wycofujezobrotu

20.09.2017 | Główny Inspektorat Farmaceutyczny

#GłównyInspektorFarmaceutyczny #WycofujeZObrotu na terenie całego kraju produkt leczniczy #PricTestDiagnostic Rye Flour, roztwór, podmiot odpowiedzialny: ALK-ABELLÓ S.A., Hiszpania. Przyczyną wycofania produktu leczniczego jest stwierdzenie w fiolkach niektórych serii brązowego zabarwienia i zmętnienia.

Pobierz decyzję

13.09.2017 | Główny Inspektorat Farmaceutyczny

#GłównyInspektorFarmaceutyczny #WycofujeZObrotu na terenie całego kraju surowce farmaceutyczne #Gliceryna, (1kg) oraz #WazelinaBiała (1kg), podmiot odpowiedzialny: Aflofarm Farmacja Polska sp. z o.o. Przyczyną podjęcia decyzji o wycofaniu przedmiotowych surowców farmaceutycznych jest wynik postępowania reklamacyjnego, w toku którego podmiot odpowiedzialny ustalił, że istnieje ryzyko, iż w obrocie znajdują się opakowania surowca Gliceryna seria: 01AF0117 oznakowane etykietą surowca Wazelina seria 01AF0117.

Pobierz decyzję

04.09.2017 | Głów­ny ­In­spek­torat ­Far­ma­ceu­tycz­ny

#GłównyInspektorFarmaceutyczny #WycofujeZObrotu na te­re­nie ca­łe­go kraju pro­dukt lecz­ni­czy #Polibiotic, maść, pod­miot od­po­wie­dzial­ny: Aflofarm Farmacja Polska sp. z o.o. Przy­czy­ną de­cy­zji jest wynik postępowania reklamacyjnego, w toku którego podmiot odpowiedzialny ustalił, że istnieje ryzyko, iż w obrocie znajdują sie opakowania zawierające produkt niezgodny z dokumentacją rejestracyjną

Pobierz decyzję

04.09.2017 | Główny Inspektorat Farmaceutyczny

#GłównyInspektorFarmaceutyczny #WycofujeZObrotu na terenie całego kraju produkt leczniczy #PrestozekCombi, 4mg + 5mg, tabletki, podmiot odpowiedzialny: Adamed Sp. z o.o. Przyczyną decyzji jest uzyskanie w badaniach stabilności wybików poza specyfikacją dla parametru: zawartość substancji czynnych.

Pobierz decyzję

01.08.2017 | Główny Inspektorat Farmaceutyczny

#GłównyInspektorFarmaceutyczny #WycofujeZObrotu na terenie całego kraju produkt leczniczy #Afobam (Alprazolamum) 0,25mg, tabletki, podmiot odpowiedzialny w kraju eksportu: Egis Gyógyszergyár Zrt., Węgry; importer równoległy: IVA PHARM sp. z o.o. Przyczyną decyzji jest stwierdzenie błędnego zapisu na opakowaniu zewnętrzym, informującego, iż skład tabletki zawiera 0,5mg alprazolamu zamiast 0.25mg.

Pobierz decyzję

06.07.2017 | GIF

#GIF #WycofujeZObrotu serię leku #Alka-Prim (Acidum acetylsalicylicum) tabletki musujące 330 mg, 10 tabletek, podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. Chodzi o serię: 30417, data ważności: 04.2019

Pobierz decyzję. 

05.07.2017 | Główny Inspektorat Farmaceutyczny

#GłównyInspektorFarmaceutyczny #WycofujeZObrotu na terenie całego kraju produkt leczniczy #RubitalForte (Althaeae radicis maceratio), syrop, podmiot odpowiedzialny: Grzegorz Nowakowski Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej ”GEMI”. Przyczyną wycofania jest zidentyfikowanie w części opakowań ulotki przeznaczonej dla produktu leczniczego Peroxygel.

Pobierz decyzję

05.07.2017 | Główny Inspektorat Farmaceutyczny

#GłównyInspektorFarmaceutyczny #WycofujeZObrotu na terenie całego kraju produkt leczniczy #Cipronex (Ciprofloxacinum) 2mg/ml, roztwór do infuzji, podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. Decyzja została podjęta w związku z otrzymaniem wyników poza specyfikacją w zakresie parametru "zanieczyszczenia nierozpuszczalne" uzyskanego w trakcie monitoringu prób archiwalnych.

Pobierz decyzję

30.06.2017 | GIF

#GIF #WycofujeZObrotu na terenie całego kraju plaster leczniczy #Kapsiplast, podmiot odpowiedzialny #3MPoland. Wycofane serie w załączniku. 

Pobierz decyzję GIF. 

18.05.2017 | Główny Inspektorat Farmaceutyczny

#GłównyInspektorFarmaceutyczny #WycofujeZObrotu na terenie całego kraju produkt leczniczy #Pulneo (Fenspiridi hydrochloridum), 25mg/ml, krople doustne, butelka 30ml, podmiot odpowiedzialny: Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. Przyczyną podjęcia decyzji jest stwierdzenie niespełnienia wymagań wjakościowych dla parametru "postać i właściwości'.

Pobierz decyzję

Strony