Szorty Farmaceutyczne - termin #zinbryta

Ten termin ma: 6.
Oglądasz: 1 - 6


24.05.2018 | aptekaszpitalna.pl

#Zinbryta to lek stosowany w terapii nawracających  postaci choroby #StwardnienieRozsiane. #Komisja Europejska wydała wniosek o zbadanie doniesień, czego skutkiem było rozpoczęcie 26 lutego 2018 roku przeglądu lekowego specyfiku. Stwierdzono, że ryzyko wystąienia poważnych powikłań zdrowotnych  przewyższa korzyści ze stosowania leku.

Więcej informacji

13.03.2018 | GIF

#GIF #WycofujeZObrotu wszystkie serie leku #Zinbryta (Daclizumabum), roztwór do wstrzykiwań, 150 mg, podmiot odpowiedzialny Biogen. 

Zobacz decyzję

12.03.2018 | URPL

#URPL informuje o zawieszeniu pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w Unii Europejskiej leku #Zinbryta (#DaklizumabBeta). 

Zobacz komunikat

08.03.2018 | Polityka Zdrowotna

Europejska Agencja Leków #EMA rozpoczęła w trybie pilnym ocenę leku #Zinbryta (#daklizumab), który jest stosowany w leczeniu stwardnienia rozsianego #SM

Czytaj więcej

04.12.2017 | URPL

Firma #Biogen informuje o ograniczeniu stosowania leku #Zinbryta, substancja lecznicza- #daklizumab, w związku z ryzykiem piorunującej niewydolności wątroby.

Zobacz szczegóły. 

22.11.2017 | Polityka Zdrowotna

Europejska Agencja Leków #EMA wyraziła negatywną opinię nt. leku stosowanego w leczenieu stwardnienia rozsianego #SM. #Dakulizumab (preparat #Zinbryta) może przyczyniać się do uszkodzenia wątroby. 

Czytaj więcej.