Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12.10.2018r.

Na stronie #DziennikUstaw opublikowano #Rozporządzenie #MZ z dnia 12.10.2018 r. w sprawie wzorów dokumentów przedkładanych w związku z badaniem klinicznym produktu leczniczego oraz opłat za złożenie wniosku o rozpoczęcie badania klinicznego. Przykładowe kwoty o których mówi rozporzadzenie to m.in. badanie biorównoważności - 7 tys. zł czy badania fazy I–III 8 tys. złotych.

Czytaj całość

Aby dodać komentarz zaloguj się