Zmiany w wykazie wyrobów medycznych na zlecenie

#MinisterstwoZdrowia przedstawiło projekt rozporządzenia dot. wydawania #WyrobyMedyczne na zlecenie. Zmiana dot. m.in. Wydawania na 1 miesiąc 90 sztuk pieluchomajtek. 

Zobacz szczegóły. 

Aby dodać komentarz zaloguj się