MZ: Komunikat dotyczący ZSMOPL

#MinisterstwoZdrowia zamieściło na swojej stronie informację dotyczącą wdrażania Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi #ZSMOPL. Z komunikatu wynika, że zgodnie z projektowanymi zmianami w 2017 r. nie wszczyna się postępowań w związku z naruszeniem art. 127c ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2016 r. poz. 2142, z późn. zm.), a ewentualnie wszczęte umarza. 

Zobacz komunikat

Aby dodać komentarz zaloguj się