INFARMA zwraca się do Ministerstwa Zdrowia

#INFARMA zwróciła się w oficjalnym piśmie do #MZ Marcina Czecha w związku ze zmianami jakie nastąpiły odnośnie procesu negocjacji cenowych dla wniosków o objęcie refundacją leków w ramach kontynuacji refundacji na lata 2019-2021. Związek wyraził opinię, że takie zmiany powinny być ustalane dużo wcześniej i z uwzględnieniem zdania przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego.

Czytaj pismo

Aby dodać komentarz zaloguj się