<brak>

Ten termin ma: 2.
Oglądasz: 1 - 2


19.03.2018 |

Roszczeniowy pacjent w polskiej aptece nie jest niczym nadzwyczajnym. Nie wiem jaki jest powód tego, że niektórzy pacjenci oczekują od nas, że już w drzwiach będziemy ich witać, a następnie spełniać każde ich zachcianki, ale wydaje się, że logicznym wytłumaczeniem takiego stanu rzeczy jest wzrost konkurencyjności wśród aptek, które w rozmaity sposób starają się „udobruchać” pacjenta. W dzisiejszym wpisie przypomnimy jakie prawa przysługują pacjentowi w aptece, a jakie ma on obowiązki.

Prawo pacjenta do zwrotu towaru zakupionego w aptece

Coraz częściej zdarzają się pacjenci, którzy chcą zwrócić zakupione towary w aptece. Powody są najróżniejsze: "W aptece naprzeciwko kupiłam taniej...", "Przeczytałam ulotkę i uznałam, że te tabletki nie są dla mnie...", "W tym preparacie jest tyle „E”, że jest on na pewno niezdrowy!", "Ten ciśnieniomierz wskazuje inne wartości niż mój stary..." Przykładów można mnożyć, a każdy z nas, który pracuje za pierwszym stołem wie, że pacjent nieraz potrafi zadziwić. Jednak zgodnie art. 96 ust. 5 Ustawy #PrawoFarmaceutyczne w wyżej wymienionych przypadkach pacjent nie ma prawa co do zwrotu zakupionego w aptece produktu. Kiedy ten przepis mówi natomiast o konieczności przyjęcia przez nas towaru od pacjenta? Taka możliwość istnieje jedynie wtedy, gdy posiada on wadę jakościową, jest niepełnowartościowy bądź został wydany niewłaściwie w wyniku błędu farmaceuty. Niestety, wiele aptek łamiąc prawo, w myśl „nasz pacjent, nasz Pan” przyjmuje wszelkie zwroty, nie zważając na ryzyko związane chociażby z przechowywaniem oddawanego produktu w niewłaściwych warunkach.

Prawo pacjenta do otrzymania leku

Pacjent ma prawo otrzymać preparat leczniczy, który został przez niego wybrany, bądź przepisany przez lekarza. Apteka ma natomiast obowiązek posiadania takiej ilości leków, aby została zaspokojona potrzeba lokalnej społeczności. Gdy nie ma danego leku na stanie jej magazynu ma ona obowiązek go sprowadzić. Jest jednak wiele produktów leczniczych, które są niedostępne w hurtowni. Wtedy należy pacjentowi wytłumaczyć, że jedyną szansą na utrzymanie ciągłości terapii jest zastosowanie odpowiednika leku, bądź powrót do lekarza, który musi zapisać preparat z inną substancją leczniczą.

Prawo pacjenta do otrzymania tańszego odpowiednika leku

Jako farmaceuci mamy obowiązek do poinformowania pacjenta o możliwości nabycia tańszego odpowiednika leku, który został zapisany na recepcie. Gdy pacjent zdecyduje się na taką możliwość, wtedy jesteśmy zobowiązany do wydania zamiennika. Istnieje tylko jeden wyjątek do tej sytuacji. Mianowicie, gdy lekarz przy danej pozycji na recepcie zapisze „nie zamieniać”, bądź „NZ”- wtedy nie mamy możliwości zamieniania leków. W praktyce, na żądanie pacjenta możemy w takiej sytuacji zamienić lek, jednak bez uwzględnienia jego refundacji.

Prawo pacjenta do wydania leku Rp bez posiadania recepty lekarskiej

Pacjent, w sytuacji gdy dochodzi do zagrożenia jego życia bądź zdrowia ma prawo do otrzymania produktu leczniczego z apteki bez posiadania recepty lekarskiej na podstawie wystawionej przez farmaceutę- recepty farmaceutycznej. Upoważnia ona do wydania jednego najmniejszego opakowania zarejestrowanego danego leku z odpłatnością 100%, z wyłączeniem leków psychotropowych oraz odurzających.

