SzortyFarmaceutyczne - termin #zsmopl

Ten termin ma: 14.
Oglądasz: 1 - 10


08.12.2017 | Naczelna Izba Aptekarska

Prezes #NIA zwraca się z prośbą o rozpoczęcie procedury podłączania się aptek do systemu produkcyjnego Zintegrowanego Systemu Obrotu Produktami Leczniczymi #ZSMOPL.

Zobacz komunikat

06.12.2017 | Okręgowa Izba Aptekarska we Wrocławiu

#OIAWrocław udostępnia farmaceutom komunikat firmy #Kamsoft dotyczący uruchomienia komunikacji z #ZSMOPL. Firma zachęca do jak najszybszego podjęcia działań określonych w procedurze udostępnionej przez #CSIOZ.

Zobacz komunikat. 

05.12.2017 | Okręgowa Izba Aptekarska w Katowicach

Na stronie #CSIOZ zostały opublikowano komunikat ws. zmian w #ZSMOPL

Zobacz szczegóły. 

24.10.2017 | Okręgowa Izba Aptekarska w Katowicach

#OIAKatowice przesyła do wiadomości informację mgr farm. Adama Łuszczewskiego w sprawie aktualizacji aplikacji Generator #ZSMOPL CSR.

Zobacz komunikat

20.10.2017 | Rynek Aptek

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia #CSIOZ innformuje, że szczegółową analizę #ZSMOPL będą przeprowadzać #MinisterstwoZdrowia oraz #GIF. Również te instytucje będą monitorwać #WywózLekówZaGranicę

Czytaj więcej.

29.06.2017 | Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie

#OIAWarszawa informuje, że uzyskała zgodę od mgr farm. Adama Łuszczewskiego - autora bezpłatnego programu "Generatora #ZSMOPL CSR wersja 1.10" na jego publikację na stronie internetowej Izby wraz z instrukcją obsługi.

Zobacz komunikat

28.06.2017 | Ministerstwo Zdrowia

#MinisterstwoZdrowia zamieściło na swojej stronie informację dotyczącą wdrażania Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi #ZSMOPL. Z komunikatu wynika, że zgodnie z projektowanymi zmianami w 2017 r. nie wszczyna się postępowań w związku z naruszeniem art. 127c ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2016 r. poz. 2142, z późn. zm.), a ewentualnie wszczęte umarza. 

Zobacz komunikat

27.06.2017 | Ministerstwo Zdrowia

#MinisterstwoZdrowia na swojej stronie internetowej opublikowało informację dotyczącą wdrażania Zintegrowanego Sytemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi #ZSMOPL

Zobacz szczegóły. 

06.06.2017 | CSIOZ

Na stronie internetowej #CSIOZ pojawił się komunikat dot. zawieszania obowiązku raportowania informacji do #ZSMOPL do 31.12.2017 r. 

Zobacz szczegóły. 

31.05.2017 | Naczelna Izba Aptekarska

#NIA opubkiowała komunikat dotyczący procedury przekazywania danych przez apteki w związku z obowiązkiem składania raportów do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi #ZSMOPL, który nastąpi od 1 lipca 2017 roku,

Zobacz komunikat

Strony