OIA Warszawa interweniuje w sprawie obsady w aptekach

Michał Byliniak, wiceprezes #OIAWarszawa zapowiedział, że izba wystosowuje oficjalne wezwanie do MZ, MSWiA, GIF, NIK i wojewody do weryfikacji informacji zawartych w artykule. Jednocześnie pytamy WIF o liczbę kontroli obsady po 16.00, soboty, niedziele, święta i w porze nocnej i nałożonych sankcjach.

Czytaj więcej

Aby dodać komentarz zaloguj się