Prawo pacjenta do prywatności

Pacjent przychodząc do apteki ma prawo do pełnej prywatności. Dotyczy to zarówno sytuacji „przy okienku”, gdy przychodzi on do nas po poradę związaną z intymnym schorzeniem, o którym to niekoniecznie chce by usłyszeli inne osoby, które są obecne w aptece. W związku z tym należy mu zapewnić pełną swobodę w rozmowie z nami, ewentualnie proponując przyjście o innej godzinie, gdy w aptece jest mniejszy ruch. Również prawa pacjenta zapewniają mu, że dane zawarte na recepcie, zarówno dotyczące przepisanych leków jak i dane osobowe zostaną poufne i nie będą przekazywane osobom trzecim.

Prawo pacjenta do zapewnienia przez aptekę wykonania leku recepturowego

Aktualnie każda nowopowstająca apteka ma obowiązek posiadania receptury, w której to  ma obowiązek wykonania leku recepturowego po przedstawieniu recepty na taki lek przez pacjenta. Istnieje jednak wiele starszych aptek, które receptury nie posiadają, jednak w takim przypadku muszą one poinformować pacjenta, w której aptece taka możliwość istnieje. Apteka powinna wykonać lek recepturowy w ciągu 48 h od przyjęcia recepty, bądź w ciągu 4h, gdy na recepcie jest zapis „cito”, bądź gdy w składzie leku recepturowego znajduje się substancja odurzająca. W tym miejscu wspomnę o tym, że pacjent ma obowiązek odebrać lek recepturowy w ciągu 6 dni od daty jego sporządzenia, a apteka po tym czasie ma prawo do odmowy jego wydania.

Prawo pacjenta do obsługi poza kolejką

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych prawo do obsługi poza kolejką w aptece mają:

  • kobiety w ciąży,
  • osoby do 18 roku życia na podstawie zaświadczenia lekarskiego,
  • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi,
  • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,
  • Inwalidzi wojenni i wojskowi,
  • Kombatanci oraz niektóre osoby represjonowane będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
  • Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych.

Oczywiście, jako osoby obsługujące za pierwszym stołem możemy zawsze poza kolejnością obsłużyć osoby starsze czy matkę z dzieckiem. Jest to zależne tylko od naszej decyzji, której nie powinny podważać inne osoby oczekujące w kolejce.

Naturalnie pacjent nie ma tylko i jedynie praw, ale i również liczne obowiązki. Musi on przestrzegać terminu ważności recepty. W większości przypadków wynosi on 30 dni od daty realizacji bądź od daty „od dnia”. Termin realizacji recepty na antybiotyki do stosowania wewnętrznego oraz parenteralnego wynosi 7 dni, natomiast na te preparaty zawierające antybiotyki do stosowania zewnętrznego recepta jest ważna 30 dni (dotyczy to również leków recepturowych). Inne przypadki, rzadziej spotykane, wyglądają następująco:

  • Termin realizacji recepty na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzane zza granicy dla pacjenta nie może przekroczyć 120 dni od daty jej wystawienia,
  • Termin realizacji recepty na preparaty immunologiczne, wytwarzane dla pacjenta, nie może przekroczyć 90 dni od daty jej wystawienia.

Owszem, jak w każdym przypadku zdarzają się wyjątki i wiele aptek realizuje recepty, których termin ważności został przekroczony, jedynie nie uwzględniając przy tym refundacji.

Pacjent, ponadto ma obowiązek posiadania dokumentu tożsamości. Jest to potrzebne do potwierdzenia wieku pacjenta (osobie poniżej 13 r. ż. można odmówić wydania leku, a osobie poniżej 18 r. ż. preparatów zawierających substancje odurzające), ale i również danych osobowych na recepcie (adres, pesel), które jeśli są nieczytelne, bądź nieprawidłowo wypisane mogą być zweryfikowane przez farmaceutę.

Mam nadzieję, że powyższy wpis pozwoli Wam usystematyzować wiedzę dot. praw, jakie posiadają pacjenci, a ponadto ułatwi pracę, gdy w aptece pojawi się kolejny, roszczeniowy pacjent.

#PrawaPacjenta #TrudnyPacjent #ZamiennikLeku #ReceptaFarmaceutyczna #LekRecepturowy #ZasłużonyHonorowyDawcaKrwi #ZasłużonyDawcaPrzeszczepu

07.12.2017 | Dziennik Ustaw

#DziennikUstaw opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów odznak i legitymacji wydawanych dla #ZasłużonyHonorowyDawcaKrwi

Zobacz rozporządzenie.