OIA Warszawa: ubezpieczenia dla farmaceutów

#OIAWarszawa przystąpiła do programu ubezpieczeniowego w zakresie #OC farmaceuty, który obowiązuje od 1 stycznia 2017 do 31 stycznia 2018 roku. Izba podaje, że członkowie OIA w Warszawie nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów związanych z ubezpieczeniem. Składka ubezpieczeniowa jest pokrywana przez OIA w Warszawie w ramach opłaconych składek członkowskich.

Zobacz komunikat

Aby dodać komentarz zaloguj się