Nowe wzory odznak Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi

#DziennikUstaw opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów odznak i legitymacji wydawanych dla #ZasłużonyHonorowyDawcaKrwi

Zobacz rozporządzenie. 

Aby dodać komentarz zaloguj się