<brak>

Ten termin ma: 11.
Oglądasz: 1 - 11


15.10.2018 | MZ

#MZ wydało nowe #Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie #CSIOZ. Nowy dokument powołuje do istnienia organ #WydziałKluczowychProjektów CSIOZ oraz wprowadza zmiany w zakresie uprawnień Głównego Księgowego CSIOZ.

Czytaj zarządzenie

17.08.2018 | NFZ

Na stronie #NFZ pojawiło się #Zarządzenie Prezesa NFZ zmieniające zarządzenie zmieniające niektóre zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Dotyczy ono m.in. programów lekowych i chemioterapii.

Czytaj zarządzenie

10.08.2018 | Roche Polska

#RochePolska wydało oświadczenie, w którym opisuje swoje stanowisko wobec #Zarządzenie prezesa #NFZ dotyczące warunków zawierania i realizacji umów w zakresie programów lekowych. FirmaFarmaceutyczna twierdzi, że zarządzenie zawiera liczne błędy i łamie obowiązujące przepisy prawne.

Więcej na ten temat

07.08.2018 | NFZ

Na stronie internetowej #NFZ pojawiło się #Zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju programy zdrowotne – w zakresach: profilaktyczne programy zdrowotne.

Czytaj zarządzenie

03.08.2018 | NFZ

Na stronie #NFZ pojawiło się #Zarządzenie w sprawie określenia szczegółowego komunikatu sprawozdawczego XML dotyczącego zaopatrzenia w #WyrobyMedyczne. Zmiany spowodowane tym zarządzeniem wchodzą w życie 01. września 2018 r.

Czytaj więcej

01.08.2018 | NFZ

Na stronie #NFZ pojawiło się #Zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie #ProgramyLekowe.

Więcej informacji

31.07.2018 | NFZ

Na stronie #NFZ pojawiło się nowe #Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie trybu i sposobu postępowania
dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących #Recepty.

Czytaj dalej

26.05.2018 | nfz.gov.pl

25 maja na stronie #NFZ zostało opublikowane #Zarządzenie ws. określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie #Chemioterapia oraz ws. zmiany zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

Więcej informacji

12.12.2017 | Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia zostało opublikowane #Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania założeń #PolitykaLekowaPaństwa. Zadaniem Zespołu jest opracowanie dokumentu pod nazwą „Założenia polityki lekowej państwa”.

Zobacz zarządzenie

30.10.2017 | Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia

#MinisterZdrowia opublikował #Zarządzenie  powołujące Zespół roboczy do spraw pilotażowego wdrożenia opieki farmaceutycznej. Przewodniczącym Zespołu został wiceminister zdrowia Marcin Czech. Zastępcą Przewodniczącego - Izabela Obarska, Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia. Zespół zobowiązany jest opracować model pilotażowego wdrożenia opieki farmaceutycznej w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia. Z dniem realizacji zadania, Zespół ulega rozwiązaniu.

Zobacz zarządzenie

30.10.2017 | Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia

#MinisterZdrowia wydał #Zarządzenie z dnia 27 października 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. Przewodniczącym Zespołu został Marcin Czech. 

Zobacz zarządzenie