Obawy ZZTF w sprawie projektu rozporządzenia MZ

#ZwiązekZawodowyTechnikówFarmaceutycznychRP jest zaniepokojony projektem rozporządzenia #MZ w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. Wiceprezes ZZTF Aneta Klimczak uważa, że kompetencje techników zostaną jeszcze bardziej zawężone, co uniemożliwi doradztwo pacjentom.

Więcej na ten temat

Aby dodać komentarz zaloguj się