Fulphila - nowy lek na gorączkę neutropeniczną

#FDA zatwierdziła lek #Fulphila jako lek biopodobny do Neulasty. #Neulasta to lek stosowany u osób otrzymujących chemioterapię mielosupresyjną, której towarzyszy często zmniejszenie ilości neutrofilów we krwi. Wiąże sie to ze zwiększoną podatnością na infekcje.

Więcej informacji

Aby dodać komentarz zaloguj się