Lista skróceń na grudzień 2017 r.

#URPL opublikował listę produktów leczniczych, dla których zostały wydane decyzje Prezesa ww. urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.

Zobacz listę

Aby dodać komentarz zaloguj się