnienia tętniczego krwi można rozumować decyzję administracyjne dla aptek, które umożliwiają pacjentom wykonać pomiar masy ciała i wzrostu. Działanie takie nie jest zabronione, gdyż wchodzi w zakres ochrony zdrowia publicznego, jednak informacja o możliwości wykonania tego typu świadczenia może być uznana jako forma reklamy apteki.

#WIF

#PrawoFarmaceutyczne

#Dermokonsultacje

20.08.2018 | Prawo.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu #WSA oddalił skargę przedsiębiorcy na decyzję #WIF ws. nałożenia na niego kary za naruszenie zakazu #ReklamaApteki. Przedsiębiorca w ocenie WIF dopuścił się rozdawania pacjentom #EKarta, która zdaniem inspektoratu stanowi niedozwolony proceder. W ocenie przedsiębiorcy EKarta stanowiła element prowadzonej w aptece #OpiekaFarmaceutyczna

Zobacz szczegóły

18.06.2018 | Rzeczpospolita

Wojewódzki Sąd Administracyjny #WSA podtrzymał decyzję #WIF o nałożnie na jednego z przedsiębiorców kary grzywny w wysokości 1,2 tys. zł za złamanie #ZakazReklamyApteki. Przedsiębiorca został ukarany za umieszczenie na stronie internetowej swojej #AptekaInternetowa informacji o możliwości odbioru leków w danej aptece stacjonarnej. 

Zobacz szczegóły

09.02.2018 | Rynek Aptek

Wojewódzki Sąd Administracyjny #WSA w Warszawie stanął po stronie kierownika apteki i uznał, że odmowa przez #OIA wydania zaświadczenia potwierdzającego dawanie rękojmi należytego prowadzenia apteki, była bezzasadna.

Czytaj więcej

28.11.2017 | Rynek Aptek

#WSA w Warszawie uchylił decyzję I i II instancji w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki, która utraciła koncesję w efekcie przekroczenia #Zasada1% aptek w województwie.

Zobacz szczegóły. 

19.10.2017 | Rynek Aptek

Wojewódzki Sąd Administracyjny #WSA w Bydgoszczy oddalił skargę przedsiębiorcy na uchwałę Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim dotyczącą harmonogramu pracy aptek. Uznał m.in., że za organizację pracy apteki odpowiada jej kierownik.

Czytaj więcej

18.10.2017 | Rynek Aptek

Wojewódzki Sąd Administracyjny #WSA w Warszawie odmówił wstrzymania wykonania decyzji #GIF, który nałożył na przedsiębiorcę karę w wysokości 22 tys. zł za prowadzenie reklamy 11 aptek.

Czytaj więcej

22.09.2017 | Rynek Aptek

Wojewódzki Sąd Administracyjny #WSA w Warszawie stanął po stronie pacjenta, któremu #MinisterstwoZdrowia odmówiło zgody na refundację leku #Carnitene (zawierającego #L-karnityna) stosowanym w rdzeniowym zaniku mięśni w ramach #ImportDocelowy. W zamian Minsiterstwo Zdrowia zaproponowało pacjentowi stosowanie #SuplementDiety, zawierający ww. substancje, które są dostępne na rynku. 

Czytaj więcej. 

12.09.2017 | Okręgowa Izba Aptekarska w Katowicach

Na portalu #NSA opublikowano prawomocny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie reklamowych nazw aptek ogólnodostępnych. Zdaniem #WSA i NSA prawidłowe było stanowisko organów #WIF i #GIF  - „…iż zawarte w proponowanej nazwie apteki sformułowanie stanowi niedozwoloną reklamę apteki".

Zobacz orzeczenie

22.08.2017 | Rynek Aptek

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie #WSA podtrzymał decyzję dotyczącą uznania przez #WIF w Łodzi programu lojalnościowego prowadzonego w jednej z aptek jako formy reklamy tejże placówki. 

Czytaj więcej. 

17.07.2017 | Rynek Aptek

Wojewódzki Sąd Administracyjny #WSA w Warszawie oddalił skargę spółki na postanowienie Głównego Inspektora Farmaceutycznego #GIF w sprawie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia w sprawie odmowy zawieszenia postępowania.

Czytaj więcej

06.07.2017 | Rynek Aptek

#WSA w Warszawie oddalił decyzję #GIF w sprawie cofnięcia pozwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej podmiotowi, który zajmował się w głównym stopniu eksportem z Polski #LekiDeficytowe na rynek litewski. 

Czytaj więcej. 

13.06.2017 | Rynek Aptek

Naczelny Sąd Administracyjny #NSA oddalił skargę kasacyjną przedsiębiorcy od orzeczenia #WSA w Warszawie, który w wyroku uznał, że organy samorządu aptekarskiego prawidłowo zaopiniowały odebranie zezwolenia na prowadzenie apteki ze względu na naruszenie limitu 1% aptek w województwie.

Czytaj więcej

15.03.2017 | Zdrowie ABC

#WSA w Poznaniu uznał, że decyzje samorządów dot. #NocneDyżury musi być uzasadnianiona, w szczególności gdy jest uzgadniana po konsultacjach z właścicielami aptek. 

Czytaj więcej.

07.03.2017 | mgr.farm

27 lutego zapadły dwa wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego #WSA dotyczące decyzji Inspekcji Farmaceutycznej, która odmówiła dużej sieci aptek zmiany treści zezwolenia przejętych kapitałowo placówek, gdyż tym sposobem przekroczyła ona 1 % posiadanych aptek w Województwie.

Czytaj więcej

01.03.2017 | rynekaptek.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny #WSA w Olsztynie odrzucił skargę Izby Aptekarskiej na bezczynność Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego #WIF w sprawie wznowienia postępowania dotyczącego zezwolenia na prowadzenie apteki. Izba spóźniła się z jej złożeniem.

Czytaj całość