Decyzje

20.09.2017 | Główny Inspektorat Farmaceutyczny

#GłównyInspektorFarmaceutyczny #WycofujeZObrotu na terenie całego kraju produkt leczniczy #PricTestDiagnostic Rye Flour, roztwór, podmiot odpowiedzialny: ALK-ABELLÓ S.A., Hiszpania. Przyczyną wycofania produktu leczniczego jest stwierdzenie w fiolkach niektórych serii brązowego zabarwienia i zmętnienia.

Pobierz decyzję

13.09.2017 | Główny Inspektorat Farmaceutyczny

#GłównyInspektorFarmaceutyczny #WycofujeZObrotu na terenie całego kraju surowce farmaceutyczne #Gliceryna, (1kg) oraz #WazelinaBiała (1kg), podmiot odpowiedzialny: Aflofarm Farmacja Polska sp. z o.o. Przyczyną podjęcia decyzji o wycofaniu przedmiotowych surowców farmaceutycznych jest wynik postępowania reklamacyjnego, w toku którego podmiot odpowiedzialny ustalił, że istnieje ryzyko, iż w obrocie znajdują się opakowania surowca Gliceryna seria: 01AF0117 oznakowane etykietą surowca Wazelina seria 01AF0117.

Pobierz decyzję

13.09.2017 | Główny Inspektor Farmaceutyczny

#GIF podjął decyzję o wycofaniu z obrotu serii preparatu Gliceryna (Glycerolum 85%), 1 kg oraz serii Wazeliny białej (Vaselinum album), 1 kg. Podmiotem odpowiedzialnym obu produktów jest #Aflofarm Farmacja Polska sp. z o.o.

Gliceryna - numer serii: 01AF0117, data ważności: 09.2019

Wazelina – numer serii: 01AF0117, data ważności: 01.2020

Zobacz decyzję

04.09.2017 | Głów­ny ­In­spek­torat ­Far­ma­ceu­tycz­ny

#GłównyInspektorFarmaceutyczny #WycofujeZObrotu na te­re­nie ca­łe­go kraju pro­dukt lecz­ni­czy #Polibiotic, maść, pod­miot od­po­wie­dzial­ny: Aflofarm Farmacja Polska sp. z o.o. Przy­czy­ną de­cy­zji jest wynik postępowania reklamacyjnego, w toku którego podmiot odpowiedzialny ustalił, że istnieje ryzyko, iż w obrocie znajdują sie opakowania zawierające produkt niezgodny z dokumentacją rejestracyjną

Pobierz decyzję

04.09.2017 | Główny Inspektorat Farmaceutyczny

#GłównyInspektorFarmaceutyczny #WycofujeZObrotu na terenie całego kraju produkt leczniczy #PrestozekCombi, 4mg + 5mg, tabletki, podmiot odpowiedzialny: Adamed Sp. z o.o. Przyczyną decyzji jest uzyskanie w badaniach stabilności wybików poza specyfikacją dla parametru: zawartość substancji czynnych.

Pobierz decyzję

22.08.2017 | Rynek Aptek

#GIF dopuścił do ponownego obrotu produkt leczniczy #Bisocard 5 mg (Bisoprololi fumaras), tabletki powlekane, 30 tabletek, numer serii: 80129638, data ważności: 10.2018 r. Podmiot odpowiedzialny w kraju eksportu: PharmaSwiss Ceska republika, numer pozwolenia: 545/15, importer równoległy: Forfarm Sp. z o.o.

 

14.08.2017 | Główny Inspektorat Farmaceutyczny

#GłównyInspektorFarmaceutyczny #WstrzymujeWObrocie na terenie całego kraju produkt leczniczy #Pentaglobin, 50mg/ml, roztwór do infuzji, podmiot odpowiedzialny: Biotest Pharma GmbH. Przyczyną decyzji jest podejrzenie braku spełnienia wymagań jakościowych przedmiotowego produktu leczniczego.

Pobierz decyzję

04.08.2017 | Główny Inspektorat Farmaceutyczny

#GłównyInspektorFarmaceutyczny #WstrzymujeWObrocie na terenie całego kraju produkt leczniczy #MultiSanostol, syrop, 600g, podmiot odpowiedzialny: Takeda Pharma Sp. z o.o. Przyczyną decyzji jest podejrzenie braku spełnienia wymagań jakościowych przedmiotowego produktu leczniczego.

Pobierz decyzję

04.08.2017 | Główny Inspektorat Farmaceutyczny

#GłównyInspektorFarmaceutyczny #WstrzymujeWObrocie na terenie całego kraju produkt leczniczy #IgVena, 50 mg/ml, roztwór do infuzji, podmiot odpowiedzialny: Kedrion S.p.A., Włochy. Przyczyną decyzji jest podejrzenie braku spełnienia wymagań jakościowych przedmiotowego produktu leczniczego.

Pobierz decyzję

02.08.2017 | Dziennik Ustaw

W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Nowelizacja ustawy umożliwia sprzedaż w aptekach #LeczniczaMarihuana

Zobacz ustawę. 

Strony